زنان جلودار جنبش اعتراضی در لبنان

مجاهدین ارگ
سایت میدل ایست آی روز شنبه ۴ آبان ۹۸ نوشت: زنان جبهه مقدم در اعتراضات لبنان، شجاعانه در مقابل نیروهای امنیتی و خشونت حامیان حزب‌الله ایستاده‌اند.

در سراسر اعتراضات ضددولتی که لبنان را بحال توقف درآورده زنان کشور جای خود را در خط مقدم اعتراضات باز کرده‌اند و یک هفته است بین اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی دیوار بسته‌اند.

در این سایت آمده است: حالا آنها با مقاومت جدیدی مواجهند چرا که پلیس، مأموران زن را مستقر کرده تا به باز کردن مسیرها کمک کنند و حامیان خشونت‌گرای حزب‌الله به پایتخت آمده‌اند.

خط مقدم زنان از روز سوم تظاهرات شروع شد و این در حالی بود که گروه کوچکی از زنان بین پلیس ضدشورش و اعتراض کنندگان در مقابل یکی از ساختمانهای اصلی دولتی ایستادند.

به گزارش این سایت: در مرکز بیروت زنان یک عامل کلیدی در موفقیت اعتراض در سراسر کشور بوده‌اند. در سراسر هفته گذشته، اعتراض کنندگان تلاش کرده‌اند مسیرها را مسدود کنند به این امید که کشور را بحال توقف در بیاورند و بر دولت فشار حداکثری وارد کنند.

پلیس لبنان روز شنبه زنان پلیس را به صحنه آورد تا زنان اعتراض کننده در حال تحصن را جابه‌جا کنند. مدتی پلیس موفق بود که یک جاده فرعی یک شاهراه را باز کند اما در حالی که اعتراض کنندگان به هم پیوستند پلیس در نهایت عقب نشست.

سایت میدل ایست آی در ادامه آورده است: فی ابوحسن(Fay Abu Hassan) سی ساله گفت ما همینجا می‌مانیم و جایی نمی‌رویم و آنها می‌توانند سگهای پلیس بیاورند اما ما خیابان را ترک نمی‌کنیم.

برابری جنسی در این اعتراضات تم مشترک بوده است و برای برخی، این اعتراضات، نقش حیاتی زنان را روشن ساخته است.

این سایت از قول یکی از تظاهر کنندگان نوشت: خانم نیلا صبا گفت به‌عنوان یک مادر خواسته است به زنان خط مقدم کمک کند اول می‌خواستم همبستگی‌ام را نشان دهم اما دیدم کارهای زیادی هست که زنان خط مقدم نیاز دارند و ما می‌توانیم کمکشان کنیم از جمله آنها در زیر باران امکانات اندکی داشتند که تا توانستم برایشان کیسه خواب و چادر‌هایی آوردیم که نصب کنند.

گروهی از حامیان حزب‌الله روز پنجشنبه وارد این اعتراضات شدند و موجب بروز خشونتها شدند و شماری از اعتراض کنندگان مجروح شدند.