فراخوان تجمع بازنشستگان سراسر کشور/زمان: سه شنبه 31 مرداد ماه ساعت 10 صبح/مکان: مقابل مجلس شورای اسلامی

فراخوان تجمع بازنشستگان سراسر کشور
زمان: سه شنبه 31 مرداد ماه ساعت 10 صبح
مکان: مقابل مجلس شورای اسلامی
فراخوان تجمع کشوری (اولین تجمع سال 96)
دوستان و همراهان عزیز ، پیشکسوتان پیشرو
همانطور که مستحضر می باشید برای استیفای حقوق از دست رفته خود راههای بسیاری را آزموده ایم و در سال جدید نیز ، تا کنون مسیر مذاکره و رایزنی را پیش گرفته ایم ، ولی بر هیچکس پوشیده نیست که پشتوانه قوی و محکم مذاکره یک تجمع وسیع و عظیم خواهد بود .
تا کنون دولت متقبل شده :
در بازه زمانی 5 ساله حقوق بازنشستگان را همترازی و از طرفی بعد از 37 سال برای اولین بار ردیف بودجه در لایحه بودجه برای بازنشستگان در نظر گرفته شده
ولی اینها کافی نیست ،ما خواهان اجرای دقیق و صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و مهمترین خواسته ما این است که قانون با در نظر گرفتن منافع بازنشستگان در مجلس به تصویب برسد .
از این رو در کنار مذاکره و رایزنی ، ما پیشکسوتان همدل و متحد در تجمعی سراسری شرکت کرده و یکبار دیگر وظایف دولت و مجلس را در برابر قشر عظیمی از ملت یادآور می شویم .
و تا گرفتن حق قانونی خود از پای نخواهیم نشست .
از آنجا که همواره شاغلین عزیز درخواست همراهی با پیشکسوتان را داشته و از طرفی آینده اقتصادیشان نیز با موفقیت پیشکسوتان ارتباط مستقیم دارد ، از دوستان شاغل نیز دعوت میکنیم تا در این حرکت عظیم ما را همراهی نمایند
وعده ما :
روز سه شنبه 31 مرداد ماه ساعت 10 صبح
مقابل مجلس شورای اسلامی
منتظر حضور سبز شما همراهان همیشه هستیم
پیشکسوتان پیشرو کشوری