فراخوان بازنشستگان برای تجمع روز ۲۵ شهریور/ تکریم ظاهری را تحریم می کنیم

فراخوان بازنشستگان برای تجمع روز ۲۵ شهریور
تکریم ظاهری را تحریم می کنیم
زمان: روز شنبه ۲۵ شهریور- ساعت ۹ الی ۱۲
مکان: تالار وحدت (رودکی ) خیابان حافظ خیابان استاد شهریار
دوستان و همراهان عزیز
پیشکسوتان پیشرو
تا زمانی که معترفین به مغفول ماندن حقوق ما در راه جبران کوتاهی های خویش قدم مثبتی برنداشته اند تکریم بازنشسته معنایی ندارد .
تا زمانی که پیشکسوت از نظر اقتصادی تامین نباشد تکریم ظاهری معنایی ندارد.
ما پیشکسوتان ضمن تحریم این تکریم های ظاهری همراه و همصدا در سراسر کشور ندای حق طلبی سر داده و اجرای قانون را ازمسئولین مطالبه خواهیم کرد.
درادامه مسیر مطالبه گری تجمعی باشکوه خواهیم داشت .
تجمعی که در آن تکریم واقعی پیشکسوتان کشوری را یادآور می‌شویم .
منتظر حضور پر شور شما جوانان قدیم و پیشکسوتان امروز هستیم .
مقدمتان گل باران
وعده دیدار:
روز شنبه ۲۵ شهریور
ساعت ۹ الی ۱۲
تالار وحدت
(رودکی ) خ حافظ خ استاد شهریار
حضور شهرستانی های عزیز مانند همیشه مایه امتنان و افتخار خواهد بود