هفتاد وهفتمین شماره از ماهنامه‌ی حقوقی-اجتماعی خط صلح با مشارکت جمعی از کنشگران جامعه‌ یمدنی ایران منتشر شد

خبرگزاری هرانا – هفتاد وهفتمین شماره از ماهنامه‌ی حقوقی-اجتماعی خط صلح با مشارکت جمعی از کنشگران جامعه‌یمدنی ایران منتشر شد.

در پروندهویژه هفتاد و ششمین شماره ماهنامه خط صلح با عنوان “عارفان مغضوب”، به ماهیت وچرایی برخورد با گروه “عرفان حلقه” توسط دستگاه امنیتی ایران و به طور خاص صدورحکم اعدام برای محمدعلی طاهری، بنیانگذار این گروه پرداخته شده است.
در اینرابطه گفتگویی با سیدمحمود علیزاده طباطبایی، به عنوان یکی از وکلای آقای محمدعلیطاهری صورت گرفته است. این وکیل دادگستری از سیر پرونده موکل خود می گوید.
هم چنینخط صلح در گفتگویی با نسرین ستوده که به تازگی به تیم وکالت محمدعلی طاهری واردشده است، زوایای دیگری از پرونده و ویژگی های حقیقی و حقوقی آنان را مورد بررسیقرار داده است.
دیگرگفتگوی این شماره از خط صلح، با تارا سپهری فر، محقق سازمان دیده بان حقوق بشراست. این فعال حقوق بشر ضمن بیان این که سازمان دیده بان حقوق بشر اتهام افساد فیالارض، مصادیق و از همه مهم تر مجازاتی را که برای آن در نظر گرفته می شود را قبولندارد، تاکید می کند که طبق حکم عالی ترین دادگاه ایران، مصادیق چنین اتهامی درمورد محمدعلی طاهری صدق نمی کند.
هفتاد وهفتمین شماره ماهنامه خط صلح همچنین همراه است با مطالب و یادداشت هایی از محمدمقیمی، رضا علیجانی، قهرمان قنبری، الهه امانی، محمد محبی، فرشید رفوگران، شاهدعلوی، سارا ساعی و جمعی دیگری از مدافعان حقوق بشر و کنشگران مدنی.

لینک دانلود مستقیم فایل پی.دی.افماهنامه خط صلح:
https://www.peace-mark.org/wp-content/uploads/2017/09/77.pdf
وبسایت خط صلح:
https://www.peace-mark.org/
جدول محتوا و لینک های مستقیم مطالب ماهنامه شماره ۷۷:
چریک دیروز، عارف امروز؛ نگاهی بهپرونده محمدعلی طاهری در گفتگو با نسرین ستوده/ علی کلائی
تارا سپهری فر: از ترویج عقاید امثالمحمدعلی طاهری هراس دارند/ سیمین روزگرد
محمود علیزاده طباطبایی: ضابطین دستگاهقضایی با آقای طاهری به صورت اعتقادی مبارزه می کنند
عرفان حلقه؛ حدود ۳۰۰ بازداشت، ۵۲ سال زندان و ۵۵۰ ضربهشلاق
چگونه می توان ارابه تباهی و اعدام رابه عقب راند؟/ رضا علیجانی
سرکوب عرفان حلقه؛ جلوه ای از نقضآزادی بیان و عقیده در ایران/ شاهد علوی
نگاهی مختصر به مبانی شرعی و قانونیحکم اعدام آقای محمد علی طاهری/ محمد مقیمی
عرفان حلقه؛ قربانی اختلاف تاریخی میانفقه و عرفان/ قهرمان قنبری
نحوه مطالبه خواهی عرفان حلقه قابلالگوسازی ست؟/ مریم شفیع پور
شرحی بر زندگی محمدعلی طاهری/ داریوشعدیم
نگاهی به تاریخچه فعالیت های محمدعلیطاهری و عرفان حلقه/ سارا ساعی
نگاه تطبیقی به ازدواج کودکان وفرایندهای آن در نقض حقوق انسانی کودکان/ الهه امانی
خشونت در میانمار و ضرورت اصلاح قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران/ فرشید رفوگران
نزاع های قبیله ای، اثرات رسوبات دورانپیشامدرن/ محمد محبی
معرفی کتاب: احکام جزایی در شریعتمحمدی
ماشینی برای کشتن – شعری از رضااکوانیان

کارتون ماه – کاری از حسین رادمهری