به یاد فدایی شهید رفیق حسن توکل - نبی صمیمیرفیق حسن توکل در سال ۱۳۲۷ در آبادان در یک خانواده کارکری متولد شد و در تهران لیسانس ریاضی گرفت و در اویل دهه ۵۰ در دبیرستان فردوسی شوشتر به عنوان دبیر ریاضیات مشغول به کار شد و مدتی بعد به استخدام شرکت نفت در آمد و به عنوان کارمند در آن شرکت مشغول به کار شد. در انقلاب بهمن به فعالانه شرکت کرد و به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیوست. رفیق حسن در جریان انشعاب اکثریت به جبهه نیروهای اقلیت پیوست و در سازماندهی فعالان نیروهای کارکری در شرکت نفت فعال بود. وی در ضربات سال ۶۱ دستگیر شد و در آذر ۱۳۶۲ به جوخه اعدام سپرده شد.
خوصیات بارز رفیق حسن: با دانش آموزان خود به طور کامل دوست می شد و در برنامه های کوهنوردی شرکت می کرد. رفت و آمد با خانواده ی دانش آموزان و ارتباط صمیمی با آنها از دیگر خصوصیان این رفیق بود. وی در کار سیاسی انسانی با تجربه، منظم و فداکار بود.
دریغ و افسوس که جانیان داس بر داشتند تا این لبخند سرشار از زندگی را دِرو کنند.

منبع: نبردخلق شماره 389، شنبه اول مهر ۱۳۹۶ - 23 سپتامبر ۲۰۱۷