شهرام ناظری «برگریزان» را به زلزله‌زدگان کرمانشاه تقدیم کرد

رادیو زمانه
شهرام ناظری (زاده ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ کرمانشاه)، ترانه «برگریزان» بر اساس یکی از سروده‌های محمود مشرف آزاد تهرانی (م.آزاد)، شاعر فقید ایرانی را به زلزله‌زدگان کرمانشاه اهدا کرد. آهنگسازی این ترانه را ارشک رفیعی به عهده داشته است.
شهرام ناظری می‌گوید ترانه «برگریزان» را به زلزله‌زدگان کُرد هدیه داده است با این هدف که گوشزدی باشد برای «نظام» که برای روستاهای محروم کاری انجام دهد:

«هدیه ناقابلی است که بعدها یادگار و گوشزدی باشد برای این مصیبتی که به وجود آمده است. برای افراد متمول، مردم، مراکزی که واقعاً [کاری] از دستشان برمی‌آید، خود دولت و نظام که به فکر آسایش واقعی و زیر متوسط برای مردم ستمدیده باشند و برای روستاهای محروم کاری انجام دهند.»

ترانه برگریزان بر اساس شعری از م.آزاد شاعر سرشناس سال‌های دهه ۱۳۴۰ اجرا شده است:

شاخ برگ‌آور شکست، باد مرگ‌آور شده است

باد طاعون سیاه برگریزان را میان باغ آورده است

خاک روی خاک، سنگ روی سنگ

روی گُل‌های پتوها خاک می‌ریزد

مرگ روی مرگ، درد روی درد

چشمه‌سار ماه می‌خشکد