سروهای نقره پوش - م . وحیدی (م .صبح)

سروهای نقره پوش

به سرو برافراشته خلق، اشرف سوم که
جانش را به تمامی پشتوانه پرتاب آزادی کرده است
م . وحیدی (م .صبح)

خنیانگران
به زبان سروهای کوهی
تکلم می کنند

نگاه کن !
اسب سپید قصه ها
می آید
بازکنید راه را!
تا حریق رکابشان
برف سیاه شب را فرو نشاند و
ماهیان دشت
در هوای صبح
پرواز کنند

ای رود سیال نقره پوش پرشتاب!
انگشتر اعجابتان را
به دست افسانه ها کنید!
تا آرزوهاتان
درانتشار بوی کلوچه و گندم
لحظه های لاله ای کوچه ها را
سیراب کند

شب تکرار نمی شود
اگر روزهایت
جلیقه آفتاب را
بر تن دُرناها کند و
پروانه ظریف مژگانت
برفراز چمنزار شوخ آواز بخواند
آنک
نخستین سرود هستی باش!
تا کهکشانهای صبور
از متن آبی دریا
تصویر مهتاب را
برای چشمانتان
به هدیه آورند


منبع: نبردخلق شماره 401، دوشنبه اول مرداد 1397 – 23 ژوییه 2018