در سوگ فقدان رفیق بیژن هیرمن پور - مهدی سامع


با تاسف بسیار در روز جمعه 9 شهریور رفیق بیژن هیرمن پور درگذشت. رفیق بیژن از اولین فعالان و کادرهای جنبش پیشتاز فدایی بود که مبارزه و کار تشکیلاتی را در گروه رفقا احمرزاده – پویان آغاز کرد و نقش برجسته ای در تدوین و تنظیم تئوری مبارزه مسلحانه به عهده گرفت. زنده یاد رفیق هیرمن پور قبل از حماسه سیاهکل دستگیر شد و زیر شکنجه های زیاد قرار گرفت. رفیق بیژن باوجود نابینایی ذهنی فعال، دانشی ژرف و حافظه ای کم نظیر داشت. وی با وجود ظاهر آرام، درونی پرشور در مبارزه علیه دو دیکتاتوری تاریخ معاصر ایران داشت و مبارزی آشتی ناپذیر علیه دیکتاتوری سلطنتی و استبداد دینی بود و هیچگاه سر سازش با ستمگران و استثمارکنندگان نداشت.
بیژن هیرمن پور پس از سرکوبهای خونین دهه 60 به فرانسه آمد و به فعالیت سیاسی و تئوریک خود ادامه داد. او کمونیستی مومن و مبارزی پیگیر علیه استبداد، ستم و استثمار بود.
آخرین وداع با رفیق بیژن هیرمند پور در روز جمعه 6 مهر طی مراسمی پرشور با حضور جمع کثیری از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در گورستانِ «بورلارن» در حومه پاریس صورت گرفت.
از طرف خودم و رفقای در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران فقدان رفیق بیژن هیرمن پور را به خانواده او و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.
مهدی سامع
مهر 1397

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸