در فقدان و سوگ دکتر علی صادقی از مبارزان پرسابقه و دبیرکل حزب رنجبران ایران - مهدی سامع


روز جمعه 10 اسفند، رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) درگذشت. او انسانی فرهیخته با محبت و بردباری بود. قبل از انقلاب حدود دوسال در زندان اوین اوین (بند 2، طبقه پائین) همبند بودیم. گرچه دیدگاههای متفاوتی داشتیم، اما از گپ و گفت با هم دریغ نمی کردیم. اشتیاق فراوانی به بحثهای تئوریک پایه ای داشت و اعتقاد عمیق به اندیشه های رفیق مائو. زنده یاد کاک ابراهیم ضد ارتجاع حاکم و مدافع آزادی و سوسیالیسم بود.
فقدان او را به خانواده اش، به دوستان و رفقایش به ویژه به دوستان بزرگوارم ایرج کشکولی و باقر مرتضوی تسلیت می گویم.

مهدی سامع
جمعه 10 اسفند ۱۳۹۷ ـ 1 مارس