اعتراض انجمن صنفی داستان نویسان تهران به ممنوعیت توزیع چند اثر در نمایشگاه تهران

بی بی سی
انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران به ممنوعیت توزیع چند اثر داستانی و غیرداستانی در نمایشگاه کتاب تهران اعتراض کرد.

این انجمن در نامه ای به وزیر ارشاد ایران، نمایشگاه کتابِ تهران را مهمترین اتفاق حوزه نشر خوانده و مخالفت خود را با هرگونه ممیزی قبل و بعد از چاپ کتاب اعلام کرد.

انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران اعتراض و پیگیری مطالبات صنفی نویسندگان را حق قانونی خود خوانده است.

نمایشگاه کتاب تهران از چهارم تا چهاردهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.