شماری از سانسور شده ها در کتابهای درسی

(تیتر از جنگ خبر)
کانال داستان ایرانی

غزل "در این سرای بی‌کسی" سایه حذف شد.
غزل "جوانی" رهی‌معیری حذف شد.
شعر "به کجا چنین شتابان" شفیعی حذف شد و غزلی عاشقانه جایش را گرفت.
شعر "باغ‌ بی‌برگی" اخوان حذف شد.
داستانی از غلامحسین ساعدی حذف شد.
داستانی از بزرگ علوی حذف شد.
داستان زیبا، آموزنده و خطرناک "موسی و شبان" حذف شد.
سه جمله از داستان "قاضی بست" بیهقی حذف شد.
نام صادق هدایت از وسط داستان "کباب غاز" جمالزاده حذف شد.
بخش‌هایی از خاطرات اسلامی ندوشن حذف شد.
نام محمود دولت‌آبادی حذف شد.
نام مشفق کاظمی و عباس خلیلی حذف شد.
شعر "مادر" و کلا نام ایرج‌میرزا حذف شد.
داستان حلاج تذکره‌الاولیا حذف شد.
شعر "مهتاب" نیما حذف شد.
شعر "داروگ" نیما حذف شد.
رباعیات خیام حذف شد.
داستان زیبای اُ‌.هنری حذف شد.
داستان سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ حذف شد.
شاملو و فروغ هنوز جزو گروه "اسمشو نیار"ها هستند.
همچنان از حسین منزوی شعر کاملی نیست.
همچنان از ایرج افشار و احسان یارشاطر یادی نشده است.

و اما نام‌های جدید و قابل بحث در کتاب‌های درسی جدید:

رضا امیرخانی، علی سهامی، امیری اسفندقه، معصومه آباد، کیوان شاه‌بداغ‌خان، فاضل نظری، عیسی سلمانی‌لطف‌آبادی، کامور بخشایش، مجید واعظی، نظام وفا، ضیاءالدین شفیعی ...