رونمایی از کتاب دو جلدی «رهروی در راه بی‌ پایان»


پس از ظهر روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ برنامهِ رونمایی کتابِ «باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌ پایان» که به تازگی از سوی نشر نقطه انتشار یافته و ناصر مهاجر آن را تهیه و ویراسته، در پاریس برگزار شد. گردانندهِ این نشست مهناز متین بود.
همهِ گفتارهای این نشست را بی ‌کم و ‌کاست به شکل مجموعه ‌ای در آدرس زیر در اختیار دوستداران تاریخ روشنفکری و سیاسی ایران معاصر است.
https://www.noghteh.org/vijeh_momeni_unveil/

در پیشگفتار «رهروی در راه بی‌ پایان» آمده:

رهروی در راه بی ‌پایان، رشته ‌های انگار گسیخته اما به هم‌ پیوستهِ زندگی باقر مؤمنی‌ست؛ پژوهشگر تاریخِ ایرانِ «روزگارانی دیگر»، نویسنده و کُنشگر سیاسی سالهای پس از شهریور ۱۳۲۰.
در دفتر نخست داستانِ زندگی او را از چشمِ خویشان، دوستان و یارانش بازگفته ‌ایم؛ از کودکی تا سال ‌خوردگی. با گزیدهِ یادداشتهای برادر بزرگ ‌تر و خواهر کوچک ‌ترش آغاز کرده‌ ایم. پیوستنش را به حزب توده ایران برنموده ‌ایم و کار و کردارش را در آن تشکل سیاسی تأثیرگذار در سالهای ۱۳۳۵-۱۳۲۲؛ از نگاه رفیقان. چگونگی دستگیری و چندوچون زندگی در زندان سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۸ را شرح داده ‌ایم؛ به روایتِ هم ‌بندان. کُنشگری سیاسی ‌اش را در «تنفس کوتاه» سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ به دیده گرفته ‌ایم؛ از زبان همرزمان. سالهای شکوفایی پژوهشهای تاریخی- ادبی و اثرگذاری ‌اش را بر نسل جوانِ جویندهِ سالهای پایانی دههِ ۴۰ و آغاز دههِ ۵۰ خورشیدی بررسیده ‌ایم……..
دفتر دوم دربرگیرندهِ گلچینی از نوشته ‌های بازبینی شده و گاه ویراست ‌شدهِ باقر مؤمنی‌ ست؛ از نخستین نوشته ‌اش در سن شانزده سالگی –یادداشتهای روزانه- تا سروده‌ ها، جستارهای سیاسی، برگردان فارسی یک داستان روسی، کاوش تاریخی، نقد ادبی، اسلام ‌پژوهی و زندگی‌نامهِ دوستان و یارانش که برای رهروی در راه بی ‌پایان به قلم کشیده است؛ در ۹۲ سالگی. نیز به بازبینی موشکافانهِ سه نشریه ‌ای نشسته ‌ایم که وی در آنها دستی قوی داشت: روزنامهِ بیستون در کرمانشاه، هفته ‌نامهِ صدای معاصر و فصلنامهِ اندیشه. نگاه سنجش گرایانهِ کارشناسان را آورده‌ ایم دربارهِ شماری از مهم‌ ترین پژوهشهای تاریخی-اقتصادی-اجتماعی و نیز نقدهای ادبی باقر مؤمنی………

خواندن این کتاب ارزشمند را به علاقه مندان تاریخ سیاسی ایران توصیه می کنیم. برای تهیه کتاب به آدرس زیر مراجعه کنید
https://www.noghteh.org/product/bagher-momeni-biography/


منبع: نبرد خلق شماره 417، چهارشنبه اول آبان ۱۳۹۸ ـ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹