به یاد رفیق جهانگیر قلعه میاندوآب (جهان) _ امیر ابراهیمیرفیق جهان متولد سال ۱۳۳۲ در میاندواب در استان آذربایجان بود. وی کارگر تاسیسات بود و فعالیت سیاسی را قبل از سال 1357 در هسته هوادار سازمان آغاز کرد و در آستانه قیام به سازمان پیوست و در بخش تشکیلات کارگری سازمان (کارگران پیشرو) فعالیت می کرد. او نقش موثری در سازماندهی و فعالیت کارگران پیشرو داشت و در جریان انشعاب اکتریت به افشای مواضع اپورتونیستی اکثریت پرداخت و با اقلیت همراه و در کنار سایر فعالیتها، از جمله مسئولان حفاظت و انتظامات میتینگ و راهپیمایی 17 بهمن سازمان در سال 1359 بود که از میدان آزادی تا میدان توحید (کندی) ادامه پیدا کرد.
رفیق جهان در این میتینگ توسط پاسداران شناسایی و پس از درگیری و ضرب و شتم، وی را ربوده به کمیته بردند و پس از چند روز پیگیری جسد رفیق جهان در پزشکی قانونی پیدا شد. بررسی پیکر این رفیق نشان می داد که گلوله از پشت به سر وی شلیک شده از چشم خارج شده است.
رفیق شهید سعید سلطانپور در باره رفیق جهان شعری سروده که گزیده از آن در گرامیداشت هر دو رفیق منتشر می شود.

جهان کمونیست
سعید سلطانپور

گلوله‌ای در دهان
گلوله‌ای در چشم
در تکه ‌های یخ
در سردخانهٔ پزشک قانونی
در شعلهٔ منجمد خون می ‌تابد
شعله ‌ای در دهان
شعله ‌ای در چشم
در میتینگ هفدهم بهمن
در انبوه هواداران و مردم
دی میان پلاکاردها و شعارها
در گردش تفنگداران جمهوری و گله‌ های پاسدار و اوباش
در قرق چماق و زنجیر و نانچیکو
در صدای شلیکهای ترس و
دشنامهای جنون
در میان پلاکاردها
انقلاب
با پیشانی شکسته و خون ‌چکان
می‌ خواند
با صدای درخشان جهان و
رودخانه ‌ها
و رفیقان جهان
جهان کمونیست را
می ‌سرایند و
می‌ سرایند
با دسته گلهایی از خون
بر فراز میتینگ تاریخ

منبع: نبرد خلق شماره 420، سه شنبه 1 بهمن ۱۳۹۸ ـ ۲1 ژانویه 2020