تو خود را به آتش می کِشی - مرجان


رسانه ها: «خودسوزی صابر بهبودی کارگر ۳۲ ساله معدن»

سخت ترین کارها
جان کندن در معدن است
و چقدر باید زندگی تو را از خودش محروم کرده باشد
که سراغ کار در معدن بروی
اما اجازه سخت ترین کارها را از تو سلب می‌کنند
چون اخراج شده ای
چون کبوتر لانه آتش گرفته
خود را به هر سو میکوبی
برای نجات کودکانت
تا گرسنه نمانند
که از دل معدن برایشان نان ببری
بی‌فایده است‌، تو اخراجی
راه برگشتی به خانه نيست
و تو دیوانه وار گوشت و پوست و استخوانت را به آتش میکشی
میسوزی و ضجه میزنی
و فریادهایت را کسی نمی‌شنود
چون ساعت رولکس میلیونها تومانی به دست نداری
چون حتی راه معدن به روی قدم های لرزان ات بسته شده‌
و تو نگران سرپناهی هستی که از دست خواهی داد
نمی‌توانی درد گرسنگی فرزندانت را به نانی آرام کنی
شعله ور می شوی و کسی تو را نمی‌بیند
هبچکس تو را نمی‌شناسد، کارگر اخراجی معدن

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹