یادواره شهیدان فدایی/ رفیق رشید حسنی بزرگ آباد- گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

یادواره شهیدان فدایی
رفیق رشید حسنی بزرگ آباد
گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

رفیق رشید در سال ۱۳۲۸ در روستای بزرگ اباد تابع شهرستان ارومیه، در آذربایجان غربی متولد شد. او پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه به عنوان دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد و در همین زمان از طریق فدایی خلق یحیی امین نیا که همشهری او بود، وارد فعالیت تشکیلاتی شد. رشید در خانواده سیاسی مخالف رژیم شاه بامسایل سیاسی روز کاملا آشنا بود و مطالعات زیادی نیز در امور فلسفی و ایدیولوژیک داشت و خیلی زود در ارتباط با شاخه تبریز سازمان چریکهای فدایی خلق ایران قرارگرفت.
در اردیبهشت ۱۳۵۵ دستگیریهای گسترده ای از شبکه های پیرامون چریکهای فدایی خلق صورت می گیرد که رفیق رشید نیز از جمله دستگیر شدگان بود. گفته می شود در این دوره پدر رفیق رشید، که از روحانیون هوادارخمینی بود و بعد ازانقلاب نماینده خمینی درآذربایجان و امام جمعه ارومیه شد، به ملاقات فرزند خود رفته و از رشید درخواست می کندکه ابراز ندامت کرده و درخواست عفو ملوکانه نماید، اما با پاسخ قاطعانه رفیق رشید روبرو می شود. ملا حسنی جنایتکار از پایداری پسرش به قدری آزرده می شود که حتی در زمان آزادی زندانیان سیاسی، به پیشواز وی نرفت و این درحالی بود که هزاران نفر اهالی منطقه از رفیق رشید استقبال پرشوری کردند.
رفیق رشید بلافاصله بعد از آزادی فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خود را ادامه داد و پس از انشعاب تحمیلی اکثریت، رفیق رشید در مسئولیت بخش آذربایجان غربی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به فعالیت اش ادامه می دهد. با شروع سرکوبهای همه جانبه در سال 1360، زندگی سیاسی رفیق رشید در شرایط مبارزه مخفی ادامه می یابد.
در سال ۱۳۶۱ ملا حسنی تبهکار از محل استقرار این رفیق مطلع شده و به آن را کمیته های سرکوب گزارش می دهد.
رفیق رشید پس از دستگیری و شکنجه های زیاد پیشنهاد دادستانی مبنی برحضور در نماز جمعه و ابراز ندامت را قاطعانه رد می کند. زمان اعدام و حتی محل دفن این رفیق تا مدتها توسط دادستانی مخفی نگه داشته می شود اما اهالی منطقه و کارگران و کشاورزان هنوز هم پس از سالیان ،یاد و خاطره این فدایی خلق را در روزهای اولیه ماه آذر گرامی می دارند.
ملا حسنی جنایتکار که پس از دستگیری رفیق رشید به دخالتش در این امر افتخار می کرد، در أواخر عمر در فرازی از خاطراتش از اعدام سریع فرزندش اظهار تاسف کرد.
یاد و نام رفیق رشید حسنی بزرگ آباد ماندگار می ماند.منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۱، شنبه اول آذر ۱۳۹۹ ـ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰