دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم - عباس رحمتي


دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم
عباس رحمتي


احمدي نژاد را با مهندسي از قبل مشخص شده دوباره رئيس جمهور کردند و بعد از اين انتصاب بود كه خشم ملت به نمايش گذاشته شد و دنيا را تكان داد. طرفداران احمدي نژاد باور كرده بودند كه رئيس جمهور منتسب مي خواهد و مي تواند دنيا را تكان دهد ، سعيد جليلي از ذوب شدگان در ولايت كه بنا بود ادامه دهند راه دولت امام زمان باشد با عنوان از" بشارت بزرگ " احمدي نژاد نام برد او نوشت " دنيا خواهد ديد چگونه او بار ديگر همه را مبهوت سياست و تدبير خويش خواهد كرد " [ ٩] او فكر نمي كرد احمدي نژاد براحتي از جامعه سياسي ايران زدوده شود در همانجا نوشته بود : " كساني كه فكر مي كنند احمدي نژاد، سياسي و زيرك براحتي در حال محو شدن از آسمان سياسي كشور است سخت در اشتباه هستند " جليلي غافل بود و نمي دانست و شايد هم خوب مي دانست كه احمدي نژاد يك معجزه گر نبود و به قول خودش معبري نورايي بسوي آينده باز نخواهد كرد . اين در حالي بود كه رهبري ولايت فقيه خود به اشتباهش پي برد و يقين پيدا كرده بود كه از اين امام زاده معجزه اي رخ نخواهد داد يكي از آخوندهاي بيت رهبري ( در بار رهبري ) گفته بود كه علي خامنه اي تحت تاثير آمارهاي كذب و غلو آميز دولت ( امام زمان ) بارها به غلط از دولتين نهم و دهم تمجيد كرده " و در حال حاضر به اشتباه خود پي برده است . [١٠] نوش داروي بعد از بيهوشي است ، اين اشتباهِ عمدي بود تا آنچه كه ولايت فقيه ميخواست خود با رئيس جمهوري برگزيده اش انجام دهد و همينطور هم شد ، خامنه اي برگزيدن دوباره ی دولت امام زمان را بر راي اكثريت مردم ترجيح داد ، دزديهاي گسترده و رشد فساد و رشوه در طول دو دوره حاكميت دولت امام زمان همه نشان دهنده اين بود كه امام زمان در ايران بهانه اي شده است براي دزديهاي بيشتر مديران و سردمد اران رژيم جمهوري اسلامي
، بعد از سي وهفت سال هنوز هم از خرافات و زندگي ساده باوري مردم مي توانند سوء استفاده كنند ، درست كردن چاه جمكران و وعده بيرون آمدن امام زمان از اين چاه در قرن بيست و يكم عصري كه تكنولوژي به سرعت نور در حال حركت است ساده باوري يك عده را نشان ميدهد كه پولهاي بي زبان خود را براي يك عده اي مفتخور در چاه جمكران ميريزند تا روزي امام زمان را در جمكران ببينند !در عين حال ، دزديهاي كوچك در جاي جاي ايران و فرار روسای بانکها مثل خاوري به كانادا با چمدانهاي پر پول كه كوچكترينها بود را نبايد فراموش كرد ، گم شدن دكل نفتي و دزديدن ٧٠٠ ميليون دلار از فروش ٨٠٠ميليارد دلاری توسط احمدي نژاد ، خود ثابت مي كند كه همه چيز توسط نايب بر ناحق امام زمان مهندسي شده بود . خامنه اي عامل تمامي اين دزدي ها و نا بسامانی های کشور است كسي كه خود را سرپرست مردم مي داند و در تمامی امورات کشور دخالت می کند از مواد درسی تا نحوی لباس پوشیدن تا مسائل هسته ای فتوی صادر می کند. او حكومت را حق خدای شارع به شمار می آورد که به برخی افراد و یک صنف تنفیذ کرده است. در ۲۰ تیر ۱۳۶۹ گفته است: «در اسلام، سرپرستی جامعه، متعلق به خدای متعال است»، بنابراین هرکس ولی و سرپرست مردم شود، ولایت خداوند از سوی او محقق خواهد شد. در ۲۶ آذر ۸۲ گفت:«در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسانها مقبول نیست، مگر این‌که خدای متعال مشخّص کند». اصل بر عدم ولایت است، مگر آن که شارع آن را تنفیذ کرده باشد. در ۱۴ خرداد ۸۵ گفته است:«آن چیزی که به عنوان مبدأ مشروعیت این نظام محسوب می شود، یعنی ولایت الهی که منتقل می شود به فقیه، مشروط است به پایبندی بر احکام الهی». خامنه اي درست مانند مصباح يزدي مي خواهد بگويد همه كاره در ايران منم و هيچكس حق راي ندارد نظري به گفته هاي مصباح يزدي به عنوان علامه و ایدئولوگ اصول گرایان مي إندازيم ، او در این خصوص سخنان بسیاری گفته که به سه مورد زیر اشاره می کنیم، توجه داشته باشيم ايدئولوگ دولت امام زمان اين افراد هستند وگرنه احمدي نژاد جرأت نمي كرد صندلي امام زمان را در كابينه اش خالي بگذارد.
طراحان و ايدولوگهاي دولت امام زمان :
آیت الله مصباح یزدی در ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ گفت :«آن گونه كه بايد مسأله ولايت ‌فقيه را تبيين نكرده ايم كه طبق فرمايش معصومين، مخالفت با ولايت‌فقيه در حد شرك بالله است».آیت الله مصباخ یزدی در ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ گفت:«اگر حاکم جامعه مأذون از طرف خداوند نباشد، حکومتش غیر مشروع است، هرچند همه مردم نیز آن را پذیرفته باشند...بر اساس ادله، حکم نائب امام زمان در واقع حکم امام زمان، و اطاعت از او اطاعت از امام زمان ، و مخالفت با او در حد شرک بالله است».آیت الله مصباح یزدی در ۱۲ مهر ۱۳۹۴ گفت: «توحيد بدون پذيرش ولايت، بی‌فايده خواهد بود. در واقع خداوند متعال، يک دژ دارد و آن دژ توحيد است و مسئله ولايت لازمه توحيد است...قانون پذيری از غير خدا و بدون اذن خداوند، شرک است؛ زيرا اگر کسی در عرض خداوند قرار داده شود، شرک خواهد بود؛ اما اگر اطاعت و قانون پذيری از افراد به اذن خداوند باشد، نه تنها شرک نيست، بلکه آن اطاعت، لازم است». اين باصطلاح آيت الله كسي كه گفته بود مردم حق انتخاب ندارند و ولايت فَقِيه همه كاره است ، درست همان حرفي كه خميني. زده بود همين مضمون را داشت ، خميني گفته بود اگر تمام مردم بگويند آري ، من ميگويم نه ! آیا این حرف در عرض خداوند نیست ؟رئيس دولت امام زمان ،زماني در سازمان ملل گفته بود ، هنگام سخنراني احساس كردم هاله اي مرا أحاطه كرده است ديگر پلك نمي زدم وقتي كه به ايران برگشته بود رفته بود نزد جوادي آملي رفت كه تائيدش كند ، با چنين تفكراتي مي خواست رهبري جهان را در دست داشته باشد! رئيس دولت امام زمان امر برش مشتبه شده بود فكر ميكرد كه در قرن بيست و يكم اين مردم فريبيها او را به خدا نزديكتر ميكند.احمدي نژاد از باپ هم كاتوليك تر شده بود و ميخواست همچون ولايت فقيه خود را جاي پیامبر بگذارد که معجزه میکند! او نمي داند كه اختراع ولایت فقیه و ایمان به آن را رکنی اساسی از باور به خدا و توحید قرار دادن، خود عملی مشرکانه است. کمال توحید ، نفی مطلق غیر خداوند است، نه شریک جدیدی به نام فقیهان برای خدا قرار دادن. اگر قانون گذاری آدمیان عملی مشرکانه است، بیش از ۹۵ درصد قوانینی که در جمهوری اسلامی در طول ۳۸ سال گذشته وضع شده، قوانین بشری بوده و در شریعت اسلام اثری از آن‌ها وجود ندارد. پاسخ فقیهان این است که خداوندی که ولی فقیه را نائب امام زمان قرار داده، به او حق قانون گذاری هم داده است. اما خداوند نه حق حکومت کردن را به یک خانواده( خانواده علی بن ابی طالب) به طور ارثی واگذار کرده است، نه شخصاً یا از طریق آن خاندان حکمرانی سیاسی را «حق ویژه»فقیهان به شمار آورده است. قرآن در این مورد ساکت است و فقط بخشی از شیعیان ۱۲ امامی چنین اعتقادی دارند. فقیهان خود را به مقام خدایی ارتقأ داده و در واقع مقاصد شیطان- به تعبیر قرآن- را دنبال می کنند.[١١] باید پرسید خداوند کجا این ولایت فقیه را داشت این ولایت فقیه را منتظری علم کرد و خودش هم با همین هیولای بر زمین زده شد اینها همه ساختگی دست این تازی های تجاوز گر است که سی و هشت سال بابا این توجیات خط خود را پیش می برند.
ولايت فَقِيه نه نايب امام زمان كه در رديف خدا:
با اينكه خامنه اي ،آراي مردم را با يك مهندسي حساب شده توي جيب احمدي نژاد ريخت رئيس دولت امام زمان هم واقعا فكر مي كرد ،مردم انتخابش كرده اند در حاليكه با اعتراضهاي گسترده مردم در خيابانها مشخص شد كه راي ها دزديده شده بود ! مردم شعار ميدادند ، "راي مارا دزديده ،باهاش داره پز ميده" بعد از اين اعتراضات گسترده بود كه هركدام از آيت الله ها، خامنه اي را تا سر حد (مرز)خدا بالا بردند تا قضيه را كمي كم رنگتر كنند ولي مردم به اين تعريف ها هم اعتنائي نكردند . به چند تا از اين تعريف و تمجيد ها توجه كنيد:آیت الله مصباح یزدی در ۵ مهر ۱۳۹۳ گفت: «بينی و بين الله بين نعمت‌هايی که خدا به ما داده است، نعمتی بالاتر از نعمت وجود مقام معظم رهبری سراغ ندارم. کمالات ايشان بر کسی پوشيده نيست و هر روز نيز جلوه‌ای از کمالات ايشان ظاهر می‌شود؛ به گونه‌ای که دوست و دشمن در دنيا اعتراف کرده‌اند که ايشان شخصيتی ممتاز است». در ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ گفت:«بحمدالله بعد از امام ، خداوند نسخه بدل ايشان را بر جای ايشان نشاند، و قطعا اين امر ازتأييدات الهی است». در ۱۱ دی ۱۳۹۵ گفت:«امروز بالاترين نعمتی که خداوند به جامعه ايرانی داده است، رهبری فرزانه است».
آیت‌الله محمد یزدی گفته است: «یک شخصی همانند رهبر معظم انقلاب که مسئولیت امت اسلامی را دارد، امام عصر ایشان را کمک می کنند، چون در برخی قضایا کل امت و جامعه ی اسلامی در معرض خطر قرار می گیرد ( مانند اعتراض به انتخابات ٨٨) و مقام معظم رهبری هم مسئولیت حفاظت از این امت را دارد و اگر امام عصر ایشان را تنها بگذارد و در تصمیم گیری اشتباه کند، جامعه اسلامی آسیب می بینند. بنابراین، عنایت خاص امام زمان را من پشت سر همه تدبیرهای مقام معظم رهبری می بینم. به همین دلیل هم گاهی ایشان به قم می آیند و بر می گردند، بدون این که کسی متوجه شود. معتقدم ایشان عالی‌ترین تدبیر را در حوادث دارند، بعد از امام راحل یکی از ذخایر پر قیمتی که خداوند برای این امت و برای شرایط این زمان ذخیره کرده است، آیت الله العظمی خامنه‌ای (حفظه الله) است، که ما وقتی محاسبه می کنیم، اگر قرار بود که در شرایط حساسی مانند امروز کس دیگری غیر از ایشان در مقام رهبری باشد، معلوم نبود چه بر سر این کشور می آم».يكي از عالي ترين تدبيرهايش سركوبهاي گسترده در جريان جنبس سبز بود كه به پير مرد ٧٠ ساله هم رحم نمي كردند او حاضر بود براي حفظ قدرت خود از اوجب واجبات نيز بود ميليونها انسان را از دم تيغ بگذراند.
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای:«بارها و بارها این پیام به ما رسیده است از افراد مختلف که در خواب و مکاشفه ؛ امام زمان می فرمایند: ما سید علی را تنها نخواهیم گذاشت».
آيت الله احمد جنتی: «اگر تدبير حکيمانه مقام معظم رهبری[در فتنه سال ۸۸ ] نبود، قطعا دشمنان به خواسته‌های خود می رسيدند». او خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت:«ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله است و ما عقیده‌مان این است که ولایت فقیه ولایت امام علی است و اگر قبول نشود نظام نمی‌تواند رسالت خود را پیاده کند. بنابراین از شما خواهش می‌کنم در دوره‌ای که ما در خدمت شما هستیم به این نکته توجه کنید و ان‌شاءالله امیدواریم زیر سایه مقام معظم رهبری بتوانیم کاری کنیم که هم خدا، هم مقام معظم رهبری و هم مردم از ما راضی باشند».یعنی بیشتر بگیریم و بیشتر بکشیم تا رهبری راضی باشد!
صادق لاریجانی در ۶ دی ۹۱ درباره نقش آیت‌الله خامنه‌ای در مدیریت سرکوب جنبش سبز گفته است:
«در جریان فتنه ۸۸ دشمنان نظام اسلامی به دنبال ایجاد غائله بودند و عده‌ای نیز از درون کشور آب به ‌آسیاب دشمن ریختند... نقش مقام معظم رهبری در برخورد با فتنه سال ۸۸ بی‌بدیل بود.‌مقام معظم رهبری در برخورد با این فتنه بسیار صبوری کردند و آن گاه که به این نتیجه رسیدند که فتنه‌گران به دنبال حق و حقوق قانونی نبوده بلکه می‌خواهند با نظام برخورد کنند، به خوبی به ارشاد مردم و بیدار کردن بصیرت مردم پرداختند که موجب برخورد انقلابی با فتنه‌گران و خلق حماسه نهم دی‌ماه شد».
این تعریفها از آیت اللههایشان عبور کرد و سردارشان رسید بطوری که سرلشکر فيروزآبادی درباره ی چفيه ی آیت الله خامنه‌ای گفته است: «مقام معظم رهبری خورشيدی است که قافله انقلاب از نور ولايت ايشان راه را از بيراهه تشخيص می‌دهد؛ ايشان گاهی از روی محبت دست روی سر فردی می‌کشند؛ گاهی انگشتر خود را می‌بخشند و گاهی چفيه‌ای که بر شانه‌هايشان دارند را به طالب آن چفيه هديه می‌دهند. چفيه‌آقا مثل يک راز جذاب است که شايد هنوز کسی نتوانسته به آن راز دست پيدا کند و هر کسی زرنگ‌تر باشد، می‌تواند در مجلسی که آقا حضور دارند، چفيه ايشان را به عنوان تبرک بگيرد و تا آخر عمر آن را بر گردن خود بيندازد و با افتخار به همه بگويد که اين چفيه از روی شانه‌های آقا برداشته شده و به دست من رسيده است. کسانی که تا به حال به محضر آقا شرفياب شده‌اند، شاهد بوده‌اند که هر بار که کسی چفيه آقا را طلب کرده، ايشان با رضايت کامل به يکی از همراهان ‌فرمودند "اين چفيه را از شانه من برداريد و بدهيد به ايشان».
سعیدی امام جمعه قم پا را فراتر گذاشته و اعلام کرد که در وقت زاده شدن علی خامنه ای، او «یا علی» گفته و زاده شده است. همه به یاد دارند که در فروردین سال ۱۳۹۰ صدیقی در مراسم بیت رهبری، در حضور علی خامنه ای، کلیه سران نظام و مردم گفت :«امسال مقام معظم رهبری به ديدارامام زمان نائل آمد».براي همين بود كه نيازمند يك دولتي بود كه به امام زمان نزديكتر باشد لذا احمدي نژاد از هر كس ديگر به او نزديكتر بود که از میان کاندیدها او را برگزید. خامنه ای حتا دوست چندين ساله اش رفسنجاني كه او را يك شبه آيت ا... كرده و به رهبري رسانده بود را دیگری خودی نمی دانست . تفكرات احمدي نژاد هم از اين دست تفكرات مي باشد منتها در این اواخر او خود را به امام زمان نزدیکتر میدید با نگاه پوپوليستي براى امام زمان در هيئت دولتش، صندلي امام زمان را خالي مي گذاشت و ميخواست بگويد( به مردم ) كه همه دستورها را از امام زمان ميگيرد ونه ولایت فقیه ولی فکر نمی کرد که رهبری ،او را چنین از عرشه به زیر بکشد و کاندیدای مورد نظرش را اجازه حضور ندهد. اخيرا احمدی نژاد با يكي از مقامات دولتي ملاقاتي داشته است كه او بهش ميگه شما چه جوري رفتي در خانه نشسته ايد؟ احمدي نژاد هم مي گويد : من اجازه گرفته ام ، گفت از كي اجازه گرفتي ؟ گفت : از خود امام زمان !! [١٢]با چنين تفكراتی اعتقاد داشت مي تواند دنيا را تغيير دهد. با اين تفكرات بود كه كشور را در آستانه انزواي كامل فرو برد، تفكرات امام زماني ! در شماره بعد تفكرات اقتصادي دولت امام زمان را مورد برسي قرار ميدهيم.
______________________________________________________________________________
[٩] سايت رايحه ظهور اين سايت توسط سازندگان مستند بسيار جنجالي " ظهور نزديك است " اداره ميشود .
[١٠ ] ديگر بان ، نقل از سعيدي
[١١] از مقاله خدا شاه ، ميهن ، خدا ولي فَقِيه ،سپاه ، اكبر گنجي از ذوب شدگان سابق درولايت
[١٢] از مصاجبه هاي حسين دهباشي با اضعر زاده از دانشجويان اشغالگر سفارت آمريكا در تهران ، خط امام ي خُلص که روزی از دیوار سفارت بالا رفت و حالا پشیمان است.