اسكار سياسي - عباس رحمتي

اسكار سياسي!

عباس رحمتي

باید قبول کرد که اين اسكار شماره ٨٥ سياسي تر شده بود تقصير اقاي فرهادي نيست ، سياسي شدن اسكار را همه ميدانند در سالهاي گذشته هم خيلي فيلمها را سياسي جايزه ميدادند اين رابطي به من شما ندارد فقط بايد اين مسائل را زير ذره بين ببريم .تا مردم آگاه تر شوند . یادم هست اسکار گذشته به فرهادی ( جدایی نادر و سیمین ) را آقای بصیر کارگردان تبعیدی ماهها قبل پیش بینی کرده بود ، سالهاست همه چيز در دنيا سياسي است يعني فيفا سياسي است ، اهداي جوائز نوبل سياسي است و اسكارهم سياسي بوده وحالا سياسي تر شده است خصوصن امسال سياست اسكار يك تو دهاني به ترامپيسم بود ! شما نگاه كنيد امسال بعد از ٨٠ سال برنده بهترين فيلم را اشتباهي معرفي مي كنند چون از اول بنا نبود به فيلم لالالند جايزه اي بدهند بنابود بيشتر فيلمهاي سياهپوستان مورد توجه قرار بگيرد و بخاطر همين هم بود عمداً اشتباهي عوضي ميشود و بعد فيلم مهتاب برنده اعلام ميشود . دومي مورد باران شكلات بود كه رنگ پوست سياهپوستان بود امسال براي اولين بار در مراسم اسكار ٨٥ باران شكلات باريدن گرفت، سومي، فيلم ايرانيِ " فروشنده" بود چون فرهادي با نيامدن به مراسم اسكار فهميده بود كه مسئولين اسكار به ترامپ خيلي حساسيت دارند به موقع، نيامدنش را اعلام كرد. من كه خود سالها جريان اسكار را دنبال ميكنم از ماهها قبل مي دانستم اسكار را به فرهادي خواهند داد يك درصد هم شك نداشتم اين موضوع را هم نوشته بودم كه در سايت ديدگاه مي توانيد بخوانيد . بعد از اين اعتراضات فرهادي و خانم عليدوستي مسائل عين روز برايم روشنتر شده بود . براي همين هم برنده شدن "فروشند "هيچ حسي تازه اي را برايم به ارمغان نياورد فقط يك مرسي به خودم گفتم ! سياسي بودن اسكار را بهتر درك كرديم ولي آقاي فرهادي دو نفر انسان فضايي را به نماينگي انتخاب كرد دهها هنر پيشه در لوس آنجلس بودند كه مي توانستن نماينده فرهادي باشند ولي چرا ،انوشه انصاري كه براى "ناياك "كمك مالي جمع مي كند روي سن هاليودي ها براي دريافت جايزه اسكار فيلمش ميرود ؟ اين را آقاي فرهادي خودش بايد جواب بدهد. سياسي بودن توهين به فرهادي نيست به كارگردانان اسكار است كه نگاهي ديگر به رقباي فروشنده داشتند.به چهار فيلم رقباي فروشنده نگاه كنيد تا سياسي بودن كار بيشتر پي ببريد.در حاليكه رقباي فيلم فروشنده هركدام موضوع هاي سياسي تري داشتند فيلم تانا Tanna ، فيلم آلماني توني اردمان ( اردمن) Toni Erdemman كه رقيبت سرسخت فروشنده بود ، فيلم مردي بنام اووه ! و بالاخره سرزمين مين ، فيلمي كه حس انساني بيشتري دارد فيلمهاي رقيب فروشنده فرهادي ،تحسين برانگيز تر از فروشنده بودند ولي چرا اين بار هم به فرهادي اسكار را دادند؟ سوالي است كه براي خيليها مطرح است .با مراجعه به مواضع گذشته فرهادي پي خواهيد برد ،آنجا كه به نفعش نباشد موضع نمي گيرد . به ممنوعيت همكارش اقاي پناهي به ممنوعيت اقاي شجريان استاد آواز ايران و به دستگيري هنرمندان به دستگيري وكلايي مانند نسرين ستوده و دههاتن ديگر اعتراض نمي كند چرا ؟ فرهادي به جناياتي كه در طول اين سالهاي ١٣٦٠ و ٧٨ صورت گرفته كوچكترين اعتراضي نكرده است چون اينها براي فرهادي اسكار نمي آورد آنچه كه دهان فرهادي را آب انداخته اسكار هاليود لس آنجلس بود !! اين مطلب را با شعر زير به پايان مي برم.
ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺧﺎﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‎ﻭ ﻣﻐﺰﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺭﺕ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ
‏‎ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ:
‏‎ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﯿﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ می پرستند ‏‎و ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ،ﺯﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﺖ.

باسپاس / عباس رحمتي

ده اسفند نودو پنج