بیانیه سیاسی آخرین پلنوم ستاد فرماندهی مرکزی فارک – ای پی - آمریکا ۲۱/ برگردان: بابک

بیانیه سیاسی آخرین پلنوم ستاد فرماندهی مرکزی فارک – ای پی

پلنوم ستاد فرماندهی مرکزی فارک – ای پی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۷ جولای، بنیانگذاری یک حزب جدید در ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ را اعلام کرد.
ستاد فرماندهی مرکزی بالاترین نهاد فارک است. اعضای آن ۶۱ نفر هستند که در آخرین کنفرانس چریکها در سپتامبر ۲۰۱۶ به این سمت انتخاب شدند. برای اولین بار زنان نیز به عضویت این نهاد درآمدند.آمریکا ۲۱
برگردان: بابک

از ۲۳ تا ۲۶ جولای پلنوم ستاد فرماندهی مرکزی فارک – ای پی (نیروی مسلح انقلابی کلمبیا – ارتش خلق FARC-EP) زیر نام "همگرایی ملی برای آشتی و صلح" برگزار شد. در این پلنوم مسیر تشکیل کنگره بنیانگذاری ترسیم گردید، کنگره مزبور در باره تبدیل فارک به یک حزب قانونی سیاسی تصمیم خواهد گرفت.
پس از بررسی تزهای سیاسی، پلاتفرم برای همگرایی و نیز پیشنهادات در باره دولت انتقالی که در کنگره بنیانگذاری مورد بررسی قرا خواهد گرفت و پس از تخمین چشم انداز سیاسی، نشست پلنوم بر تصمیم خود مبنی بر برداشتن گامهای فعال در جهت صلح و آشتی بر پایه عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی، استقلال، رابطه غیر غارتگرانه و متوازن با طبیعت و نیز خشکاندن فساد تاکید کرد.
کنگره، کاراکتر حزب جدید را که دارای انگاشتها و وظایف سیاسی گسترده ای است و در سازماندهی درونی با سنتها و تجربه های دهه ها مبارزه انقلابی سازگاری خواهد داشت، مشخص می کند. کنگره تصمیمهای برنامه ای را که شرایط سیاسی مطالبه می کند و نیز خطوط ضروری برای محقق ساختن استراتژی ما پیرامون انتقال ساختاری نظم اجتماعی موجود را ارایه خواهد داد. کنگره وظیفه دارد که به جامعه کلمبیا به طور عام و به طبقه کارگر در مفهوم فراگیر آن و به طور خاص به همه طردشده ها، به زنان و مردان عادی یک چشم انداز سیاسی عرضه کند که قادر باشد زندگی کنونی و گردش روزمره آن را برایشان بهبود ببخشد.
ما اطمینان می دهیم:
- استراتژی سیاسی مان برای آینده ی نزدیک بر مبنای ضرورت تشکیل دولت انتقالی، آشتی فراگیر و ایجاد یک ائتلاف دموکراتیک سراسری قرار گرفته است
- این جهتگیری و هدف ما از شرکت در انتخابات ۲۰۱۸ است
- آماده ایم با تمام نیرو وارد گفتگوهای ضروری برای این امر شویم تا هدفهای یاد شده به واقعیت بپیوندد
- ما تلاش خود را در خدمت اتحاد جبهه توده ای و دمکراتیک خواهیم گذاشت، همواره با این درک که قرارها و تصمیمهای برنامه ای می بایست با سطح تاریخی شرایط سازگار باشد. مشخصه شرایط کنونی اجرای قرارداد صلح و ضرورت ارتقای آن به یک آلترناتیو سیاسی است که توانایی پاسخ موثر به مشکلات فوری مردم را داشته باشد
ما براین باوریم که نشانه های پر شمار بحران مناسبات کنونی، یک امکان فوق العاده برای پیشرفت دموکراتیک در کشورمان در اختیار می گذارد.
براین اساس، پلنوم از نامزدهای ریاست جمهوری دعوت می کند که دورنمای خود از کشور و فعالیتهای شان برای صلح را در اولین نشست کنگره برای نمایندگان تشریح کنند.
پس از گفتگوها و مباحثات پرثمر ما به این نتیجه رسیدیم که امضای قرارداد صلح که راه را برای یک راه حل سیاسی هموار می کند، یکی از مهمترین پیروزیهای جبهه مردمی در دهه های اخیر است و تحقق یکی از بزرگ ترین تلاشهای ما پس از قیام که پاسخی به تهاجم به استان "مارکه تالیا" (Marquetalia) در سال ۱۹۶۴ بود، به شمار می آید.
کنگره، دفتر چرخه درگیری نظامی را خواهد بست و روند تازه ای را به جریان خواهد انداخت که در چارچوب پیروزی راه حل مذاکره و تحول سیاسی و فرهنگی تاریخی جای گرفته که شاید هنوز در جامعه به اندازه لازم محسوس نیست؛ تحولی که غلبه قطعی بر جنگ و آغاز تحول دموکراتیک روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در برمی گیرد.
اجرای قرارداد صلح در این ماههای آغازین پروسه ای آکنده از مشکلات و موانع بود. با این حال توافق چشم اندازهای عظیمی را گشود. باید در نظر داشته باشیم که اجرای توافق یک پروسه ناهمگون و متعارض است، به بیان دقیق تر یک میدان نبرد است. کیفیت توافق - با وجود وابستگی به اجرای تعهدات از سوی دولت و حکومت – در رابطه بی واسطه با پشتیبانی اجتماعی و توده ای و حرکتهای سیاسی قرار دارد که ما به جریان می اندازیم. بر این اساس باید بپذیریم که هنوز کارهای زیادی در پیش رو داریم. (تصویر۲)
پروسه اجرایی شدن توافق با مخالفت خشمگین راست افراطی روبرو شد که با نگرانی شاهد آن است که پیشرفت در آشتی، خط سیاسی ارتجاعی آنها و نیز مقاصد کینه جویانه شان برای حاکم کردن دوباره جنگ بر کشور که از آن سود سیاسی و اقتصادی می برند را خنثی می کند. این امر بی گمان تهدیدی است که نباید دستکم گرفته شود، اما سرنوشت آن عقب ماندن از تاریخ در همین آینده نزدیک است.
فراسوی غلبه بر اپوزیسیون نظامی – راست افراطی که از تاریخ جا مانده است، بیش از همه باید این تصور را کنار گذاشت که فرآیند صلح محدود به خلع سلاح فارک – ای پی می شود. پندار یک صلح سرد که در آن فقط سلاحها خاموش می مانند، الزامات اجرای صلح را تامین نمی کند. فقط پس از اجرای تام و تمام توافقهاست که بسته شدن دفتر خشونت در کشور ما به طور واقعی ممکن می شود.
ما دوباره همبستگی خود را با مبارزات اجتماعی و توده ای در کشورمان علیه سیاست نو- لیبرال دولت اعلام می کنیم.
ما قتل سیستماتیک رهبران و چهره های شناخته شده جنبشهای اجتماعی را محکوم می کنیم و خواهان پاسخ دولتی به آن هستیم تا این شرایط به چرخه جدید شکل گیری یک بدیل سیاسی نیانجامد.
ما پشتیبانی خود را فرآیند گفتگو با ELN (ارتش آزادیبخش ملی) اعلام کرده و امیدواریم چشم انداز صلح در برابر سراسر کشور قرار گیرد.
به چریکهایی که هنوز مشمول بخشودگی نشده اند، عزم ستاد فرماندهی برای کوتاه نیامدن از خواست آزادی آنها در زمان مقرر شده را ابلاغ می کنیم.
در انتها همبستگی خود را با مبارزات خلقهای آمریکا، با کوبا و انقلاب بولیواری ونزوئلا که امروز با هجوم راست فراملیتی روبروست، اعلام می داریم.


منبع: نبردخلق شماره 388، چهار شنبه اول شهریور ۱۳۹۶ - 23 اوت ۲۰۱۷