جنایت علیه نیروهای کار، خشونت علیه کودکان کار - زینت میرهاشمی


شرایط سخت و طاقت فرسای زندگی کارگران و زحمتکشان و استثمار شدید و بی سابقه ای که از نیروهای کار در ایران می شود، سالهاست که برای توده مردم غیر قابل تحمل شده است. رژیم ولایت فقیه از یک طرف به عنوان بزرگ سرمایه دار به اشتثمار طیقه کارگر می پردازد و از طرف دیگر در حمایت از سرمایه داران و کارفرمایان حرکت حق طلبانه کارورزان را سرکوب می کند.
در حالی که اکثریت جامعه به فقر و تباهی کشیده شده اند، پایوران رژیم، سرمایه داران و کارفرمایان هر روز بر سرمایه و ثروت خود اضافه می کنند. در این میان سپاه پاسداران و فرماندهان آن نقش مهمی در غارت و چپاول توده های زحمتکش دارند. خبر دستگیری چند تن از فرماندهان سپاه به علت فساد و اختلاس، بخش کوچکی از واقعیت، که سعی در پنهان نگهداشتن آن را داشتند، برای افکار عمومی روشن کرد.
رویدادهای ماه گذشته نشان داد که رژیم ولایت فقیه و رییس کلید دار آن دست به هر اقدام جنایتکارانه علیه نیروهای کار می زنند. قتل کولبران، حمله وحشیانه به کارگران معترض کارخانه آذر آب، به تباهی کشیدن زندگی کسانی که به وسیله بانکها و موسسات مالی غارت شده اند و استفاده از راهکارهای حذف و سرکوب برای مقابله با بحرانهای موجود از جمله رایج ترین و سهل ترین شیوه ای است که رژیم جمهوری اسلامی علیه نیروهای کار به کار می برد. طرح «ساماندهی کودکان کار و خیابانی» که در هفته های اخیر از طرف نهادهای سرکوبگر رژیم اجرا شده است در همین ردیف است .

وضعیت کودکان کار که با کودکان خیابانی متفاوت است آنچنان چهره فقر را در خیابانهای شهرهای بزرگ به ویژه در تهران به نمایش گذاشته که پایوران رژیم را به تقلای حذف صورت مساله فقر وادار کرده است.
کودکان کار و کودکان خیابانی دستاورد مستقیم و بی رحمانه فقر است. این کودکان فرزندان پدر و مادران فقیری هستند که مجبورند برای کمک به خانواده کار کنند. طبیعی است که به میزانی که در جامعه فقر و تنگدستی گسترش پیدا کند، به شمار کودکان کار اضافه خواهد شد.
رژیم گندیده و فاسد جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها چاره ای برای از بین بردن و یا کاهش فقر نکرده بلکه با ساخت موشک و گسترش زرادخانه نظامی، فقر و تنگدستی را افزایش می دهد. در مقابل فعالان حقوق کودکان، فعالان سندیکایی کارگران و معلمان را دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار می دهد.
دستگیری کودکان کار در هفته های اخیر همراه با خشونت، زندانی کردن آنها بدون خبر دادن به خانواده های شان و یا بردن کودکان افغانی به مرز برای اخراج آنان، شیوه هایی ضد بشری و غیر انسانی است که از طرف سازمان بهزیستی و وزارت کار رژیم اعمال می شود. این شیوه های سرکوبگرانه، فقر ریشه دار را نه تنها حل نمی کند بلکه آن را بیشتر نهادینه می کند.
احمد خاکی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در تهران، از به کار گیری 11 دستگاه سرکوب از جمله فرمانداری تهران و نیروی انتظامی برای دستگیری و جمع آوری کودکان کار خبر داده است. (مهر، دوشنبه 20 شهریور) معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در روز سه شنبه 28 شهریور از اجرای طرح دستگیری کودکان کار و خیابان تا یک ماه دیگر در همه شهرهای ایران خبر داد.
بنا به اخبار منتشر شده از طرف فعالان حقوق کودک، در دو هفته آخر شهریور ماه، بیش از 300 کودک در تهران توسط رژیم بازداشت و به اردوگاه فرستاده شدند.

رژیم در طرح ارتجاعی خود به جای برخورد انسانی و مسئولانه به کار کودکان از طریق تامینهای اجتماعی و افزایش مزد کارگران و مزدبگیران و رایگان کردن تحصیل و کمک تحصیلی به کودکان فقیر، کودکان را مقصر دانسته و آنها را همراه با خشونت دستگیر می کند. این اقدام در حالی انجام می شود که کودکان در سنین بسیار پایین در کوره های آجر پزی، در بخش بازیافت زباله، در کارگاههای کوچک و نیز در صنعت قالی بافی علیرغم محدودیتهای قانونی به کار مشغولند.

واکنش ربیعی، وزیر کار رژیم به دستگیری کودکان کار و کار کودکان و طرحهای پیش رو، به نهادینه کردن کار کودکان کمک خواهد کرد. ربیعی کار کودکان را نوعی اشتغال به حساب آورده و از رسمیت دادن آن سخن به میان آورده است. وقتی کارکنان با یک ساعت کار در هفته حزو شاغلان به حساب می آیند، طبیعی است که ربیعی گل فروشی و آدامس فروشی کودکان در سر چهار راهها را اشتغال به حساب آورد و بدین وسیله شمار بیکاری را هم پایین نشان دهد.
ربیعی در این مورد گفت: «به دنبال آن هستیم که با کمک شهرداری، خدمات پشت چراغ قرمز و چهارراهها را که عمداً توسط کودکان و متکدیان عرضه می شود را به عنوان مشاغل خدماتی تعریف کرده و حتی تعاونی برای آنها ایجاد کرده و آنها را تحت پوشش قرار دهیم.»
این عمل به رسمیت شناختن آشکار کار کودکان است که به طور صریح در تناقض با کنوانسیون حقوق کودک است. بر همین منظر رژیم به جای از بین بردن کار کودکان که از طریق کاهش فقر خانواده تحقق پذیر است، کودکان کار را نابود می کند.

رژیم در حالی طرح ساماندهی کودکان کار را به اجرا گذاشته، که فعالان حقوق کودکان در زندان هستند. انجمنهای غیر دولتی مدافع حقوق کودکان زیر برندگی شمشیر سرکوب قرار می گیرند. این طرحها تنها بزک کردن لحظه ای شهرها از چهره زشت فقر و رانده شدن کودکان به حاشیه شهر است که البته موفقیت آمیز هم نخواهد بود.منبع: نبردخلق شماره 389، شنبه اول مهر ۱۳۹۶ - 23 سپتامبر ۲۰۱۷