پنج آلترناتیو رژیم پس از خروج آمریکا از برجام که همگی راه به ناکجا آباد می برند - لیلا جدیدی۱- ماندن در برجام: روحانی گفته، اگر جمهوری اسلامی همان منافع قبلی را داشته باشد، "بدون آمریکا همچنان می توانیم در برجام باقی بمانیم". از طرفی، دولتهای اروپایی گفته اند هر چه در توان دارند انجام می دهند، حتی در زمینه اقتصادی. اما نه تنها خامنه ای و شرکا روی خوشی به حرف روحانی نشان ندادند، بلکه تجار اروپایی هم چنین ریسکی نمی کنند و تمایلی به تجارت با رژیم در این شرایط نخواهند داشت. آنوقت رژیم می شود آش نخورده و دهان سوخته
۲- ایجاد آشوب بیشتر در منطقه: خامنه ای تهدید کرد: "منافع آمریکا در منطقه را به خطر می اندازیم." منظور او آتش افروزی بیشتر در سوریه و یمن ووو است. این کار نیرو و پول لازم دارد که با تحریمهای بیشتر، رژیم به قاچاق و دور زدن آن و همان فلاکت قبلی می افتد و تعقیب این سیاست با موانع بزرگی روبرو می شود.
۳- ریاکاری و فریب: رژیم همچنان که در طول نزدیک به 10 سال مذاکرات به فعالیتهای اتمی ادامه داد، همین تاکتیک را در مورد سایر موارد اختلاف ادامه می دهد که در این صورت در برجام بی فرجام شده ودر فرجه های اروپاییها خلل ایجاد می شود.
۴- یک سناریوی دیگر آن است که رژیم از برجام بیرون برود و تنها پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی" سال 1973 را که 190 کشور امضا کرده اند رعایت کند. در این صورت می تواند غنی سازی اورانیوم 20 درصدی را ادامه دهد اما در عوض همکاری اروپا را از دست خواهد داد.
۵– به طور کلی هم از برجام و هم از پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای خارج شده و روش کره شمالی را پیش بگیرد و همه بازرسها را بیرون کند. در این صورت پا به خطرناکترین موقعیت احتمالی گذاشته است.
و در نهایت همانطور که از پیش روشن بود، این بن بستی است که رژیم جمهوری اسلامی خود برای خود ایجاد کرده است.