معرفی کتاب/"تصور کن، زندگی در ایالات متحده آمریکای سوسیالیست" - لیلا جدیدی

معرفی کتاب

"تصور کن، زندگی در ایالات متحده آمریکای سوسیالیست"
لیلا جدیدی

کتاب "تصور کن، زندگی در ایالات متحده آمریکای سوسیالیست" (۱) مجموعه ای از نظرات و دیدگاههای برخی از بهترین و شناخته شده ترین متفکران و فعالان چپ آمریکا، زن و مرد و کسانی است که به سوسیالیسم به مثابه قطب نمایی برای تغییر و تحولات رادیکال می نگرند. (تصویر۱)
اما چرا این کتاب نه تنها برای خوانندگان آمریکایی بلکه برای ما و در واقع برای مردم دیگر کشورهای جهان از اهمیت خاصی برخوردار است؟
تصور زندگی در سیستم سوسیالیسم یک اتوپیا نیست، بلکه تصوری است که امکان به واقعیت پیوستن آن وجود دارد و باید وجود داشته باشد، در غیر اینصورت با فجایعی که در جهان امروز روبرو هستیم، از گرسنگی و بیماری تا تخریب محیط زیست، جنگ و خونریزی و سلاحهای هسته ای، آینده ای روشن در پیش رو نخواهد بود.
روزا لوکزامبورگ زمانی گفت "جهان دو گزینه بیشتر ندارد، بربریت یا سوسیالیسم" و چه گوارا چشم انداز سوسیالیسم را اینگونه تعریف کرده است: "ما جهانی را تصور می کنیم که در آن عشق و همبستگی وجود دارد."

چگونه این کتاب متولد شد؟
"فرانسس گلدن"(۲) این زن سوسیالیست سرشناس، به رفقای خود که به طور مشترک ویراستاری این کتاب را به عهده داشته اند می گوید: "من هشتاد و هشت سال دارم. آرزو دارم پیش از آنکه به پیشینیانم بپیوندم، دو کار انجام شود؛ نخست آنکه زندانی سیاسی "مومیا ابوجمال" آزاد شود و دیگری آنکه ویراستاری کتابی در باره "آمریکا چه وضعی می داشت اگر روزی سوسیالیست شود" را به عهده گیرم." (تصویر2)
و اینگونه سرانجام یک آرزوی او به واقعیت پیوست و کتابی به نام " تصور کن، زندگی در ایالت متحده آمریکای سوسیالیست" که شامل تعدادی مقاله با عنوانهای گوناگون در این زمینه می باشد، منتشر شد. پیش از انتشار اما در کنفرانس سالانه "سازمان کارگران سوسیالیست" که همه ساله با شرکت بیش از دو هزار فعال سوسیالیست در ایالت شیکاگو برگذار می شود، اعلام گردید که این کتاب با مجموعه ای از مقالات پیرامون موضوعات گوناگون در حال تهیه است و از علاقمندان دریافت آن تقاضای پیش پرداخت شد. کمتر از یکسال بعد کتاب منتشر و برای رفقایی که آن را پیش خرید کرده بودند، ارسال گردید. پس از مطالعه مشتاقانه آن ضروری دیدم که این کتاب را به دوستان، رفقا و علاقمندان فارسی زبان معرفی کنم.
مطالعه این مجموعه مقالات از آن رو دارای اهمیت است که ما شاهد بیداد و ستمکاری در جهان هستیم و همزمان می بینیم که اعتراضات نسبت به آن نیز کم نیستند. در سراسر جهان مردم عاصی و جان به لب رسیده به پا می خیزند و با وجود سرکوب، زندان، اعدام و شکنجه از پا نمی افتند و این در حالیست که چشم انداز آینده در برابر آنان نامشخص و نامعلوم است. جامعه و به ویژه زحمتکشان و مزدبگیران تصویر روشنی از آینده ندارند و افق برآورده شدن آرزوهایشان ناپیدا و ناشناخته است. مجموعه مقالات درج شده در این کتاب تصویری روشن و قابل تعمق از آینده و سوسیالیسم در برابر می گذارد.

"کریس هجس" (Chris Hedges)، نویسنده کتاب " مرگ طبقه لیبرال" در باره این کتاب می گوید، "این مقالات شمای قابل تصوری در برابر جامعه قرار می دهد" و "در بیداری وجدان انقلابی و امید به جهانی بهتر گامی با ارزش برداشته است".
"پال بهله" (Paul Buhle)، نویسنده کتاب "مارکسیسم در ایالات متحده"، در باره آن نوشته است: "تاثیری بسیار در گونه ای که ما به کشورمان می نگریم خواهد داشت" و "گلن فورد" (Glen Ford)، سردبیر و گزارشگر انتشارات "دستور کار سیاهان" نیز در باره اش می نویسد: "مرگ سرمایه داری بدون شک دیر یا زود فرا خواهد رسید. سناریو تحولات به سمت سوسیالیسم، تنها سیستمی که می تواند انسانیت را از تناقضات انباشت شده گذشته اش نجات دهد، هم آنقدر هراسناک جلوه داده شده و هم آنگونه تعمیم داده شده که برای کسانی که درگیر مبارزه هستند، بی معنی و بی استفاده گردیده." وی این مجموعه را اثرگذار در تغییر این وضعیت به سمت شناخت توصیف می کند.

مقالات گردآوری شده در کتاب بر سه مبحث تمرکز دارد و در سه بخش ارایه شده است:
بخش اول در "محکومیت سرمایه داری"
بخش دوم، تلاش برای انگیزه و امید بخشیدن و تصور اینکه چه می شد اگر کاپیتالیسم از آمریکا رخت بر می کند و توصیف شرایط اجتماعی پسا سرمایه داری از زوایای گوناگون از جمله هنر، بهداشت و سلامت، مسکن، خوراک، زندگی احساسی، جنسیت، تبعیض، عدالت کیفری، فقر، مهاجرت، مذهب، مواد مخدر، تحصیلات، علم و تکنولوژی، مساله زن، طبیعت و سازمان دمکراتیک مالکیت عمومی اقتصاد.
بخش سوم در این باره که چگونه می توان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رسید.

"دبی اسمیت" و "مایکل ستیون سمیت" در مقدمه کتاب می نویسند که دستیابی به سوسیالیسم یک آرزوی محال نیست، زیرا "در گذشته واقعیت یافته و یا دقیق تر اینکه به حرکت در جهت آن اقدام شده است: روسها دست به ساختن آن زدند اما سپس به این نتیجه رسیدند که نمی توان سوسیالیسم را در کشوری فقیر و توسعه نیافته که مورد تهاجم یک جنگ جهانی (اول) قرار گرفته و از سوی دیگر توسط کشورهای اروپایی که قصد دارند مناسبات سرمایه داری را در آن احیاء کنند محاصره اقتصادی شده، بنا کرد. در سال ۱۹۹۱ اتحاد جماهیر شوروی در برابر این رویدادها فرسوده شده بود.
"همچنین در چین نیز این پروژه در دستور قرار گرفت؛ کشوری بی نهایت فقیر و ویران شده، تحت غارت امپریالیسم غرب و ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم و سپس تحریم بعد از انقلاب در سال ۱۹۴۹.
"در ویتنام هم این تلاش صورت گرفت، آنهم بعد از هشت سال جنگ استقلال طلبانه از فرانسه و سپس تهاجم ایالات متحده و آماج بیش از سه برابر بمبهایی قرار گرفتن که در جنگ جهانی دوم بر سر آلمان و ژاپن فرو ریخته شد و نیز هدف گرفته شدن با سلاحهای شیمیایی سرطان زا و کشتار نزدیک به ۳ میلیون ویتنامی.
"کوبا صحنه دیگر این تجربه بود؛ کشوری که فقط ۱۴۰ کیلومتر از ساحل فلوریدا فاصله داشت. توسعه آن با دشمنی شدید آمریکا و در حالیکه تحت تحریم قرار گرفت، روبرو شد. با این حال این کشور توانست به پیشرفتهای قابل توجه و بزرگی در زمینه پزشکی نایل آید که در واقع سیستم آمریکا در مقابل آن خجالت زده می شود."
حال با توجه به تجربه های نه چندان موفق یاد شده این سوال مطرح می شود که بنابراین چرا سوسیالیسم در آمریکا متفاوت و قابل حصول می تواند باشد؟
پاسخ به این سوال اینگونه داده شده: "ایالات متحده آمریکا ثروتمندترین کشوری است که جهان به خود دیده. شرایط و پیش ساختارهای اقتصادی برای اینکه این منابع در خدمت منافع همگانی قرار گیرد و نه مورد بهره جویی عده ای معدود مانند یک درصد، به طور واقعی وجود دارد."

مقالات
همانطور که اشاره شد، این مجموعه مقالات به سه بخش تقسیم شده است. برای آنکه چشم اندازی از مضمون کتاب داشته باشیم، به سر تیترهای موضوعات آن اشاره می شود:
بخش اول: اشکال کاپیتالیسم در چیست؟ (شامل ۱ نوشتار)
۱. سرمایه داری: دشمن واقعی – پاول ستریت (Paul Street)
بخش دوم: سوسیالیسم را تصور کن (شامل ۲۰ نوشتار)
۲. آینده اکوسوسیالیست خواهد بود، زیرا بدون اکوسوسیالیسم، آینده ای وجود نخواهد داشت - جول کوول (Joel Kovel)
۳. اجرای رادیکال یک سیستم اقتصادی می تواند الیگارشی را کنار بزند - جان ریوستی (John Reosti)
۴. -شکل آینده ی پسا کاپیتالیستی - ریک ولف (Rick Wolff)
۵. قانون در ایالت متحده آمریکای سوسیالیست - نوشته مایکل ستیون سمیت (Michael Steven Smith)
۶. آلترناتیو سیستم ناعادلانه کنونی کاپیتالیسم - مامویا ابوجمال و آنجلا دیویس (Mumia Abu-Jamal and Angela Davis
۷. سوسیالیسم، بالاترین درجه حقوق بشر - نوشته اجومو باراکا (Aiamu Baraka)
۸. زندگی شخصی، احساسی و روابط جنسی بدون سیستم کاپیتالیسم - هاریت فرار و تس فراد ولف (Harriet Fraad and Tess Fraad Wolff)
۹. یک روز کاری یک زن در سوسیالیسم - رنه بریدنتال (Renate BridenthaI)
۱۰. کرامت انسانی، احترام، برابری و عشق - بلانشه ویسن کوک (Balanche Wiesen Cook)
۱۱. چگونه زندگی همجنس گرایان در سوسیالیسم متفاوت خواهد بود - لسلی کاگم و ملونی کی/ کنتوویز (Melanie Kay/ kantrowitz and leslie Cagan)
۱۲. مواد مخدر در جامعه ای که مردم به یکدیگر اهمیت می دهند - ستیون ویشنیا (Steven Wishnia )
۱۳. کارورزان مهاجر به سوی جهانی بهتر - جو آن گنزالس (Juan Gobzalez)
۱۴. سیستم کمکهای اجتماعی و پایان فقر و گرسنگی جهانی - فرانسس فاکس پیوان (Farnces Fox Pivan)
۱۵. -غذا برای همه: جامعه ای که سیستم غذایی پایدار دارد - ارون کوپتا (Arun Cupta)
۱۶. حق مسکن - تام انگوتری (Tom Angotri)
۱۷. بیمه های اجتماعی، بدین معنا که همه از امکانات سلامت و بهداشت استفاده می کنند، گذشته از آنکه هزینه پرداخت آنرا داشته یا نداشته باشند. دیو لیندورلف (Dave lindolrff)
۱۸. آموزش آزادی - ویلیام ایرز (William Ayers)
۱۹. تصور کن هنر را پس از پایان سیستم سرمایه داری - مت کلهن (Matt Callahan)
۲۰. پرومته ی به کلی از بند رها شده: آنچه که علم و تکنولوژی در یک آمریکای سوسیالیست قادر به انجامش است – کلیفورد دی کانر (Clifford D. Conner)
۲۱. رسانه ها در سوسیالیسم. فرد جرومه - (Fred Jeromeh)

بخش سوم: چگونه به آن دست یابیم (شامل ۱۰ نوشتار)
۲۲. سرنوشت اشغال وال ستریت، مایکل مور - (Michael Moore)
۲۳. من به عنوان دادستان چه خواهم کرد؟ - مایکل راتنر (Michael Ratner)
۲۴. ما مارکس را می خوانیم - کازمبی بلاگوم (Kazembe Balagun)
۲۵. اکثریت کارگر و مزد بگیر - مایکل وینگ (Zweig Michael)
۲۶. چگونه به اقتصاد دمکراتیک دست می یابیم؟ - کلیفورد دی کانر (Clifford D. Conner)
۲۷. جاده سرمایه داری؛ از کارگاه های استثمار گرایانه چین تا دیترویت - دایان فریلی (Dianne Freeley)
۲۸. سومین انقلاب آمریکا؛ چگونه سوسیالیسم می تواند به ایالات متحده آمریکا راه یابد؟ - پال ل بلانک (Poul Le blanc)
۲۹. تصور کن فرشتگان نان را - مارتین اسپادا (Martin Espada)
۳۰. روز شکرگزاری در سال ۲۰۷۷؛ یک داستان کوتاه - تری بیسون (Terry Bisson)
۳۱. تو روشنی بخش جهانی - جولم کو ول (Joelm Kovel)

تصور کن بهشتی نیست
ساده ست اگر بخوای
جهنمی زیر پامون نیست و
فقط آسمان بالای سرماست
تصور کن همه مردم
برای امروز زندگی می کنند
تصور کن کشوری و مرزی نیست
تصورش سخت نیست
نه دلیلی برای کشتن و نه برای مردن
مذهبی هم نیست

تصور کن همه مردم
در صلح زندگی می کنند
ممکنه بگی من رویاییم
اما من تنها نیستم
امیدوارم روزی تو هم به ما بپیوندی
و دنیا یکی بشه

تصور کن مالکیت وجود ندارد
نمیدونم آیا می تونی؟
جایی برای طمع و برای گرسنگی نیست
برادری همه بشریت

تصور کن همه مردم
دنیا رو با هم شریکند
ممکنه بگی من رویاییم
اما من تنها نیستم
امیدوارم روزی تو هم به ما بپیوندی
و دنیا یکی بشه

(جان لنون)


پانوشت
(۱) Imagine: Living in a Socialist USA, by Frances Goldin, Debby Smith, Michael Smith - HarperCollins Publishers
(۲) فرانسس گلدن ۹۳ سال دارد و ۶ دهه در زمینه انتشاراتی که دیدگاههای سیاسی رادیکال وی را بیان می کرده، فعالیت داشته. او در سال ۱۹۷۷ انجمن ادبیات فرانسس گلدن را بنیان گذاری کرد. این انجمن نویسندگان سرشناسی را در برمی گیرد فعالیت آن بر عدالت اجتماعی و تاثیرات فرهنگی و سیاسی بر روابط انسانی تمرکز دارد.منبع: نبردخلق شماره 397، شنبه اول اردیبهشت 1397 - 21 آوریل ۲۰۱8