در آستانه هشت مارس! - اسماعیل مولودی


۱۲ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی
برابر با چهارم مارس ۲۰۱۹ میلادی

در آستانه هشت مارس هستیم و در همین اوان خبر های وحشتناکی از قتلهای ناموسی در سوئد، ایران، عراق بگوش میرسد، بر اساس صندوق جمعیت سازمان ملل سالانه در دنیا بیش از ۵۰۰۰ زن جان خودرا براثر ناموس پرستی از دست میدهند. ناموس پرستی باز مانده از دوران بربریت بشر است. بنابراین مسله برابری زن و مردن هنوز بعد از اینکه قریب به صد سال است حق رای زنان در دنیا برسمیت شناخته شده اما هنوز در اکثر مناطق دنیا زنان در تهدید جان خود بسر میبرند.
هشت مارس یاد آور این مسله است که برابری و آزادی زن در خود نیست بلکه یک مسله طبقاتی و بهر اندازه طبقه کارگر در هرجای جهان توانسته باشد ابتدایی ترین حقوق انسانی خودرا بکرسی بنشاند بهمان اندازه زنان در آن جامعه موقعیت بهتری نسبت به جاهایی که هر روزه طبقه کارگر در منگنه حاکمیتهای فاشیستی مثل ایران است بهمان اندازه زنان از ابتدایی ترین حقوق بی بهره اند.

کلارازتکین بدرستی میگوید: اگر همین امروز تمام قوانین موجود نیز تغییر کرده و زنان نیز همان حقوق را که مردان دارا هستند بیابند، باز این بمعنای رهایی از استثمار زنان و پایان بردگی نیست.
انتخاب روز هشتم ماه مارس به عنوان روز جهانى زن به خاطره مبارزات زنان کارگر نساجى در سال ۱۸۵۷ میلادی درشهر نیویورک امریکا یعنی قریبا ۱۶۲ سال پیش بر مى گردد.

بهمین خاطر است تاریخا هشتم مارس با جنبش کارگرى، حرکتهاى مردم مبارز و برابری طلب علیه بیحقوقى و نابرابرى در جهان سرمایه داری شناخته شده است. در دنیای فاسد سرمایه داری زنان هنوز نتوانسته اند بعد از این همه مبارزات و جانفشانی ها ، بعد از ۱۶۲ سال به خواست برابری خود با مردان برسند. نه تنها در بازار کار نه تنها در میان طبقه کارگر و مردم زحمتکش جامعه که هیچ. امکان نشان دادن علایق و قابلیتهای خود ندارند بلکه در میان خود بورژوازی مرفه و تحصیلکرده هم این مسله بارز واین اختلاف در جنسیت نقش تعیین کننده ای دارد. برای اینکه نشان دهند جنس زن کمتر از مرد ارزش دارد. برای رسیدن زنان در یک شرایط برابر به موقعیت مردان هم ردیفشان در جامعه فاسد سرمایه داری هنوز راه درازی را باید طی کنند.

کلارا زتکین سوسیالیست آلمانی در سخنرانی اش در گردهمایی سوسیالیستها در ۱۹۱۰ در دانمارک چنین گفت؛

ما میدانیم که رهایی کامل زن نه صرفا با بدست آوردن حق اشتغال میسر است و نه با داشتن حق تحصیل، اگر چه اینها نیز حق مسلم و طبیعی ما و حتی مقدم به حقوق سیاسی ما هستند. گواه ما تجربه کشورهایی است که در آنان زنان حق شرکت در انتخابات باصطلاح همگانی آزاد و مستقیم را دارند. در این کشورها حق رای بدون داشتن استقلال اقتصادی زنان، تفاوتی واقعی در وضعیت آنان بوجود نیاورده است. اگر رهایی اجتماعی تنها با رهایی سیاسی میسر بود، رهایی زن تنها با رهایی انسان و در بیان اقتصادی آن با رهایی کار از سرمایه میسر است. اگر همین امروز تمام قوانین موجود نیز تغییر کرده و زنان نیز همان حقوق را که مردان دارا هستند بیابند باز این بمعنای رهایی از استثمار زنان و پایان بردگی نیست .

این توجه دور اندیشانه کلارازتکین به مسله برابری زن در تمام عرصه های زندگی، امروز بعد از ۱۰۹سال هنوز بقوت خود باقی است.
. باید در روز هشت مارس در سراسر دنیا به پاس مبارزات انسانهای برابری طلب، کمونیست و آزادیخواه که مسبب و بانی این روز جهانی هستند همه انسانهای آزادیخواه ضمن قدر دانی از مبارزات آنها تلاش کنند خواستهای و آمالهای هشتم مارس را عملی کنند. خواستهای انسانی و برابری طلبانه هشت مارس همیشه پر چم مبارزات زنان و مردان برابری طلب علیه تمام نابرابری های جامعه سرمایه داری خواهد بود. در روز هشت مارس امسال باید علیه آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی ،علیه تمامی فرهنگ و اخلاق مذهبی و مردسالار در جامعه ایستاد. رژیم اسلامی در ایران ، بانی قتل و کشتار و تحمیل بیحقوقی به انسان و نیز زنده کننده دوران توحش و تجاوز به حقوق برابر انسانهاست. باید علیه قوانین آپارتاد جنسیتی در ایران و در دیگر کشورهای اسلامی متحد و یکپارچه شد. صف مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه در هشت مارس باید به مارش مبارزه علیه هرگونه نابرابری طبقاتی ، علیه فرهنگ ضد بشری مرد سالار و ناموس پرستی در جهان تبدیل شود. باید همصدا علیه کلیه قوانین تبعیض جنسیتی و حجاب ایستاد و به هر شیوه ممکن باید مسله حجاب اجباری را به نفع آزادی و برابری زن و مرد در جامعه تبدیل کرد. رژیم فاشیست اسلامی با تحمیل قوانین تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسیتی در ایران توانسته است صف مبارزات کارگران و مردم برابری طلب برای سرنگونی را دچارانشقاق کرده. بوضوح پیداست که هیچ جامعه ای نمیتواند آزاد و انسانی باشد مگر مسله استثمار سرمایه ، برابری انسانها را عملا به پلاتفرم زندگی روزانه مردم درجامعه تبدیل کرده باشد. این باید به امر روز مره مبارزات کارگران تبدیل شود و برای بعمل در آوردن آن باید صف طبقه کارگر از اخلاق و فرهنگ مرد سالار و ضد زن جدا شود. کارگران آگاه و مبارز و کمونیست باید در افشاگری فرهنگ ضد بشری مرد سالار پیش قدم باشند. ضامن اتحاد و پیروز ما مبارزه جدی و روز مره در صف خود با افکار و فرهنگ ضد بشری مرد سالاری باشد. هشت مارس سنگر مبارزه سراسری برای برابری و آزادی جامعه انسانی از استثمار و نابرابری است.
زنده باد هشت مارس