سالی که نکوست از بهارش پیداست - سعید حسن زاده

سالی که نکوست از بهارش پیداست

سعید حسن زاده

در باره سیل اخیر در شمال کشور تحلیلها و اخبار زیادی منتشر شد اما نکته ای که شاید کمتر به آن توجه شد اظهار نظر وزیر نیروی دولت تدبیر و امید است (لطفا تدبیرش را غلیظ تر بخوانید)که شایان توجه است.
رضا اردکانیان از پیش بینی وقوع سیل توسط هواشناسی انتقاد کرد و گفت: هواشناسی در حد پیش بینی احتمالی سیل اطلاع رسانی کرد و این احتمال نیز خیلی جدی گرفته نمی شود.
سازمان هواشناسی کل کشور از معاونتهای وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه با عدم کنترل و نظارت درست در حوزه راه سازی نیست یکی از عوامل اصلی تصادفات جاده ای نیز است. یکی از وظایف سازمان هواشناسی کنترل دقیق شرایط جوی جهت اطلاع رسانی به منظور حداقل سازی خسارات احتمالی ناشی از‌ سیل است.
سازمان هواشناسی اعلام کرده بود که احتمال وقوع سیل وجود دارد و این احتمال هر چقدر هم که کوچک بود می بایست از طرف مسئولان مربوطه به شکل بسیار جدی پیگیری می شد اما ساده انگاری و عدم وجود حس مسئولیت پذیری توسط دستگاههای ذیربط این فاجعه بزرگ را رقم زد. پس از این فاجعه مسئولان به انتقادهایی که حکم نوشداروی پس از مرگ را دارد روی آورده اند. ناکارآمدی سازمان هواشناسی در کنار چارت سازمانی عقیم در این سالها باعث شده که صدمات مالی و جانی بسیار زیادی به هموطنانمان وارد شود. ستاد بحران نیز تنها پس از وقوع فاجعه تشکیل جلسه می دهد و احتمال وقوع فاجعه از دید آنها تنها یک خبرساده در نظر گرفته می شود. علاوه براین بیشتر بار کم کردن خسارت بر عهده شهروندان است که جان و مال خود را از گزند طوفان و سیل در امان بدارند. اما آن چیزی که فراتر از تحلیل و تفسیر مصداقی یک اتفاق است تکرار این شانه خالی کردنها و واکنشهای پس از آن است. با یک جمع بندی ساده در می یابیم که سیستم معیوب جمهوری اسلامی تنها مدیران ناکارآمد را در سطح کلان ،میانی و جز به خدمت می گیرد تا جامعه را درگیر تعدد مطالبات کند .اما پاشنه آشیل این تئوری همگرایی اقشار ناراضی ست که در حال تحقق است.به امید آن روز…