بانوان ايران استاديومهاي كاملن آزاد ميخواهند! - عباس رحمتي
عقب نشيني آفت هاي جامعه و پيروزي بانوان ايراني ، پوچ بودن فتواهاي مراجع تقليد را نشان داد.
روز پنجشنبه ۱۸ مهر ١٣٩٨، از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی، تیم ملی ایران در تهران میزبان کامبوج بود. از نظر فوتبال، یک دیدار احتمالا راحت برای تیم ملي فوتبال ایران بود(١٤-.) اما برای جامعه ایرانی، امروز یک روز مهم و تاريخي به حساب می‌آید. گرچه رژيم فاشيستي مذهبيِ زن ستيز، تعداد محدود و بعضن برگزيده را همراه پرستوهايش روانه استاديوم كرده بود امما بايد گفت : تازه اين از نتايج سحر است. زنان ورود كاملن آزاد و بدون حضور اطلاعاتي را را ميخواهند. بايد گفت ، فعاليت بانوان ايران ،خصوصن ،سحر خداياري دختر آبي ايران بود كه با به آتش كشيدن خود راه را براي ورود بانوان به استاديومهاي ورزشي باز كرد امما نه تمامي درهاي استاديوم بايد به روي تمام زنان مشتاق باز باشد. البته بايد گفت اين گشايش كوچك ،نشان داد كه آخوندها فقط زبان زور و اعتراضي را مي فهمند.
امروز روزي بود كه پوچ بودن فتواهاي آيت الله ها براي نشان دادن قدرت در مقابل بانوان ايران به پايان رسيد٠ «مكارم شيرازي »تاجر شكر فتوا داده بود كه "جو حاکم در ورزشگاه ها برای حُضور زنان مُناسب نیست" و آیت الله صافی گلپایگانی یک گام از "جو حاکم" فراتر می رفت و حُکم می کرد: "حُضور زنان در ورزشگاه ها به سبب نیمه عُریان بودن بدن بازیکُنان جایز نیست." امما كسي گوش نكرد!
با همان شدت و حدت و با همان "غیرت دینی"، آیت الله فاضل لنکرانی عمامه بر زمین کوبيده و ميگفت : "نظر زن به بدن مرد حتی بدون لذت و ربیه جايز نیست و به همین دلیل به هیچ وجه رفتن زنان به ورزشگاه ها جایز نیست." و باز كسي گوش نكرد!در صف اين بوزينگان منبر كه برای مُشارکت در این بازی قُدرت ساز و پُر منفعت تشکیل شده بود، می شود به آیت الله ها میرزا جواد تبریزی، علوی گرگانی، نوری همدانی و تازه به دوران رسيده اي بنام «گرامی» و شُماری دیگر که نورسیده و جویای نام و جاه به شمار می آیند، اشاره كرد. در اين روز تاريخي ، فتواهاي توخالي براي مردمان ايران و جهان خصوصن جهان شعيه ثابت شد كه فتواها فقط فريبي بيش نيستند! حال مردم ايران بدانند تمامي فتواها اينچنين بي اعتبار و خالي از محتوا است و با دادن و ندادن فتوا هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.آيت الله ها آنقدر به فتواهاي دروغين خود باور داشتند كه پا را فرا تَر گذاشته بودند بطوريكه «احمد خاتمي» گوريل بيت رهبري، گفته بود؛ بانوان در خانه هم زماني كه فوتبال و كشتي مردان است تلويزيون تماشا نكنند! امما امروز با حضور نماينده فيفا محدود بانواني ،(سه هزار و پانصد نَفَر)وارد استاديوم آزادي شدند و اين حركت بانوان ايران بود كه مراجع ، خصوصن ولايت فَقِيه دروغين رژيم را به پستوي تاريكتري عقب راند و اين همان نتايج بهاي سنگيني است كه بانوان در طول اين چهل سال پرداخته اند.
دنياي ورزشي جهان بدانند ، بانوان ايران در قرن بيست و يكم ، برای رسیدن به ورزشگاه ها ، هزینه های سنگینی را پرداخت کرده اند و فيفا درطول چهل سال خواب بود تا مرگش سحر خداياري رخ داد! بارها پشت درهای بسته ورزشگاه ها ماندند، گاهی بازداشت شدند، و جريمه نقدي پرداخت كردندوتاريخ گاهی ناسزا شنیدند و اذيت و آزار شكنجه شدند و حتی مرگ یکی از دختران آزادی معروف به دختر «آبي »را تجربه کردند!با اين همه فشار، بانوان نشان داد ند كه گوششان به فتواها ي دايناسورهاي حوزه علميه بدهكار نبوده و نيست ، آنها با گريم هاي مردانه راهي استاديومها ميشدند امما ماجرا تمام نشده است ، باز بايد تلاش كرد تا درها در ضلع هاي مختلف يعني تمام درهاي استاديوم ها به روي تمامي بانوان ايران باز شود و دو باره همه چيز به چهل سال قبل ايران برگردد.
درهای واقعی استاديومها را به روی بانوان بازكنيد!
زینب صحافی معروف به زینب پرسپولیسی یکی از دخترانی که بارها سعی کرده بود خود را به ورزشگاه برساند و با گریم مردانه هم چندین بار به ورزشگاه رفته بود او نیز از جمله کسانی است که می گوید؛ هنوز درهای ورزشگاه به شکل واقعی به روی زنان باز نشده است.
او که خود بارها به اتهام ورود به ورزشگاه بازداشت و در نهایت مجبور به ترک ایران شده است درباره بازداشت به جرم «ورود به استادیوم» اشاره کرده و گفت: به اتهامی که در قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب نمی شود، بازداشت می شدیم و تعهد می دادیم که دیگر به ورزشگاه نرویم. با این حال من بعد از هر تعهد باز به ورزشگاه می رفتم.
این دختر شجاع ،افزود؛ زنان ایران مبارزه می کنند تا به ۴۰ سال پیش خود بازگردند. پس از اين پيروزي خجسته امروز ديگر ، كفه قدرت را به نفع زنان در مقابل يكي از ارتجاعي ترين رژيم ها در جهان سنگيني ميكند. امروز با يك همبستگي ملي بايد تلاش كرد تا تمامي خواسته هاي بانوان در ايران ، از جمله دوچرخه سواري و مسافرت و قضاوت و... برآورده شود . مردان ايراني با حضور خود و حمايت از بانوان مبارزه در اين مسير مي توانند بسيار مؤثر باشند.
پيروزي كامل بانوان با حمايت همگاني است.