چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران! - عباس رحمتيپس از قيام آبان ٩٨/ نودوهشتِ مردمان ايران،« بريان هوك »مسئول رسيدگي امورات ايران اعلام كرد" ديگر به تهران اين اجازه را نخواهيم داد! كدام اجازه را؟! جناب «هوك »نگفت اجازه چه چيزي را به ملايان نمي دهند!
بسیاری در ايران و بعضي از روشنفكران و تحليلگران سياسي هم فكر مي كنند ترامپ واقعن قصد برخورد جدي با رژيم فاشيستي مذهبي دارند و تحليل هايشان را بر روي سخنان ترامپ بالا و پايين مي كنند.در حاليكه ترامپ ، تاجر است و بدنبال يك معامله بُرد بُرد براي خود و در نهايت براي آمريكاست. به همين دليل تحريمها را هر روزبيشتر مي كند و هر بار نهادي و يا شخصيتي را بر تحريميهاي آمريكا اضافه مي كند تا اين آرزو برآورده و به مذاكره باينجامد. امما هميشه مي گويد ما قصد عوض كردن رژيم (تروريست پرور و فاشيستي مذهبي )را نداريم ، بخاطر همين است كه در اوج قيام مردم ايران ،ترامپ سكوت مي كند و حتا نا پديد ميشود! بعضي ها فكر مي كنند كه آمريكا فقط ترامپ است و يا سخنگويان او كه تصميم مي گيرند. ترامپ هم مانند هفت پرزيدنت گذشته آمريكا بدنبال رابطه هاي خود با ملاهاي تهران است. بايد گفت ، پيش از چهل سال است كه آمريكا با رژيم تهران مخفيانه رابطه دارد. امما از ديد خميني ،از فرداي انقلابِ پنجاه و هفت /٥٧ ، آمريكا شيطان بزرگ شد! آمريكا هم از همان روز بازي ديگري را آغاز كرد و تا جايي با رژيم همكاري كرد كه شاه را براي عمل جراحي طحالش بلافاصله به آفريقا ( پاناما) فرستاد و حتا تا استرداد او هم پيش رفت، بطوريكه ،شاه و خانواده اش را جايي نپذيرفتند و بالاخره بدعوت «انوار السادات» به مصر رفتند كه خود، نشان دهنده ي آينده روابط ج أسلامي با آمريكا به نوع ديگر بود! اين بار چهل سال رابطه مخفي رقم زده شد. حال اين بار ترامپي آمده است و مي خواهد همه چيز را در مقابل دوربينها تلويزيون انجام دهد و نه مخفي !
اسناد دیگری از ویکی لیکس:
اسنادي ديگري كه رابطه ايران و آمريكا رابر ملا ميكند افشاگري اخير ويكي ليكس است !
طبق اطلاعات ويكي ليكس كه اخيرن به بيرون ، درز پيدا كرده است ،سپاه پاسداران با سازمان امنيت آمريكا (CIA) همكاري دارد و به نوعي إيالت متحد آمريكا در بدنه نظام محسوب ميشود! مطابق اسنادي كه ويكي ليكس بيرون داده است حتا برخي قدرت نمايي هاي "سيا"در منطقه، بين هماهنگي هاي "ساس "( سپاه) و "سيا"صورت مي گيرد.يعني با همكاري سپاه در منطقه براي حفظ منافع آنها كمك مي كند و آمريكا هم در قدرت گرفتن آنها ( سپاه) در داخل و خارج كمك خواهد كرد "ويكي ليكس" حتا اسنادي از ملاقات سپاه و سران "سيا"در عراق در اختيار دارد كه آنها را در ماههاي آينده منتشر مي كند.امما در ادامه ،اين سايت ،افشاء دروني مي كند كه گروه بيت رهبري با هدايت فردي بنام "محمدي" با همكاري حفاظت سپاه با روسيه همكاري دارند و بازوي اصلي و نفوذ در ايران، روسها هستند.
مطابق گفته او اين گروه ، گروه اي است كه سياست گذاري سپاه قدس را نيز در اختيار دارد.همكاري اعتداليون دست در دست MI6 / ام آي شش/ و سرويس هاي امنيتي انگليس دارند و به نوعي حافظ منافع انگليس در ايران هستند، حمايت هاي بي بي سيBBC و ساير رسانه ها در سالهاي اخير از دولت ايران گوياي اين مطلب است.
مطابق گفته" ويكي ليكس" هر زمان قدرت اين سه باند از بين ميرودباعث آشفته تر اوضاع ميشود ، مانند سالهاي اخير اطلاعات سپاه از نظر نفوذ در نظام بسيار پيشرفت كرده است و اين امر موجب نگراني روسيه و انگليس شده است . با اين مقدمه به سير روابط ايران و آمريكا نگاهي گذارا داريم و به بررسي آن مي پردازيم.
روابط و مذاکرات مخفی:
اولين ملاقات : «مهندس مهدي بازرگان »نخست وزير دولت موقت جمهوري اسلامي با «برژنيسكي »مشاور امنيت «جيمي كارتر» بود.در آن زمان بنا شده بود، رژيم حاكم بر تهران براي خروج بيست و پنج هزار آمريكايي از ايران و همكاري دولت موقت با آنها صورت گيرد.در عوض آمريكا قول داده بود تحويل سلاح را در دستور كار خود قرار دهد! پرژينسكي كه هدف اصلي اش، حذف "اتحاد جماهير شوروي" بود، تلاش مي كرد كه حكومت آخوندي در تهران را باصطلاح ، بصورت يك كمر بند سبز اسلامي عليه (خرس سرخ ) كمونيست علم كند.در اين بين اشغال سفارتخانه آمريكا توسط دانشجويان خط امام ( بدستور خميني بود كه خميني از آن با انقلاب دوم ياد كرد) اتفاق افتاد و مانع آن شد كه آرزوي برژينسكي و مهندس بازرگان بر آورده شود!در عوض دوران تنش آغاز شد و مناسبات آخوندها و شيطان بزرگ در مسير ديگري سير كرد، كه با فراز و نشيب هاي بسياري روبرو شد كه هنوز هم ادامه دارد !با آنكه بحران حمله به سفارت آمريكا و گروگانگيرى به قطع رابطه كامل ( حداقل در ظاهر) منجر شد ولي تماسهاي پنهانى و مذاكرات پشت پرده هرگز قطع نشد.اين روابط در زمانِ هيچيك از روساي جمهوري قطع نگشت. حتا براي اين روابط تلاشهاي ديگري هم صورت گرفت ، بعنوان مثال : جردن، رئيس ستاد وقت كاخ سفيد از سوي كارتر ماموريت يافت با تغيير قيافه خود با يك كلاه گيس و سبيل مصنوعي و يك عصا به پاريس برود و با فرستادگان خميني در آنجا ملاقات و مذاكره كند! چند ماه مذاكره مستقيم، سرانجام به مذاكرات الجزاير منجر شد كه در آن رهبران جمهوري اسلامي پذيرفتند،
گروگانهاي آمريكايي را آزاد كنند و آمريكا هم قول داد كه پولهاي بلوكه شده را آزاد كند. توجه داشته باشيد همين مذاكرات دست رژيم را براي ترور و به آشوب كشيدن منطقه در آينده بازتر كرد، بطوريكه در جريان اشغال عراق توسط آمريكايي ها،گردن خوده آمريكايي ها راهم گرفت!(سند آن اخيرن بيرون آمده است)
قرارداد الجزاير نخستين قراردادي بود كه علي خامنه اي در سخنانش از آن ياد كرده است ، او گفته بود؛ آمريكايي ها نقد مي گيرند و نسيه ميدهند! البته گروگانگيرى هم در شكست كارتر در انتخابات رياست جمهوري تاثير داشت و بعد از شكست او در زمان ريگان آزاد شدند. امما واشنگتن اموال ايران را پس نداد، زيرا مكانيزم نسيه اي كه شكل گرفت ، هنوز هم به پايان نرسيده است!
مذاكرات پشت پرده اي رژيم با شيطان بزرگ در زمان ريگان نيز ادامه يافت ، اين بار ج اسلامي نقد داد و نسيه گرفت حمله به كشتي هاي نفتي كويتي متوقف شد و خميني با نوشيدن جام زهر سر انجام ، پايان دادن هشت سال جنگ با عراق را پذيرفت . رسوايي ايران گيت ( كلت و شيريني)در زمان رفسنجاني ، نشان داد كه جناحهاي رقيبِ ج اسلامي كه بعد ها با نام اصولگرا و اصلاح طلب شناخته شدن بقول معروف حاضر شدن رقص ديپلماتيك را با موسيقي آمريكايي برقصند! شايد، بعد از اين رسوايي بود كه خريد اسلحه مستقيم غير مستقيم از اسرائيل صورت گرفت ،كه در همان زمان جنگ ايران و عراق بيرون زد!
رجز خواني ، تحريم اقتصادي و فشار از نزديك ،همه عاملي هستند كه تاريخ مناسبات جمهوري اسلامي و آمريكا را دراين چهل سال رقم زد وبه زد و بندهاي موضعي و مذاكرات محرمانه شكلِ ديگري داد! بدين سان آيا مي توان گفت ؛در آينده نزديك، شايد ، شاهد پرده جديدي از اين سري نمايشات باشيم ؟ آيا دلايل پاسخ مي تواند مثبت باشد؟ دلايل زير را مي توان درنظر داشت.
- دليل اول اين است كه ج اسلامي زير فشار بيشتري از هر زمان ديگر است - دوم اينكه در داخل رهبرانشان با چالشهاي سياسي اجتماعي مواجه هستند . در حالي كه پايگاههاي مردمي اش را روزبروز از دست ميدهند و كوچكتر ميشوند ، در خارج هم هيچ دست نزديكي ندارد و بر عكس تمامي همسايگانش از آنها رنجيده اند و تقريبن هيچكدام حاضر به حمايت از اين جمهوري فاشيستي نيستند.نمونه اين نفرت را هم اكنون در عراق و لبنان شاهديم.
- ترامپ و يارانش هميشه گفته اند قصد تغيير اين رژيم را ندارند و ميخواهند رژيم بايد تغيير رفتار بدهد! او شديداً علاقه مند است كه به هر شكلي كه شده لاأقل آنها رام كند و به فهرست ديپلماتيك خود بيافزايند، با اين حال دو دليل ديگر دارد كه اين روابط را تعبير مي كنند.
١-«ترامپ »به زد و بند پشت پرده و مذاكرات مخفيانه هيچ علاقه اي ندارد ، او مي خواهد هميشه ، همه چيز در مقابل دوربين ها مطرح شود، او بدنبال نشان دادن قدرت خود به دنياست، آنچه را «اوباما»محال مي دانست به گونه اي غير باورانه، ممكن كرده است به عبارتي ديگر ترامپ حاضر نيست به ملايان حاكم بر تهران امكان دهد كه يواشكى تسليم شوند امما در ملاءعام خود را پيروز فرض كنند، همان كاري كه در مورد برجام هم انجام داده اند. او مي خواهد مانند ملاقات با «كيم جون اون» در كره شمالي همه چيز را به دنيا نشان دهد و خود را در سكوي ، بالاترين نشان دهد.
٢- دومين دليل ،احتمال مذاكرات پشت پرده را كاهش مي دهد. وضع نابساماني بر حاكميتِ ايران است ، به نظر بعيد مي رسد كه اين مكانيزم در تهران ديگر كار نمي كند.به همين سبب ، حسن روحاني ( فريدون) كسي كه در نقش رئيس جمهوري است از راهكارهاي خروج از بن بست سخن مي گويد. در حاليكه خامنه اي تاكيد دارد كه نه جنگ و نه مذاكره خواهد شد!
در حال حاضر واشنگتن آنچه را كه ملايان تهران مي گويند كافي نمي داند ، تهران هم مي گويد آنچه را واشنگتن عرضه مي كند كافي نيست .در اين ميان ظريف وزير خارجه تلاش دارد كه شخصيت هاي اروپايي را جمع كند و جبهه ضد آمريكايي بسازد. اين تلاش ظريف به ناكجا آباد راه خواهد برد. بر فرض اينكه ج اسلامي براي اين كار موفق شود ، تا در گيري نظامي و يا فشار هاي ديگر را به تعويق بيندازد و يا غير ممكن سازد!امما همگان مي دانند كه ج اسلامي با يك جنگ نابرابر در مقابلِ آمريكا و اتحاديه اروپا قرار دارد. در حين اينكه ظريف تلاش مي كند اروپا را در مقابل آمريكا قرار دهد،روحاني با ولايت فقيه تهران باز هم نمايندگان خود را مخفيانه به آمريكا فرستاده اند تا از فشارهاي آمريكا بكاهند!بايد پرسيد؛ با قيامي كه اكنون در تهران و شهرهاي ايران براه افتاده است آيا به جز روسيه و چين ، كشوري حاضر است با اين هيولاي تهران رابطه اي داشته باشد؟
آمريكا چطور؟!
؛ همانطوريكه ميدانيم ، آمريكا از نظر سياسي ، اقتصادي و نظامي قابل مقايسه با ايران نيست، برتري آمريكا در اين مورد بر كسي پوشيده نيست، امما چرا اينهمه اصرار دارد ومرتب تكرار ميكند تا رژيم را براه آورد كه دست از كارهاي تروريستي خود بر دارد و مانند يك رژيم معمولي عمل كند؟!در هر حال ويكي ليكس با افشاي جديد آينده رفتار آمريكا را ترسيم كرده است.
دشمن ملايان تهران!
در پايان بايد گفت ج اسلامي يك دشمن بزرگ دارد و آنهم مردمان ايران است . جمهوري فاشيستي مذهبي كه در روياهايش اشغال خاورميانه را مي پروراند سعي در فريب دنيا را دارد و سعي مي كند هم جمهوريت را داشته باشد و هم ذات تجاوزكارانه خود را با ترور و دخالت در كشورها نشان دهد[١] البته، آمريكا و اروپا اين را براي خود بسيار متضرر مي دانند، امما همانطور كه در بالا آمد ، غربي ها ، هم تلاش دارند اين هيولا را هميشه رام نگه دارند تا به سرمايه هاي عظيمي كه در ايران است، راحتتر دست يابند. گاهي راحت و گاهي هم با مذاكره و گاهي با قرارداد و گاه با جنگ! حال بايد ديد با ترامپ و يا بي ترامپ جمهوري اسلامي باز هم تهديدي براي همه ي منطقه و حتا جهان خواهد بود. آيا آمريكا و شركاء با اوضاع و احوال كنوني در ايران و با لرزان شدن پايه هاي داعشِ تهران باز هم نظاره گر قتل عام ها در ايران و بمب گذاري و ترور و... درمنطقه خواهندماند؟ در حال حاضر كه رژيم فاشيستي مذهبي براي مردم ايران نقشه هاي ديگري در سر مي پروراند، آيا باز هم آمريكا و و اروپا بطور علني با آنها كه مي كُشند تا بمانند، كنار خواهند آمد و يا از مردم ايران كه در مقابل گلوله هاي سربي مي ايستند حمايت ميكنند؟ در پايان بايد پرسيد،به مردم كمك مي كنيد يا حاضريد باز چشمانتان را بر جنايات ملايان تهران ببنديد و به مذاكرات مخفي و علني ادامه دهيد؟!كدام؟ تا كنون كه چشمانتان را بسته ايد.
___________________________________________________________
[١] وب سايت اينتراسل ،سند دخالتهاي رژيم را در عراق در ٧٢ صفحه انتشار داده است. برخورد مردم عراق و حتا شيعه نشين ها خود سند زنده اي است كه نشان ميدهد، طیف وسیعی از مردم بر عليه رژيم ج أسلامي اند.