گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي! - عباس رحمتي


گراني و سه برابر شدن قيمت بنزين درايران ،بهانه اي شد تا مردم ، رژيم فاشيستي مذهبي را ( روزپنجم اعتراضات است) به چالش كشد. آتش چشم مردمان ايران شعله ورتر از گذشته شد و تمامي شعارهای مردمی، وجود منحوسش رژیم را نشانه گرفته است. رژيمي كه در طول چهار دهه براي حل مشكلات مردم و اعتراضات آنها به سركوب و كشتار و بگير و ببند ها متوصل شده است و این بار نیز خصلت فاشیستی اش را به شکل دیگری به نمایش گذاشته است . امروز با كشتاري كه در شهرهای بزرگ و کوچک ایران به براه افتاده است، جاي شكي باقي نمانده است كه گوش سردمداران رژیم به اخطار های گذشته و کنونی سازمانهای حقوق بشر و کمیساریای حقوق بشر و عفو بین الملل بدهکار نیست و قصد ادامه کشتار مردم را دارد. در قرن تکنولوژی ، در ایران ،خشونت افسار گسیخته رژیم و شلیک در سر جوانان ما را به یاد ضحاک ماربه دوش می اندازد. ضحاک مار دوش، نمی داند که این گونه سياستها چهل سال است که جواب ندارد و مردم برای حذف ولایت فقیه حاضرند تا پای جان بایستند. امما ،ولایت فقیه برای حفظ رژیم فاشیستی اش حاضر است دست به هر جنایتی بزند تا چند روزی بیشتر بماند . خامنه ای ، وارث نظامی است که خمینی بنیادش را گذاشته بود، او که گفته بود :حفظ نظام از اوجب واجبات است.یعنی هر جنایتی از ما ساخته است . آنها براحتي به مردم دروغ مي گويند و براحتي قيمت ارز را بالا مي برند و بنزین این طلاي سياه را هرطور كه خود مي خواهند تغيير قيمت ميدهد. ولايت فقيه قيمت گذاري نفت و بنزین مي كند و توجه اي به وضعيت اقتصادي ، خط فقر و گرسنگي مردم ندارد. نيروي ويژه سركوب بدستور ولايت فقيه ، براحتي به مردم حمله مي كنند. مزدوران خامنه ای ،ماشين و منازل مردم را به آتش مي كشند تا بهانه اي براي سركوب و برهم زدن اعتراضات مردم پيدا كنند!در طول این سه دهه رهبری ، سيد علي خامنه اي، سياستهای او ،در سركوب و دروغ و تزوير خلاصه مي شود. خامنه اي در خرداد ماه سال ١٣٨٨ در نماز جمعه دستور کشتار را صادر کرد. او به مردم پشت كرد و آن كه به نظراتش نزديك بود را بعنوان رئيس جمهور ي ايران برگزيد تا به رانت بزرگتر یعنی فروش نفت بیشتری برسند.در همين جا بايد گفت ؛دولت برگزیده خامنه ای از فروش ٨٠٠ميليارد دلاري نفت ٧٠٠ميليارد دلار آنرا با دكل بزرگ نفتي ربوده و باز هم به مردم دروغ گفتند و نشان دادند،حفظ اسلام و دولت اسلامی ( داعش تهران)برتر از مردم است!امما اين بار تداوم اعتراضات مردمی، مي تواند جدی تر ،رژيم فاشیستی را به عقب نشيني وادارد. همانطوريكه نمايندگان مجلس رژيم ،يكي پس از ديگري در حال استعفا دادن هستند و شك نبايد كرد ،ادامه همين اعتراضات است كه تجاوزگران و غارتگران بي شاخ و بي دم را از ميدان بدر خواهد كرد و در نهايت بر زمينشان خواهد زد. طبق خبر ها هواپیماهایی غیر رسمی به سمت روسیه پرواز کرده اند، که احتمالن بستگان سران رژیم را به روسیه برده اند.
در مقابل چنين رژيمي جوانان، ابتكار عمل را دردست گرفته اند و با ترفندهای سرکوبگرانه مقابله می کنند. كارگران اعتراضات خود را همچنان ادامه ميدهند و بانوان سكاندار مبارزات مدني در سراسر ايران شده اند و با شيوه هاي مختلف به راهشان ادامه ميدهند. يكي از راههاي مبارزه امروز، عدم پمپ كردن بنزين است . نخريدن بنزين مي تواند بالایشگاههای ایران را از کار بیندازد و براحتي رژيم را يك فاز ديگر به عقب راندو از نظر اقتصادی ناتوانترش کند.
طبق گزارشاتِ كارمندان پالايشگاه هاي نفت كه مي گويند؛ اگر مردم تا ٧ يا ٨ روز بنزين نكنند، مخازنِ نفت پر خواهد ماند و ديگر نمي توانند نفتي توليد كنند چون توليد نفت وظرفيت مخازن فقط براي پنج /٥ روز و یا کمی بیشتر خواهد بود،در واقع اين روش ، توليد نفت را از سيستم خارج مي كند. به گفته كارمند شركت نفت ؛ "هيچ راهي جز از سرويس خارج كردن كل پايشگاه وجود ندارد!" نيروهاي سركوب گر بدانند با عملي شدن اين كار آنها هم متضرر خواهند شد، پس دست از سركوب مردم ايران برداريد.مردم ايران بخوبی مي دانند، اين يك حركت سراسري است و وظيفه تمامي ايرانيان است كه تا سرنگوني اين رژيم دست از مبارزه برندارند. صداي خرد شدن استخوانهاي رژيم فاشيستي در حال شنيدن است ،نمايندگان مجلس در حال استعفا دادن هستند. رژيم، مدارس و دانشگاهها را به تعطیلی کشانده است.بعضی مسابقات لیگ برتر فوتبال را زودتر از موعد برگزاری تعطیل اعلام کرده است.اينترنت را در سراسر ايران بسته است و میلیاردها دلار به کشور و مردم ضر زده است .البته و مسلمن خود شان هم نیز متضرر خواهند شد. مردم ايران ، هم میدانند،رژيم ، چنين كاری را نمي تواند در دراز مدت ادامه دهد چون خسارت زيادي را متحمل خواهد شد.ملت ايران بخوبی می داند، فقط با ماندن در خيابانهاست که جواب تلاشها را خواهند گرفت و امروز پنجمین روز است که به حركتهاي خود ادامه میدهند.امروز ، اعتراضات فراگيرترشده است و تقریبن تمامي شهرهاي ايران را فرا گرفته است .باید گفت :ترس در مردمان ایران فرو ریخته است و همان همبستگي كه جنبش مردمی به دنبالش بوده است، امروز تحقق یافته است . رژيم از تجمع جوانان وحشت دارد به همین دلیل است که در شهرها مدارس را تعطيل كرده است ، دانشگاههای زیادی هم یکی پس از دیگری بسته می شوند.چون از خروش دانشجو و دانش آموز هم وحشت دارد. بايد گفت پيروزي مردم نزدیک است، به مردمان ایران باید گفت : ديری نخواهد پائید كه شما مردم دلير ايران از اين جمهوري فاشيستي مذهبي عبور كنید و آزادي و دموكراسي را به ايران ،ارمغان آوريد.

پيروز باد مبارزات مردم ايران
سرنگون باد جمهوري فاشيستي مذهبي ايران