اظهار نظر «کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر» در عراق _ توییتر ثوره تشرین (انقلاب اکتبر)


عراق شماره:160
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ ـ ۴ ژانویه ۲۰۲۰
بسم الله الرحمن الرحیم
تصویر 1 عراق
اقدام نیروهای آمریکایی مبنی بر اجرای عملیات ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس [رژیم] ایران و برخی از افسران ایرانی و افراد در ارتباط با طرحهای توسعه طلبانه رژیم ایران در عراق و منطقه و پیشاپیش آنها جمال جعفر ملقب به (ابومهدی المهندس) که دست در خون مردم عراق و سوریه دارد، صفحه سیاه آمریکا درعراق را سفید نخواهد کرد. صفحه و مرحله ای که علت اصلی تسلط این افراد بر گُرده مردم عراق و گرو گذاشتن دارائیهای آن در خدمت رژیم ایران است. این عملیات در چارچوب جنگی است که بین آمریکا و ایران وجود دارد و عراق را به دلیل وجود احزاب فاسد که تشکیل دهنده پارلمان و دولت و شبه نظامیان وابسته به آن که در ارتباط با پروژه توسعه طلبانه در عموم منطقه است به بخشی از میدان تصفیه این درگیریها بین آنها تبدیل کرده است.
در شرایطی که مردم عراق از دلایل دیدار قاسم سلیمانی و افسران سپاه پاسداران ایران در شرایط کنونی و بغرنج عراق سوال می کنند و دولت از آن اطلاعی ندارد، تظاهرکنندگان تاکید می کنند که قاسم سلیمانی خونریز و جنایتکار اتاق عملیات سرکوب تظاهرات عراق را اداره می کند. تظاهراتی که خواهان اخراج رژیم ایران از عراق است. شایان یادآوریست که این به معنای هم سو شدن با آمریکا نیست. زیرا آمریکا خود باعث این درد و رنجها برای عراقیان است. بنابراین هدف قرار دادن این افراد به دلیل تهاجم انجام شده به سفارت آمریکا و نه عشق و علاقه آمریکا به عراقیان و یا ایستادن در کنار تظاهر کنندگان است.
تصویر 2
کمیته برگزاری تظاهرات از مردم عراق را به خویشتنداری و فاصله گرفتن از درگیری بین آمریکا و رژیم ایران فرامی خواند زیرا این عملیات تاکید می کند که عراق به دلیل تسلط این فاسدان بر آن، به سوی پرتگاه در حرکت است و حاکمیت خود را به دلیل وابستگی احزابش و دولتش و پارلمانش به رژیم ایران و آمریکا از دست می دهد. و این نکته ای است که تظاهر کنندگان باید نسبت به آن هوشیار باشند. به همین خاطر تظاهر کنندگان مُصرند که این راه را تا سرنگونی همه آنها ادامه دهند.
همچنین از مردم عراق می خواهیم که در میدانهای تظاهرات مسالمت آمیز به ویژه میدان تحریر در بغداد حضور فعال داشته باشند و از مسالمت آمیز بودن آن حفاظت کنند و بر روی خواسته های اصلی در باز پس گیری حاکمیت میهن و حفاظت از آن متمرکز باشند که این امر مشروط به سرنگونی رژیم سهمیه ای فرقه گرا است که وابستگی به خارج را از جیب عراق و مردم شریف آن اثبات کرده است.
ما از دانشجویان دانشگاهها ودانش آموزان دبیرستانها می خواهیم که روز یکشنبه 5 ژانویه 2020 با پیراهنهای سفید، تظاهرات بزرگی در خیابانهای بغداد و استانها ترتیب دهند. شما سرخ رگهای این انقلاب و سرمایه عراق هستید. شرکت در این تظاهرات برای تمامی اقشار مردم شریف عراق آزاد است که در موعد تعیین شده فریادهای عشق به عراق را سردهند و فقط پرچم عراق را به مثابه وفا به خون شهداء و مجروحان بالا ببرند.
تظاهرات با خواسته اخراج رژیم ایران و ایادی آن از عراق ادامه خواهد یافت. ما به شهدا و مجروحان و عموم مردم عراق نسبت به احقاق حقوق آنها تعهد می دهیم. این حقوق از بین نخواهد رفت و بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت ملی عراق مطابق قانون از تمامی کسانی که مزدوری آنها برای رژیم ایران اثبات شود و مشخص گردد که مجری طرحهای این رژیم از جیب مردم عراق بوده اند حسابرسی خواهیم کرد.
کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر
بیانیه پیرامون ترور احمد عبدالصمد و صفا غالی
توییتر ثوره تشرین (انقلاب اکتبر) عراق
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ ـ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰
شماره: 164
بسم الله الرحمن الرحیم
تصویر دو روزنامه نگار

جنایت ترور خبرنگار «احمد عبدالصمد» و تصویر بردار «صفا غالی»
مسئولیت جنایت ترور دو خبرنگار عراقی (احمد عبدالصمد و صفا غالی) در بصره قهرمان، به عهده دولت و شبه نظامیان آن و قبل از آنها اسعد العیدانی استاندار بصره و رشید فلیح مدیر پلیس بصره است. همچنین این زنجیره ‌ای مستمر از ریختن خون عراقیان است که با فرمان مستقیم اتاق عملیاتی به اجرا گذاشته می شود که توسط سفیر [رژیم] ایران، ایرج مسجدی، درعراق اداره می شود و به دنبال کشته شدن تروریست بین المللی قاسم سلیمانی انتقامی از مردم عراق به شمار می رود.
علت استمرار این اعمال تروریستی و جنایتهای سازمانیافته، سکوت سازمان ملل و جامعه بین الملل و تماشاگر بودن آنها در قبال این جنایتهای وحشیانه است و برای این دولت و شبه نظامیان جنایتکار آن، چراغ سبزی در استمرار این جنایات فجیع قلمداد می شود.
کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر ضمن محکوم کردن این عمل وحشیانه و زبونانه و خائنانه، تاکید می کند که خبرنگار احمد عبدالصمد فردی شجاع و سلحشور و ملی و مخلص عراق و مردم آن بود. وی حقیقت را منعکس می کرد و در جبهه حق علیه باطل و در جنگ با فساد و قاتلان قرار داشت. وی که رحمت خدا بر او باد، از خبرنگاران آزاده بصره بود. خداوند بر نام و مسیر تو عزت و بزرگی و بر قاتلان تو ننگ وعار نگاشته است و خونت به هدر نخواهد رفت.
ما با تو و تمامی شهدا پیمان می بندیم که این راه را ادامه دهیم ودر تحصنها و گرفتن حقوق مان ثابت قدم باشیم تا میهن عزیزمان را باز ستانیم و به ارواح هر دوی شما اطمینان خاطر می دهیم که در بصره مردان، جوانان و زنان، این مسیر را تا به آخر ادامه خواهند داد و همه آنها احمد عبدالصمد و صفاء غالی خواهند شد. خونهای شما روشنایی بخش وجدانها و سوخت غیرت عراقیانی شده که این انقلاب را به پیروزی نزدیک و رهنمون خواهند کرد. به خواست خدا عراق عزیز، سرفراز باقی می ماند و سر به آسمان می ساید وشکوه خود را بازمی یابد.
کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر

منبع: نبرد خلق شماره 420، سه شنبه 1 بهمن ۱۳۹۸ ـ ۲1 ژانویه 2020