بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگران و مزدبگیراناول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران، روز نمایش سیمای زندگی فرودستان و روز پیکار متحد استثمار شدگان علیه نظام جهانی سرمایه داری را به تمامی کارورزان در سراسر جهان شادباش می گوییم و برای تلاش و رزم نیروهای کار، آنها که در تولید، توزیع و خدمات، نیروی کار یدی و فکری خود را در مقابل دریافت مزد می فروشند، علیه ستمگران و غارت کنندگان منابع و هستی انسانها و نظم ناعادلانه شان و علیه مستبدان و مرتجعان تبهکار، پیروزیهای درخشان آرزو میکنیم.
ماهیت ضد انسانی سامانه اقتصادی جهان و سرمایه داری آزمند که مشخصه آن گرایش به سود بیشتر و انباشت کلان است و در این جهت در تهاجمی دائمی به سطح زندگی و معیشت اکثریت قاطع مردم است، با فاجعه همه گیری ویروس کرونا به شکل عریان، بدون رنگ و لعاب و بی پرده در مقابل چشم همگان قرار گرفت.
ویروس کرونا چهره زُمُخت بربریت نظم جهانی نولیبرال را که با تعرض به طبیعت و امکانات همگانی از قبیل آموزش و بهداشت ترسیم شده، چنان عریان کرد که بسیاری از مدافعان سرسخت آن نیز از ضرورت تغییر در پساکرونا حرف می زنند. برای نظم جدید سرمایه داری چه نَنگی بالاتر از این که در کنار فقر، گرسنگی و بی خانمانی، مردم هفته ها بدون ساده ترین امکانات اولیه حفاظتی مثل ماسک، مواد ضد عفونی کننده، دستکش و ... در معرض ویروس وحشی و مهاجم قرار داده شدند.
هنگامی که سرمایه داری به جای تامین بهداشت عمومی، بازسازی و گسترش مراکز درمانی، استخدام کادر درمانی کافی و رسیدگی به زندگی و معیشت آنان، ایجاد مراکز مجهز برای سالخوردگان و ... هزینه های سرسام آوری به جنگ، نظامیگری، انباشت سلاحهای مخرب، تروریسم و بنیادگرایی اختصاص می دهد و با خصوصی سازی مراکز آموزشی، بهداشتی و منابع طبیعی سودهای سرشار به جیب می زند، پُر واضح است که مردم را در مقابل فجایعی همچون ویروس کرونا بی دفاع می کند. اگر تنها نیمی از بودجه های نظامی و امنیتی در کل جهان به آموزش و بهداشت اختصاص می یافت، ما امروز شاهد این میزان از تلفات انسانی نبودیم. امروز در کشورهایی که کمتر به منابع عمومی تجاوز کرده و کمتر دست به اخراج انبوه پرستاران و کادر درمانی زده اند به طور نسبی شاهد موقعیت بهتری در مقابله با ویروس کرونا هستیم.
بدیهی است که با نصایح خیرخواهانه، این نظم تبهکار حاضر به دست برداشتن از غارت و انباشت سرمایه نخواهد شد و تنها مبارزه متحد و مداوم نیروهای کار می تواند قدرتهای حاکم را به عقب نشینی وادار کند. در این رابطه ما بارها گفته و از تکرار آن خسته نمی شویم که: «جبهه کار و زحمت که سازندگان اصلی جهانی انسانی و عاری از تمامی اشکال استبداد، ستم، جهل، تبعیض و استثمارند، در مبارزه مستمر و در ستیز آشتی ناپذیر با نظام مبتنی بر استثمار، در حالی که برای تحقق خواسته های به حق خود تلاش می کنند، سرانجام برای تحقق زندگی انسانی راهی جز مبارزه برای سوسیالیسم در مقابل خود نخواهند داشت. این راه گرچه سخت و طولانی است، اما پیکارهای بی امان کارورزان چشم انداز آن را مشخص و راه را کوتاه می کند.» (بیانیه سچخفا به مناسبت اول ماه مه، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷)

هموطنان!
کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران، کشاورزان، بازنشستگان، بیکاران، غارت شدگان، دستفروشان، کولبران، زنان و جوانان!
سال گذشته سال درد و رنج تهیدستان و سال جنبش توفنده و قدرتمند آنان بود. سال ۱۳۹۸ با سیل آغاز و در نیمه دوم آن با قیام سترگ رنگین کمان بی شماران ادامه یافت و سرانجام با همه گیری ویروس کرونا پایان یافت. در سال گذشته زندگی اکثریت قاطع شهروندان ایران و به ویژه نیروهای جبهه کار بیش از پیش به تباهی کشیده شد. تعطیل زنجیره ای واحدهای تولیدی، اخراجهای دسته جمعی، نپرداختن دستمزدهای ناچیز کارورزان برای ماههای طولانی، خصولتی سازیها، بحران کمبود آب برای کشاورزان و ... سُفره کارورزان را تهی تر کرد.
در سال گذشته دست درازی به سطح زندگی و معیشت تهیدستان و فرودستان ابعاد بی سابقه ای یافت. فقر، بی خانمانی، فقدان بهداشت، گرسنگی، بیکاری و بی آیندگی، زندگی میلیونها کارورز و خانواده هایشان را به فلاکت کشید. فشار و تبعیض جنسیتی بر کارگران زن و اعمال محرومیت بر فرزندان آنان و کودکان کار به طور تصاعدی افزایش پیدا کرد و حداقل حقوق کارگران برای سال جاری و در مقیاس متوسط کل کشور، کمتر از یک چهارم میزان خط فقر تعیین شد.
فساد و رانت خواری، گسترش اقتصاد دلالی و سوداگری، سقوط تولید و کاهش رشد اقتصادی، تشدید روزافزون بحران محیط زیست و بحران آب و افزایش سرسام آور نقدینگی، برخی از مشخصات برجسته سال پیش بود. نقدینگی به عنوان یکی از مهم ترین شاخصهای اقتصاد کلان که بی واسطه بر افزایش نرخ تورم تاثیر می گذارد، چندین سال است که مرز تولید ناخالص داخلی را درنوردیده و از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴، به حدود 2260 هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ رسید.
سرمایه انباشت شده و سود سالانه چندین امپراطوری بزرگ اقتصادی که عموماً وابسته به نهاد ولایت فقیه و شرکتهای پیرامون آن هستند، سالانه میلیاردها دلار ارزیابی می شود. قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه پاسداران به طور مستقیم و یا از طریق صدها شرکت اقماری در مهمترین پروژه های کشور مشارکت داشته و سودهای نجومی نصیب خود می کنند.
سیاستهای موسوم به «تعدیل اقتصادی» که در حقیقت «مقررات زدایی و خصولتی سازی» است، در جهت نابودی تولید داخلی و قتل عام محیط زیست اجرایی شد و شرکتهای پیمانکاری و به خصوص سپاه منفور پاسداران بیشترین سود را از آن به جیب زدند. در اجرای این سیاست ویرانگر همه باندهای درون قدرت و ثروت بر محور ولی فقیه به طور یکسان عمل کرده اند.
کمدی نامگذاریهای سالانه خامنه ای گرچه هیچ گره ای از مشکلات توده های مردم را باز نکرده، اما سبب انباشت هرچه بیشتر سرمایه و ثروت در نهادها و کارتلهای تحت کنترل ولی فقیه شده است. خامنه ای که سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامید، با پررویی امسال را سال «جهش تولید» اعلام کرده است. واقعیت این است که این «جهش» در عرصه سرکوب، صدور تروریسم و بنیادگرایی، حمایت بی دریغ از دیکتاتوری بشار اسد، دخالت آشوبگرانه در عراق، لبنان، یمن و... با مسئولیت و هدایت ولی فقیه به وسیله سپاه تروریستی پاسداران به طور جدی اجرایی شده و هزینه آن بر شانه نیروهای کار سنگینی کرده است. ما بارها گفته ایم که؛ ماحصل اقتصاد مقاومتی و نامگذاریهای ولی فقیه، برای فرادستان زندگی اشرافی، چپاول، غارت، استثمار بی محابا و برای فرودستان زندگی در مدار فقر و سیه روزی است.

یک سال شورش، خیزش و جنبش رنگین کمان بیشماران
در سال گذشته جنبش اعتراضی نیروهای کار به شکل بی سابقه در دهها شورش، قیام و جنبش خود را نشان داد که برجسته ترین آن قیام قدرتمند هفته آخر آبان بود. علاوه بر این، در ۱۶ آذر، روز دانشجو، و در پی برملا شدن شلیک عمدی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و جانباختن ۱۷۶ تن از سرنشینان آن، ما شاهد کنش اعتراضی گسترده ای بودیم. همچنین در طول سال گذشته کارگران، مزدبگیران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، دستفروشان و غارت شدگان و ... برای رهایی از فقر و بیکاری، بی خانمانی و گرسنگی، استبداد و عقب ماندگی به اشکال گوناگون مبارزه کردند.
قیام پرتوان رنگین کمان بیشماران در هفته آخر آبان ۱۳۹۸ مهمترین و بی سابقه ترین صحنه تجلی خشم و نفرت مردم طی چهل و یک سال را شکل داد. جرقه این خیزش پرتوان و شکوهمند که از روز جمعه ۲۴ آبان تا روز پنجشنبه ۳۰ آبان جریان داشت، اعتراض به افزایش ۳ برابری قیمت بنزین بود و روی موج آن توده های محروم و فرودست در کنار اقشار دیگر اجتماعی تمامیت نظام جمهوری اسلامی را مورد تهاجم قرار دادند.
حسین نجات، معاون سپاه پاسداران، مردم معترض را «بیسواد و آلوده» خواند و گفت: «در مدل جدید براندازی، تکیه بر افراد فرو دست جامعه و کسانی است که محصول حاشیه نشینی و بیسوادی هستند و در فضای مجازی آلوده شدهاند.»
آخوند علیرضا ادیانی، رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، گفت: «تنها در یک روز در ۱۶۵ شهر در ۲۵ استان کشور ناآرامی به وجود آمد.» و «فتنه اخیر موجب ایجاد برخی ناامنیها در ۹۰۰ نقطه کشور شد.» وی تاکید کرد که «حوادث این چند روز از نظر وسعت و شدت به مراتب رادیکال تر، خشن تر و تا حدی متفاوت تر از فتنه های سالهای گذشته بود.» (سایت رویداد ۲۴، اول آذر ۱۳۹۸)
بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی شورش شبانه روزی هفته آخر آبان در بیش از ۱۷۵ شهر و با تکرار در بسیاری از شهرها در بیش از هزار نقطه جریان داشته که در آن دستکم ۱۵۰۰ تن از زنان و مردان با شلیک مستقیم گلوله جنگی توسط مزدوران مسلح رژیم به شهادت رسیدند.
در این خیزش پرتوان مردم فریاد می زدند: «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای»، «روحانی حیا کن مملکتو رها کن»، «سیدعلی ببخشین، دیگه باید بلند شین»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «بیزیم دوشمن بوردادی، یالاندی آمریکادی/دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست»، «پول نفت گم شده، خرج بسیجی شده»، «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»، «ما مردمیم نه اوباش، بنزین باید ارزون شه»، «برده داری کافیه، ملت ما عاصیه» و ...
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در جمعبندی این قیام همگانی اعلام کرد:
«۱- بحران و شرایط انقلابی وارد مرحله جدیدی شده و رژیم حاکم بر ایران با همه دسته بندیها و باندهای درونی آن در مرکز مشکلات و دشواریهای مردم ایران قرار دارد و منبع تضاد منحطی است که کرامت، ارزشها و غرور آنها را لگدمال می کند. جامعه یک بار دیگر و این بار با توان بیشتر برای تغییر بنیادی این شرایط به پا خواسته است.
۲- قیامهای چند روز گذشته و صدها حرکت اعتراضی طی یک سال گذشته نشان داد که بر خلاف دیدگاه برخی از گروهها و شخصیتهای سیاسی، تحریم و فشار خارجی نه مردم را گوشه نشین و منفعل می کند و نه آنان را در کنار استبداد مذهبی حاکم قرار می دهد.
۳- قیام با وجود سرکوب بیرحمانه و ارتکاب جنایت جنگی علیه شهروندان غیرمسلح، با قدرت به پیش می رود. رژیم به تله افتاده است، گریبان او را نباید رها کرد و باید درهم کوبیدش. در میدان این مبارزه، نفس هر کس که بلندتر است، پیروزی از آن اوست و ایستادگی جانانه مردم دلیر ایران در برابر ماشین سرکوب، در حال از نفس انداختن رژیم فرتوت ولایت فقیه است ... پس به پیش، به پیش!» (بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸)
دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ترازنامه برخی حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرده است. (۱) بر اساس این ترازنامه، در سال گذشته 3220 حرکت اعتراضی صورت گرفته که ۱۵۰۰ مورد آن مربوط به قیام آبان و خیزش دی است.

ویروس کرونا و جنایت علیه مردم
روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۰)، سازمان جهانی بهداشت در پی کشته شدن ۱۷۰ نفر در چین و با توجه با افزایش شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا، در مورد همه گیری آن در سراسر جهان هشدار داد. کارگزاران نظام با اینکه از این مساله اطلاع داشتند و گزارش قبلی دولت چین به سازمان جهانی بهداشت که یک ماه قبل ارسال شده بود را دیده بودند، دست به پنهان کاری زدند و شرکت هواپیمایی ماهان، متعلق به سپاه پاسداران، دهها پرواز رفت و برگشت به چین را سامان داد. ورود تعدادی طلبه چینی به قم موجب واگیری گسترده در این شهر شد و حکومت به جای قرنطینه قم، تا روز پنجشنبه ۳۰ بهمن به پنهان کاری ادامه داد. پس از آن معلوم شد طلبه های «جامعه المصطفی العالمیه» که از چین آلوده به ویروس بوده اند، به شهر قم وارد شده و آن را به دیگران منتقل کرده اند.
هدف نظام و در راس آن خامنه ای از پنهانکاری، رونق دادن به نمایش فرمایشی ۲۲ بهمن و گرم کردن تنور شعبده بازی انتخابات بود. با وجود اعتراف رژیم به وجود ویروس کرونا در قم، بازهم از قرنطینه کردن قم خوداری کرد و در عمل این ویروس مهلک به سراسر ایران گسترش یافت.
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس ارتجاع پیرامون پنهانکاری رژیم گفت: «چرا شیوع کرونا در قم تحت الشعاع انتخابات مجلس پنهان شد؟ چرا شهر قم برای پیشگیری از شیوع کرونا در کشور قرنطینه نشد؟». (ایسنا، شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸)
بهرام پارسایی، مجلس نشین از شیراز روز جمعه ۱۵ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت: «در همان روزها به وزارت کشور پیشنهاد شد انتخابات را کلاً به عقب بیندازد و اصرار شد اگر این کار را انجام نمی دهند حداقل انتخابات قم به تعویق بیفتد که هیچ کدام از این کارها صورت نگرفت. بعدهم بحث قرنطینه قم و شهرهای شمالی و تهران مطرح شد که انجام نشد. که اگر می شد قطعاً ما می توانستیم شیوع بیماری را پیش از اینها مهار کنیم.»
کارگزاران رژیم پس از اعتراف اجباری به وجود ویروس، دست به دروغگویی بی حد و مرز زدند. حکومت در مورد جانباختگان این ویروس به شمول بیش از صد تن از کادر درمانی (2) و در مورد تعداد مبتلایان به ویروس، دروغ گفته و می گویند.
تاوان این منفعت جویی ضد مردمی را به ویژه کارورزان و تهیدست ترین بخشهای جامعه باید بپردازند. رژیم برای فرار از تامین معاش کارگران و فرودستان در دوران قرنطینه و برآوردن نیازمندیهای شان آنها را به دامن ویروس کرونا انداخته است. برای میلیونها نفر که بدون بیمه بیکاری و قرارداد رسمی در مشاغل خدماتی، کسب و کارهای روزانه و مشاغل غیر رسمی گذران زندگی می کنند، چاره ای جز به جان خریدن خطر ابتلای خود و خانواده باقی نمی ماند. پیشنهاد رژیم ولایت فقیه به آنها، انتخاب بین مرگ از گرسنگی یا مرگ از ویروس کرونا است. در سوی دیگر، کارگران صنایع بزرگ، معادن و مراکز زیرساختی بدون آنکه وسایل حفاظتی در اختیارشان قرار گیرد، مجبور به کار می شوند و در صورت سرپیچی، تیغ اخراج بر گلوی شان گذاشته می شود. در همین حال، کارفرمایان با سوءاستفاده از فرصت کرونا فشار بر کارگران به منظور کاهش مخارج تولید و کسب سود بیشتر را افزایش داده اند. در سایه تدبیرهای ویژه آنها برای عصر کرونا، کارگران کارخانه ها و کارگاههای کوچک، کارورزان بخش خدمات، روزمزدها، قراردادیها و کارگران فصلی به گرداب بیکاری، اخراج، قطع حقوق و سرانجام گرسنگی سوق داده می شوند.
قول و بیانیه های دولت برای کمک به کارگران و زحمتکشان در محدوده وعده باقی مانده و مسئولان برای آرام نگه داشتن و دست بسر کردن شان هر روز دروغ تازه ای به آنان تحویل داده و مژده در راه بودن بسته بزرگتری از کمک نقدی، سبد کالا، بیمه بیکاری، پرداخت وام، تعویق اقساط و قبوض و ... می دهند. تنها اقدام تاثیر گذار نظام در زندگی مزدبگیران، تعیین بی شرمانه حداقل حقوق زیر خط فقر، افزایش بهای حمل و نقل، طفره رفتن از پرداخت حقوق بیکاری و تاراج دارییهای تامین اجتماعی در بورس بوده است.
نظام از اعطای کمک بلاعوض به یارانه بگیرها و دستگیری از تنگدست ترین اقشار جامعه خودداری کرده و فقط در چارچوب وام و به شرط پس گرفتن پول حاضر به کمک نقدی است. کارگزاران وقیح خامنه ای حتی در پرداخت این مبلغ ناچیز هم برای سرکیسه کردن یارانه بگیرها خیز برداشته و بهره آن را هم طلب کردند که زیر فشار اعتراضها ناچار به پس گرفتن آن گردیده و مجبور به قناعت به اخاذی مبلغ کمتری تحت عنوان کارمزد شدند.
حکومت با شیادی موضوع تحریمها را دستاویز خودداری از کمک به مردم قرار داده است. واقعیت این است که اگر فقط سود خالص سال گذشته کارتلهای تحت کنترل ولی فقیه و بودجه امسال نهادهای مذهبی به موضوع مهار کرونا اختصاص یابد، می توان به راحتی به نیروهای کار برای انجام قرنطینه مساعدت نمود.
روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در این روزنامه نوشت: «برای حل قطعی مشکلات باید قدرتهای مالی بزرگی به صحنه بیایند که از تمّـکن بسیار بالائی برخوردارند و اموال آنها متعلق به مردم است. این قدرتها عبارتند از ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی. امکانات و منابع مالی گسترده ای که در اختیار این مراکز وجود دارند اگر به عرصه کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا آورده شوند، مشکلات این اقشار در کوتاهترین زمان و به صورت کامل برطرف خواهد شد. آنها اگر پولهائی را که در اختیار دارند برای نجات مردم مستضعف خرج نکنند، فلسفه وجودی شان را چگونه میخواهند توجیه کنند؟».
پنهانکاری، دروغگویی و هزینه نکردن جدی برای مقابله با ویروس کرونا، نشان می دهد که حکومت و در راس آن خامنه ای به جنایت علیه مردم ایران و بشریت دست زده اند. این شیوه های رذیلانه قبل از این هم در جنایتی که سپاه پاسداران با شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینی مرتکب شد، صورت گرفته است.

پیکار در راه تحقق خواسته های فوری
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در آستانه روز تاریخی اول ماه مه، یکبار دیگر همبستگی خود را با نبرد کارگران، مزدبگیران، تهیدستان شهری، معلمان، پرستاران، کشاورزان، دانشجویان، جوانان جویای کار، کامیونداران، دستفروشان، کسبه و اصناف، مدافعان حفاظت از محیط زیست و غارت شدگان که علیه شرایط فاجعه بار و سقوط سطح زندگی و معیشت خود بپا خاسته اند، اعلام می کند. ما از تمامی اتحادیه ها، سندیکاها و سازمانهای جهانی کارگری و نیروهای سیاسی مترقی جهان می خواهیم که به مبارزه برحق نیروهای کار در ایران برای کسب حقوق اولیه شان یاری رسانند.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سرکوبی و دستگیری اعضای سندیکاها، تشکلهای مستقل کارورزان و جوانان شرکت کننده در خیزشهای شهری و صدور احکام جابرانه زندان برای آنان را محکوم می کند و خواستار آزادی بی درنگ تمام زندانیان سندیکایی، سیاسی و اجتماعی است.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با خانواده های شهدای قیامها و شورشهای یک سال گذشته، با خانواده های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی، با مردم سیل زده در نقاط مختلف کشور و با خانواده های جانباختگان ویروس کرونا اظهار همدردی و همبستگی می کند و فقدان عزیزان شان را صمیمانه تسلیت می گوید.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با تاکید بر اصل تقدم جان و سلامتی شهروندان بر سود، خواهان قرنطینه کامل کشور تا رفع آلودگی ویروس، تعطیلی فوری کلیه فعالیتهای اقتصادی غیر حیاتی و غیر لازم، فراهم شدن تست و امکانات حفاظتی رایگان برای همگان و در محل کار، پرداخت حقوق به بیکار شده ها، کمک بلاعوض به خانواده ها، جبران خسارت کسب و کارهای کوچک و مشاعل غیر رسمی است.
ما در دفاع از حق مشروع و بی گسست کار و زیست، خواهان ممنوعیت اخراج کارورزان، ممنوعیت تخلیه اجباری مسکن، ممنوعیت لغو اجاره محل کسب، تمدید مهلت پرداخت قسط وام، لغو قبوض برق، آب و گاز هستیم.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران کارورزان یدی و فکری را به مبارزه برای وادار کردن حکومت به انجام تعهدات خود و به رسمیت شناختن حقوق شان فرا می خواند. ما خواستار مصادره اموال کارتلهای ثروتمند و میلیاردی خامنه ای، ارگانهای نظامی و امنیتی و الیگارشی حاکم به نفع تامین نیازمندیهای مردم ایران در شرایط کرونا هستیم.
ما تمامی کارگران، کارکنان و مزدبگیران شاغل در مراکز دولتی و خصوصی و تمامی مدافعان آزادی و توسعه پایدار را فرا می خوانیم که برای سرنگونی نظام ننگین ولایت فقیه متحد و متشکل شوند.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۸ آوریل ۲۰۲۰
پانویس:
(۱) ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۸
www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/۱۳۹۸%۲۰bilan%۲۰jonbesh%۲۰kar.pdf

(2) اسامی برخی از پزشکان، پرستاران و کادر درمان که در مقابله با کرونا جان باختند
۱- دکتر رضا کوچکی نیا. پزشک عمومی از رشت
۲- دکتر حمید لطفی. متخصص ارتوپدی از صومعه سرا
۳- دکترسیامک دیوشلی. متخصص اطفال از انزلی
۴- دکتر مصطفی صمدی. پزشک عمومی از بابل
۵- دکتر محمد علی ربیعی. پزشک عمومی از شهرستان شفت
۶- دکتر محمد محمدی. پزشک عمومی از رشت
۷- دکتر سید مظفر ربیعی. متخصص بیهوشی از بابل
۸- دکتر موسی فتح آبادی. متخصص اورژانس از تهران
۹- دکتر وحید منصف کسمایی. متخصص اورژانس از رشت
۱۰- دکتر فرید نیرویی. متخصص جراحی از بابل
۱۱- دکتر حبیب الله پیروی. فوق تخصص جراحی عروق از تهران
۱۲- دکتر سعید عزیزی. متخصص چشم از زابل
۱۳- دکتر ایرج ابراهیم نژاد. پزشک عمومی از بابل
۱۴- دکتر صمد بابازاده. پزشک عمومی از بابل
۱۵- دکتر تقی اهرچی فرشی. متخصص اطفال از تبریز
۱۶- دکتر غلامعلی معنویان. پزشک عمومی از ساری
۱۷- دکتر شیرین روحانی راد. پزشک عمومی از پاکدشت
۱۸- دکتر مهدی وریجی. پزشک عمومی از تهران
۱۹- دکتر سهیل کیانفر. متخصص اورولوژی از رشت
۲۰- دکتر عباس توسن. متخصص گوش و حلق وبینی از بابل
21 - دکتر نیلوفر اسماعیل بیگی پزشک عمومی اورژانس تهران
۲۲- دکتر افشار امیری. متخصص روانپزشکی از تهران
۲۳- دکتر وحید ایروانی. متخصص روانپزشکی از تهران
۲۴- دکتر سورنا میرمیرانی. دکترای روانشناسی از آمل
۲۵- دکتر اردشیر شیران. پزشک عمومی از اصفهان
۲۶- دکتر اسماعیل یزدی. جراح فک وصورت از تهران
۲۷- دکتر سید یوسف موسوی. پزشک عمومی از گلستان
۲۸- دکتر محمد بخشعلی زاده،پزشک عمومی از رشت
۲۹- دکتر رائولا راگوتام. متخصص داخلی هندی از ساوه
۳۰- دکتر کیوان یغمائی . متخصص پوست از تهران
۳۱- دکتر عبدالله عباسی. متخصص عفونی از گرگان
۳۲- دکتر مرتضی وجدان. پزشک از مشهد
۳۳- دکتر علی محمودخان شیرازی. پزشک عمومی در خراسان
۳۴- دکتر حمیدرضا مهینی. پزشک عمومی از پاکدشت
35 -دکتر مهرداد نوروزی؛ پزشک عمومی در کرمانشاه
۳۶- دکتر ارسطو رستم نژاد. پزشک عمومی از پاکدشت
۳۷- دکتر حسین جوهری. متخصص گوش،حلق وبینی از قم
۳۸- دکتر میسور بعلبکی. متخصص بیهوشی. از تهران
۳۹- دکتر وحید یحیوی. فوق تخصص خون از بجنورد
۴۰- دکتر امیرمجد سجادی. دندانپزشک از تهران
۴۱- دکتر مجید فرهاد پزشک عمومی از کاشان
۴۲- دکتر میرعباس هاشمی. متخصص بیهوشی از آذرشهر
۴۳- دکتر سیدحسین احمد میری . پزشک عمومی از کرج
۴۴- دکتر مجتبی عابدیان. پزشک عمومی از نکا
۴۵- دکتر حمید رضا حجاران طوسی. پزشک عمومی از تهران
۴۶- دکتر حمیدرضا زینعلی. داروساز از تهران
۴۷- دکتر عبدالشکور هژیرامیری. داروساز از رشت
۴۸- دکتر حمیدرضا داوودی. داروساز از مازندران
۴۹- دکتر محمدعلی پورهاشم. داروساز از تهران
۵۰- دکتر سعید مومنی. متخصص علوم آزمایشگاهی از رودسر
۵۱- طاهره اسمعیلی. پرستار بهشتی از قم
۵۲- احمد سلیم آبادی. پرسنل کامکار از قم
۵۳- محمد قادر نوروز مهر. پرسنل بیمارستان از رشت
۵۴- امیر رضا هنرکار. فیزیوتراپیست از تهران
۵۵- جمشید محدثی. شبکه بهداشت از رامسر
۵۶- داریوش پیشرو. پرسنل علوم پزشکی از گیلان
۵۷- ذبیح الله کاویانی. پرسنل مرکز سلامت از بروجن
۵۸- ایمان معین زاده. پرستار از آستانه- اشرفیه
۵۹- قربانعلی حسین زاده. پرستار از کاشان
۶۰- تهمینه ادیبی. پرستار از انزلی
۶۱- رضا پورساکی. پرستار از آبادان
۶۲- رضا روستا. پرسنل اختر از تهران
۶۳- حانیه عدالتی. پرسنل شفا از تاکستان
۶۴- انوشه بیکیان. ماما از رشت
۶۵- جواد جلالی نیا. کارشناس بیهوشی از بابل
۶۶- محسن خادم. کارشناس اتاق عمل از کاشان
۶۷- رقیه رونقی. بهورز از صومعه- سرا
۶۸- عظمت موسوی. مامای مرکز بهداشت از ساری
۶۹- ناهید نوشاد. پرستار از گیلان
۷۰- غلامحسن قربانی. بهورز از شفت
۷۱- شهروز کریمیان. پرستار فیاض بخش از تهران
۷۲- حسن ارباب. پرسنل کامیاب از مشهد
۷۳- بانو خوشگفتار. پرسنل بیمارستان از فومن
۷۴- اسماعیل بخشی پور. پرسنل رازی از رشت
۷۵- آقای زهتاب. پرسنل بیمارستان از رشت
۷۶- آقای سیدآل حسینی. پرسنل بیمارستان از رشت
۷۷- فریبا ایزدپناهی. پرستار از شیراز
۷۸- مولود جعفری،پرستار فیاض بخش از تهران
۷۹- علی شیخ مرادی. پرستار از رشت
۸۰- شهربانو جعفری. پرستار از اشکور
۸۱- نرگس خانعلی زاده. پرستار از لاهیجان
۸۲- رامین عزیزی فر. پرستار از تهران
۸۳- غلامرضا وثوقی کیا. پرستار از رشت
۸۴- محمد کاظم گلرسان. کارشناس آزمایشگاه از یزد
۸۵- سعادت شکیبایی. پرستار از یاسوج
۸۶- اشرف ململی. پرسنل بیمارستان از تهران
۸۷- نادرحسین پور. پرسنل پیروز از لاهیجان
۸۸- کامران بیات. اتاق عمل فیروزآبادی از تهران
۸۹- محمود شمس الدینی. پرسنل صدوقی از یزد
۹۰- محمد یار احمدی. پرسنل بیمارستان از سقز
۹۱- علی اصغر رهبان. پرسنل بیمارستان از بابل
۹۲- منوچهر ساداتی. علوم پزشکی از بابل
۹۳- مجید اردشیری. علوم پزشکی از بابل
۹۴- مرضیه حسینی نژاد. علوم پزشکی از بابل
۹۵- مهدی افشاری. شبکه بهداشت از ملایر
۹۶- رشید شیخ آقایی. بهورز از بوکان
۹۷- علی اکبر ناظری پور. پرسنل بیمارستان از سمنان
۹۸- رضا فتحعلی. پرسنل اورژانس از تهران
۹۹- اسدالله شیخ جابری. پرسنل بیمارستان از زنجان
۱۰۰- بانو سیگارودی. ماما مرکز بهداشت از ساری
۱۰۱- مجید تاجیک. پرستار بیمارستان کیان از تهران
۱۰۲- مهدی امین الرعایا بیمارستان پزشک و پژوهشگر بیمارستان سینا
103 - دکتر ملاجعفری. روانپزشک گلستان
104 - دکتر غلامرضا فخری. متخصص بیهوشی در تهران
105 - دکتر محمود ایروانی. متخصص بیهوشی بیمارستان مسیح دانشوری
106 - دکتر غلامرضا فخری. متخصص بیهوشی بیمارستان مسیح دانشوری

منبع: مانیتورینگ حقوق بشر ایران و شبکه های اجتماعی