طرح استعماري چين در ایران! - عباس ( بابك ) رحمتي

جايزه بزرگ براي چین:

متجاوزينِ وطن فروش، ايران را به حراج گذاشته اند، بعداز واگذاري درياچه مازندران( خزر)به كشورهاي شرقي / روسيه حالا به قرار داد بدتر از تركمنچاى ميرسيم ، اين قرارداد خانمانسوز بناست بزودي امضاء شود ! قراردادي خائنانه تر از گذشته كه برنامه هاي استعماري و قوانين امنيتي شديدي در آن گنجانده خواهدشد ! بدين صورت كه با وارد كردن پنج هزار چيني با هدف سرمايه گذاري و محافظت از آن ، هر زمان كه خواستند كنترل اوضاع را خود در دست بگيرند تا برای منافع بیشتر خود دفاع كند، در تمامي مراحل حق تقدم با شركتهاي چيني است!
روزجمعه محمد جواد ظريف وزير خارجه جمهوری اسلامي با تكيه بر سخنراني دكتر محمد مصدق در سازمان ملل از او حرفهایی زده بود که باور کردنی نبود. او با چنان جديتي از يك نسل بر سر مرز مذاكره سخن مي گفت كه گويي جاي دكتر مصدق نشسته است و سخن مي گويد! «م جواد ظريف » بعنوان وزير خارجه دولت روحاني ، حالا از قرار دادي صحبت مي كند كه در واقع ٢٥ سال كشور را در اختيار چيني ها قرار ميدهد! رژیمی که به بن بست رسیده و تن به هر قرارداد خائنانه ای خواهد داد. امروز در زمان كرونايي كه مردم ماسك زده اند و در خانه ماندن اجباري شده است كار ي كه مي خواهدبدور از چشم مردم انجام ميدهد. دولت درمانده ولايت فقيه ،در چنين شرايطي امضاء قرارداد خائنانه را در دستور كار دارد. خیانت به کشور ،اين بار با چشم بادامي هاي چيني است كه با قراردادهاي غربي گذشته در زمان قاجار هم قابل مقايسه نيست، زيرا ننگينتر از آن قراردادهاست ! روز سوم تير ماه ١٣٩٩ ظريف در حساب توئيتري خودش به زبان چيني نوشت : كه در تماس ويدئويي با همتاي چيني اش درباره مشاركت استراتژيك جامع دو كشور و پيش برد ٢٥ ساله و همكاري پيشبرد دوجانبه گفتگو كرده است .
اين برنامه أستراتژيك ٢٥ ساله كه هنوز هيچ جزئياتي از آن منتشر نشده است ،باعث شد «احمدي نژاد» در گيلان اعتراض كند. احمدي نژاد كه در جمع مردم گيلان سخن مي گفت ، چنين گفت: " هر قراردادي كه مخفيانه و بدون در نظر گرفتن خواص و اراده ملت ايران با طرحهاي خارجي منعقد شود و برخلاف منافع كشور باشد ، معتبر نيست و ملت ايران آنرا به رسميت نخواهد شناخت ، گرچه زمزمه اين قرارداد از سال گذشته به گوش ميرسد!
اگرچه اين قرارداد در گزارش پترليويوم اكونوميست در فضاي رسانه اي مطرح شده بود اما سخنان «احمدي نژاد» باعث شدة، افكارعمومى به شكلي گسترده با آن درگير شود. پترليويوم اكونوميست در سوم سپتامبر ٢٠١٩ نوشت " كه محمد جواد ظريف توافقي كه بين چين و ايران با رقم چهارسد ميليارد دلار امضاء كرده بودند توسعه داده و بندهاي غير علني به آن داده است، بندهايي كه قرار نيست براي مردمان ما علني شود در گزارش پترليويوم اكونوميست آمده است ؛ كه چيني ها قرار است در قالب اين توافق با ايران ٢٨٠ ميليارد دلار در صنعت نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كنند ، همچنين طرف چيني ١٢٠ ميليارد دلار در حوزه توسعه زير ساخت هاي توليد حمل و نقل سرمايه گذاري مي كنند كه بخش قابل توجه اي از اين سرمايه گذاري در پنج سال نخست انجام ميگيرد. با مابقي آن دوره اي و براساس توافق دو جانبه ي دو كشور به بخش صنعت و حمل و نقل ايران تزريق مي شود و در مقابل طرف چيني نفت و گاز را با ٣٠ در سد تخفيف و با مهلت باز پرداخت ٢ ساله از ايران خريداري مي كند و مي تواند بجاي دلار با " يؤآن" ( واحد پول چيني ) چين انجام دهد.
براساس اين گزارش چيني ها مي توانند با پنج هزار نيروي زميني منافع چين را با هدف محافظت از سرمايه گذاري خود به ايران بياورند ، براساس اين قرارداد، همچنين شركت هاي چيني در تمامي پروژه هاي مربوطه در ايران حق تقدم دارند!
روزنامه "همدلي " در روز چهارشنبه ١١ تير ٩٩ خورشيدي در باره نقش محمدجواد ظريف نوشت : "با وجود اينكه ظريف گفته است توافقي در كار نيست كه بندهايي داشته باشد،تازه بايد بنشينيم و شروع به نوشتن توافقنامه كنيم!"
اما پيش نويس برنامه ٢٥ ساله ايران و چين روز شنبه ٣ تير ٩٩ خورشيدي به تصويب هيئت دولت رسيد و حسن روحاني ، محمد جواد ظريف را مامور پيشبرد اين برنامه كرد . پيش از ماجراي اين توافق ، ظريف از واگذاري حق ماهيگيري چيني ها در ايران دفاع كرده بود!در برنامه اي " رشيدپور" مجري برنامه از او مي پرسد : شما دريا را به چيني ها إجاره داديد؟ ظريف با حقه ي آخوندي جواب دو پهلو ميدهد و مي گويد اين أجاره دادن ها روش هاي مختلفي دارد، ما يا شريك هستيم و يا أجاره ميدهيم! جالب است ظريف خودش هم نمي داند شريك است و يا أجاره داده اند! اينها حاضرند چيني ها را براي حفظ نظام آدمكشان هميشه ترو خشك كنند. پس از جواب ظريف ، رشيد پور مي گويد: من معذب شدم يعني شما دريا را أجاره مي دهيد؟! ظريف مي گويد نه!بايد گفت ؛ اينها به چينيها اجازه صيد بدون كنترل مي دهند. يعني تاجايي كه مي توانند صيد ماهي و عروس دريايی و اختاپوس ، وال و... كنند ،يعني شب و روز ماهيگيري با پيشرفته ترين قايق ها تا عمقي نامحدود، يعني تعدي از قوانين ماهيگيري!
ظريف مي گويد : اجازه صيد مي دهيم ، رشيد پور مي پرسد: در قبال آن چي مي گيريد؟ ظريف مي گويد يه پولي مي گيريم ! رشيد پور مي گويد اين يعني أجاره؟!! با اين كار، چيني ها ، نسل انواع ماهي ها و جانوران دريايي را در كوتاه مدت در جنوب از بين خواهند برد!
آيا ايران ،مستعمره چين است؟
شيرين هانتر[٢] پژوهشگر ، در باره مسائل ايران در دانشگاه جرج تاون واشتگتن ، در ياداشتي تحت عنوان ؛ آيا ايران در معرض خطر تبديل شدن خطر مستعمره چين قرار دارد؟ او براي نشريه Lublag( لوبلاگ) مي نويسد [ سپتامبر٢٠١٩]? ist iran at Risk of Becoming a Chinese Colony پس از گزارش پتروليوم اكونوميست نوشت ؛ "ايران به سرمايه گذاري نياز دارد و چين را از لحاظ اينكه از نظر فرهنگي مقبول است مي بيند. اما براساس اين توافقات ميزان بالقوه چين در بخش هاي حياتي انرژي و زيرساخت هاي ايران چنان خواهد شد كه آينده توسعه اين بخش ها در كنترل چين قرار خواهد گرفت!
در واقع ميزان اهداء شده به چين يادآور امتيازاتي است كه ناصر الدين شاه قاجار ١٨٧٢ ترسايي (ميلادي) به بارون جليوزرويتر[١] بخشيد.
بايد يادآوري كرد كه آن امتيازات منجر به اعتراضات عمومي شد و نهايتا لغو شد! آنزمان نيازهاي مالي، اقتصادي در پس اين امتياز دهي بود كه تايمز لندن آنرا بزرگترين تصميم براي منافع ِيك كشور به كشور خارجي در طول تاريخ خواند.
حال به نظر ميرسد كه تاريخ در حال تكرار شدن است و پرسشي كه ظريف بايد به آن پاسخ دهد اين است كه اگر او در حال بستن چنين قرار دادي است ، چطور مي تواند در شوراي امنيت براي محكوم كردن سياستهاي آمريكا از چهره و سخنان دكتر مصدق صحبت كند؟!
شيرين هانتر استاد دانشگاه جرج تاون ِواشنگتن مي نويسد : "به نظر نميرسد مقامهاى ايران از ذهنيت برتري جويانه چيني ها آگاهي نداشته باشند. چين خود را بعنوان پادشاه مياني و مركز تمدن دنيا و ديگران را همچون افراد نامتمدن مي نگرند . اين واقعيت چين در آسيا است .چيزي از آرزوهاي برتري جويانه اين كشور نسبت به آمريكا و يا اروپا كم نمي كند . گرايش هاي برتري جويانه ، تنها به كشورهاي غربي اختصاص ندارد.هانتر مي گويد ؛ " چنين امتيازاتي به چين از طرف كشوري كه به استقلال و مبارزه با امپرياليسم افتخار مي كند، بسيار عجيب به نظر ميرسد بويژه چين كه با اقليت مسلمان خود بسيار بدتر از كشورهاي غربي است. نكته اي كه شيرين هانتر به اشاره مي كند رفتار دولت چين با مسلمانان "اويغور" [٣]است كه در روزهاي اخير از عقيم سازي زنان اين اقليت ديني به خبر داغ رسانه هاي جهاني تبديل شده است ! اما هيچ واكشني از سوي دولتمردان نظام فاشيستي ايران به آن ديده نمي شود! براساس گزارش سازمان ملل بيش از يك ميليون اويغوري در غرب چين بصورت اجباري در اردوگاههاي كار اجباري زندگي مي كنند ! رسانهاي داخل ايران همچنين خبرهاي زيادي از دستگيري اويغور ها تخريب مساجد و سركوب آنها منتشر مي كنند . اتفاقاتي كه اگر در همين كشورهاي غربي رخ ميداد.اعتراضات مقامات ج اسلامي را برمي انگيخت! سكوتي كه صداي برخي از حزب اللهي را هم در آورده و كانال تلگرامي مانند كانال ضد اسلام آمريكايي ، كساني را كه به اعتراضات آمريكا توجه مي كنند، امما در برابر جنايات چين عليه مسلمانان ساكت هستندو آنها را "ديوث" سياسي ناميده است!
به نظر ميرسد سياست هاي آمريكايي ستيزانه و انزواي اسلامي باعث شده تا فرمان اين نظام هر روز بيشتر از بيش بسوي شرق و نظامي بچرخد كه تا كنون حلقه وعده هايي نيز در انجام. قراردادهاي پيشين خود با جمهوري اسلامي داشته است خامنه اي ترجيح شرق بر غرب ، ترجيح مردماني كه با ما وجه مشتركي دارند بر ديگران ، اين يكي از اولويت هاي امروزماست . سخنگوي دولت تدبير و اميد اين توافقنامه ٢٥ ساله را افتخار آميز خواند و نظرات ديگران را اشتباه دانست.
دكتر رضا بابايي پژوهشگر در جايي نوشت: “ايران ، اگر مي تواندةبا چين و روسيه دوستي كند بايد بتواند با هرقدرتي نردعشق ببازد زيرا آنچه كه روسيه با ما كرد هيچ دشمني با ضعيفي نكرده است . زيانهاي كه چين به اقتصاد و استقلال پول ما وارد كرده بماند ، تبعيض در دشمني طرفه كار است! " مردم ايران تا دير نشده است بايد بساط چيني ها را بر چينند وگرنه همان بلايي كه بر سر اويغوريها آمده است بر سر ايراني خواهد آمد.
__________________________________________________________________________________________
[١] Baron Julius Ruter
[٢] Schireen Hunter
[٣] چين در منطقه شين جيانگ در شمال غرب چين با استفاده از روش هاي كاملن جديد نظارتي و با شبكه منظم در اردوگاههاي باز آموزي عليه اين مردمان فعاليت مي كنند.