دستکم ۲۰ کارگر سپهر الکتریک تعدیل شدند

ایلنا
منابع کارگری ایلنا از تعدیل دست کم 20 کارگر کارخانه «سپهر الکتریک» واقع در شهر صنعتی البرز قزوین خبر می‌دهند.

منابع کارگری ایلنا در شهرک صنعتی البرز می‌گویند: اخیرا نزدیک به 20 کارگر شاغل در کارخانه «سپهر الکتریک» به دلیل اتمام قراردادهای کار خود تعدیل شده‌اند .

برپایه این اظهارات کارفرما هر سال در فاصله روز های آذر و دی ماه تعداد قابل توجه ای از نیروی کار کارخانه را به بهانه «رکود بازار فروش محصولات» تعدیل می کند. از قرار معلوم 20 کارگری که اخیرا از کار بیکار شده اند هر کدام نزدیک به 5 سال سابقه کار دارند.

به گفته آنان کارفرمای این واحد تولیدی مدعی است در این فصل از سال به دلیل کاهش حداقلی تولیدات کارخانه توان پرداخت به موقع دستمزد کارگران شاغل در کارخانه را ندارد، به همین دلیل با تعدیل کارگران قصد کاهش هزینه‌های جاری کارخانه را دارد.

این منابع کارگری از تلاش کارگران اخراجی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر داده‌اند. آنان می‌گویند: بعد از 5ساله کار در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.

به ادعای وی این تعدیل‌ها در حالی برای کارگران سپهر الکتریک اتفاق افتاده است که هر یک از این کارگران متاهل ودارای زن وفرزند هستند که با وضعیت بوجود آمده مشکلات زیادی در امرار معاش آنان بوجود خواهد آمد.