معطلی کارگران اخراجی آزاد راه تهران شمال برای دریافت معوقات مزدی

ایلنا
سه نفر از کارگران پیمانکاری «آزاد راه تهران شمال » با وجود خاتمه یافتن رابطه استخدامی هنوز موفق به دریافت معوقات مزدی خود نشده‌اند.

منابع ایلنا در پروژه آزاد راه تهران شمال با اعلام این خبر افزودند کارگران یاد شده از طریق شرکت پیمانکاری «ارسا ساختمان» چندین سال است در پروژه آزاد راه تهران شمال مشغول به کار بودند که با وجود گذشت حدود سه ماه از زمان قطع همکاری آنها هنوز موفق به انجام تسویه حساب نشده‌اند.

برپایه این اطلاعات کارگران یاد شده که تا این لحظه هیچ شکایتی را در مراجع حل اختلاف مطرح نکرده اند تا به این لحظه برای وصول مطالبات خود چندین بار به واحد اداری مالی و دفتر کارفرما شرکت پیمانکاری مراجعه کرده‌اند اما هنوز برای وصول بخشی از مزایای حق سنوات خدمت و حق عیدی، حق بیمه، مرخصی، اضافه کاری‌های عادی و جمعه کاری‌ها معطل مانده‌اند.

بنا بر ادعای کارگران، کارفرمای شرکت ارسا ساختمان به هر یک از این کارگران اخراجی آزاد راه تهران شمال حدود 9 میلیون تومان تومان بدهی دارد اما پیمانکار این ادعای کارگران را رد می‌کند.

گفتنی است افراد اخراج شده از کارگران قرار دادی ارسا ساختمان هستند که دو نفرشان به دلیل آنچه پی گیر مطالبات صنفی خود عنوان می کنند از سوی کارفرمای شرکت پیمانکاری از کار بیکار شده اند.