تجمع کارگران شهرداری فراغی در اعتراض به عدم دریافت حقوق

ایلنا
گروهی از کارگران شهرداری شهر فراغی، در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود ،مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کرد‌ند.

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا این کارگران که در شهرداری شهرفراغی از توابع بخش پیشکمر شهرستان کلاله در استان گلستان مشغول کارند. روز گذشته (۱۷دی ماه) در اعتراض به معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کرد‌ند.

همچنین به نقل از کارگران خدماتی شهرداری فراغی که حدود ۵ ماه مطالبات مزدی طلب دارند گفته می‌شود بی‌توجه‌ای به پرداخت مطالبات آن‌ها، باعث شده است تا از لحاظ معیشتی دچار مشکلات زیادی شوند.

طبق اظهارات آنان همزمان با اعتراض تعدادی از همکاران نمان برای بیان مشکلات صنفی خود با فرماندار شهرستان کلاله دیدار کرده اند که در آن دریدار فرماندار قول پی گیری مطالباتمان را داده است.