معوقات کارگران زغال‌سنگ نگین طبس پرداخت شد

ایلنا
معاون سیاسی، اجتماعی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس از سومین پرداخت حقوق کارگران نگین در اسفند ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در آخرین روز سال ، معوقات کارگران زغال‌سنگ نگین طبس پرداخت شد.

معاون سیاسی، اجتماعی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس در همین رابطه گفت: حقوق کارگران شرکت معدنی زغالسنگ نگین که حدود ۶۰۰ نفر می باشند، ماه ها معوق مانده که باعث نگرانی کارگران و خانواده آنها شده بود.

سعید برقی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و نشست‌های متعدد روز پایانی سال، برای سومین بار در اسفند ماه ۹۵ حقوق معوقه عزیزان کارگر در نگین به حساب هایشان واریز گردید.

در همین رابطه، خانه کارگر تشکیلات طبس نیز به نمایندگی از طرف کارگران، مراتب سپاس خود را از آقای سعید برقی معاون سیاسی، اجتماعی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس برای تحقق وعده ها و پرداخت حقوق معوقه اعلام کرد.