رای هیات حل اختلاف مشهد به تخلف شرکت مخابرات/ کارکنان شرکتی‌های مخابرات در دعوا برنده شدند

ایلنا
در پی شکایت جمعی از شرکتی های مخابرات مشهد، شرکت مخابرات موظف شد مابه التفاوت ناشی از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را به این کارکنان بپردازد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رفع تبعیض، از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی مخابرات است.

این کارکنان می‌گویند سال 93 وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به مدیریت منابع انسانی شرکت مخابرات ایران، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شده بود. در این نامه آمده بود که بایستی تبعیض مزدی در مخابرات رفع شود؛ اما شرکت مخابرات ایران به این نامه توجهی نکرد.

حالا جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات مشهد علیه مخابرات شکایت کرده‌اند؛ موضوع شکایت این است که چرا علیرغم دستور مکتوب وزیر کار، طبقه بندی اجرایی نشده‌است.

هیات حل اختلاف اداره کار مشهد هم به نفع این کارکنان رای داده‌است؛ براساس این رای، خدمات اول مخابرات موظف شده مابه التفاوت ناشی از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را به کارکنان شرکتی مشهد بپردازد.

کارکنان شرکتی مخابرات در دیگر شهرها نیز می‌گویند قصد داریم از مخابرات شکایت کنیم و از طریق قانونی حقوقمان را پیگیری کنیم.