تعهد کارفرما به پرداخت مابه التفاوت بیمه بیکاری در پلی اکریل/ با کارگران قرارداد منعقد شد

ایلنا
هزار و صد نفر از کارگران مجموعه پلی اکریل و DMT به بیمه بیکاری معرفی شدند. با این کارگران از شهریور ماه قرارداد منعقد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هزار و صد نفر از کارگران پلی اکریل و DMT به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند. قرار است این کارگران نیمه اول سال را بیمه بیکاری دریافت کنند و از اول مهرماه دوباره به سر کار بازگردند.

کارفرما با این کارگران برای نیمه دوم سال یک قرارداد شش ماهه منعقد کرده‌است.

اعضای شورای اسلامی کار کارخانه پلی اکریل می‌گویند تفاهم‌نامه‌ای میان شورا به نمایندگی کارگران و اعضای هیات اجرایی و مدیرعامل منعقد شده که طی آن کارفرما متعهد شده‌است در شش ماه اول سال، مابه التفاوت بیمه بیکاری را به کارگران پرداخت کند.

در عین حال کارگران پلی اکریل از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر می‌دهند و می‌گویند چند ماه مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشده و قرار هم نیست در نیمه اول سال و پیش از بازگشت به کار پرداخت شود.

پلی اکریلیها امیدوارند شش ماه آینده فرصتی باشد که مشکلات این واحد تولیدی مرتفع شود و کارگران با خیال راحت سر کار بازگردند.