بخشی از مطالبات کارگران معدن طزره پرداخت شد

ایلنا
کارگران معدن زغال سنگ طزره می‌گویند در نتیجه پرداختن شدن تسهیلات مالی به مدیریت این واحد معدنی نزدیک به دو ماه از معوقات مزدی آنها پرداخت شده است.

شماری از کارگران معدن ذغال سنگ طزره در گفتگو با خبرنگار ایلنا از پرداخت شدن بخشی از معوقات مزدی خود خبر می‌دهند.

به گفته این این کارگران در هفته‌های گذشته نزدیک دو ماه از مجموع پنج ماه معوقه مزدی آنها پرداخت شده‌است و همین مسئله تاحدودی آنها را نسبت به آینده امیدوار کرده است.

طبق گفته این کارگران در معدن ذغال‌سنگ طزره تا نزدیک به هزار کارگر مشغول کارند که همچنان بابت معوقات مزدی بهمن و اسفند سال گذشته خود طلبکارند

یکی از کارگران شاغل در معدن زغال سنگ طزره با بیان اینکه مشکل نداشتن منابع مالی کافی باعث شده بود حقوق و بیمه کارگران چندین ماه به تعویق بیافتد، گفت: با پرداخت بخشی ازتسهیلات به این واحدزغال سنگ مدیر عامل دو ماه از معوقات حقوقی کارگران را در دو مرحله پرداخت کرد .

علاوه بر این گفته می‌شود که کارفرما از محل تسهیلات دریافتی، بخشی از معوقات بیمه‌ای کارگران را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

اوهمچنین درباره بیمه تکمیلی خود و همکارانش گفت: مدیر عامل اخیرا قرار داد بیمه تکمیلی کارگران را با یکی از شرکت های بیمه گر بر قرار کرده است.

این کارگر با بیان اینکه این واحد در زمینه فروش زغال سنگ مشکلی ندارد اما به دلیل مشکلات مالی در آستانه تعطیلی کامل قرار داشت، در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر با بهبود وضعیت مالی معدن، انگیزه کارگران برای تولید نیز بیشتر شده است.

وی با تاکید بر پی گیری مسئولان استانی در مورد وضعیت معدن طزره و کارگرانش گفت: اگر توجه مسئولان به وضعیت این معدن بیشتر شود بی شک شاهد بهبودی وضعیت معدن و افزایش تولید زغال سنگ خواهیم بود.