دستمزد بهمن ماه معدنچیان زغال سنگ البرز شرقی پرداخت شد

ایلنا
منابع کارگری ایلنا در معدن زغال سنگ البرز شرقی ، از پرداخت شدن دستمزد آبان ماه کارگران این واحد تولیدی خبر می دهند.

به گزارش ایلنا، کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی می‌گویند روز گذشته یکشنبه (۱۸ فروردین ماه) معادل یک ماه مزد از مجموع سه ماه مطالبات باقی مانده سال گذشته وجاری را دریافت کرده‌اند.

پیش از این کارگران مورد نظر از مجموع معوقات مزدی خود، معادل یک ماه را در (۱۴ اسفند ماه ۹۵) را که مربوط به دی ماه می‌شد را دریافت کرده بودند.

به گفته این کارگران، کارفرمای آنها وعده داده‌است که تا پایان خرداد ماه همه معوقات مزدی را به روز خواهد کرد.

کارگران در توضیح مابقی مطالبات خود می‌گویند: در حال حاضر آن‌ها فقط بابت دو ماه معوقات مزدی مربوط به اسفند ۹۵ وفروردین سال جاری از کارفرما طلبکارند.