کارگران منطقه سه شهرداری آبادان تجمع کردند

ایلنا
کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری آبادان، امروز مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند.

منابع کارگری ایلنا در شهرداری آبادان خبر دادند، صبح امروز بیش از ۵۰ نفر از کارگران پیمانی خدماتی منطقه سه شهرداری آبادان که تحت مسئولیت چند شرکت پیمانی فعالیت دارند، بار دیگر تجمع‌های اعتراضی خود را در مقابل ساختمان شهر داری از سر گرفتند. گروهی دیگر از این کارگران روز گذشته مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کرده بودند.

مشکل این کارگران به تاخیر افتادن دستمزد و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی است.

همچنین براساس اطلاعاتی که از سوی این منابع گزارش شده است؛ کارفرما تا این لحظه که بیش از سه ماه از سال ۹۶ گذشته است؛ هنوز حق اضافه‌کاری‌های مربوط به خردادومرداد سال۹۴، تیرومرداد ۹۵ و اردیبهشت و خرداد سالجاری ۹۶ را به آنها پرداخت نکرده است.