سهامداران پول ندادند؛ کاشی اصفهان خوابید


ایلنا
کارگران کاشی اصفهان در تماس با ایلنا از بیکار شدنِ مجدد خود خبر دادند.

این کارگران که در سال جدید پس از ماهها تعطیلی، به همت شورای اسلامی کارخانه، خودشان کارخانه را راه‌انداز ی کردند و با فروختن کاشی، مواد اولیه خریدند، بعد از حدود چهار ماه کار کردن بدون مدیرعامل و با سختی بسیار، دوباره بیکار شده‌اند.

رضا صالحی عضو شورای اسلامی کار این کارخانه می گوید: امروز قرار بود مجمع برگزار شود و تکلیف تعیین مدیرعامل کارخانه روشن شود. ولی برای چندمین بار سهامداران و هیات مدیره نیامدند و بار هم مجمع برگزار نشد.

صالحی با ابراز تاسف از این تعطیلی می‌گیود: ماهها خون دل خوردیم و با همت خودمان چرخ کارخانه را گرداندیم؛ سهامداران قرار بود 250 میلیون تومان برای پرداخت دستمزد کارگران بدهند که ندادند؛ و در نهایت متاسفانه باز هم خطوط تولید تعطیل شد.

این عضو شورا معتقد است سهامداران، مسئولان محلی و مقامات نمی‌خواهند فکری به حال کاشی اصفهان و کارگران آن بکنند؛ او می‌گوید: به نظر می‌رسد دست‌هایی پشت این اتفاق ناگوار است؛ انگار عده ای دوست دارند کاشی اصفهان بخوابد. او می‌گوید: سرنوشت چندصد کارگرِ کاشی اصفهان بی اهمیت‌ترین چیز برای مسئولان است و برای سهامداران کارخانه و این جای بسی تاسف دارد.