خبری از بهبود وضعیت قراردادموقتی ها در صنعت نفت نیست

ایلنا
با وجود وعده های مکرر مسئولین، هنوز کارگران قرارداد موقتِ صنعت نفت، تبدیل وضعیت نشده اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماههای گذشته بارها وعده تبدیل وضعیتِ کارگران قرارداد موقت در صنعت نفت مطرح شد اما تا کنون هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

دی ماه سال گذشته، وزیر نفت از ساماندهی قرارداد موقتی ها در آینده ای نزدیک خبر داد؛ این خبر موجی از امیدواری میان کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت در صنعت نفت ایجاد کرد؛ اما تا حالا که شش ماه از این وعده گذشته، چشم انداز روشنی از تلاش برای ساماندهی به چشم نمیخورد.

یکی از مشکلات اصلی شاغلین در صنعت نفت، تنوع قراردادهای شغلی است. کارکنان قرارداد موقت که از امنیت شغلی نیز بی بهره اند، در مقایسه با رسمی ها دستمزد پایین تری دارند؛ علاوه بر آن کارگران پیمانکاری که طرف قرارداد با شرکت های دست چندم هست، نسبت به قراردادمستقیم ها از مزایای شغلی کمتری بهره مندند و علاوه بر بیکار شدنهای گاه و بیگاه، دستمزد خود را هم اغلب مرتب دریافت نمیکنند.

خواسته اصلی کارگران قراردادموقت در صنعت نفت، تبدیل وضعیت و رفع تبعیض در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور است.