انتظارِ نافرجامِ کارگران شهرداری سردشت

ایلنا
معوقات مزدی کارگران شهرداری سردشت که قرار بود تا آخر تیرماه پرداخت شود، پرداخت نشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود تمام شدن تیر و آغاز مردادماه، خبری از پرداختِ سه ماه از معوقات چهارماهه‌ی کارگران شهرداری سردشت که قرار بود تا آخر تیرماه پرداخت شود، نیست.

200 کارگر شهرداری سردشت، از ابتدای سال جاری دستمزد خود را نگرفته‌اند و حالا که وعده‌های مقامات شهرداری به نتیجه نرسیده، از شرایط به شدت انتقاد دارند.

یکی از این کارگران که مدعی است به نمایندگی از جانبِ همکارانش به دفتر شهردار و امور مالی مراجعه کرده؛ می‌گوید: امور مالیِ شهرداری می‌گوید: پولی در بساط نداریم؛ حسابِ شهرداری خالیست؛ باز هم منتظر بمانید.

این کارگر ضمن انتقاد از شرایطی که این روزها به شدت بغرنج شده، می‌گوید: کمبود بودجه و بی پولیِ شهرداری را می‌فهمیم؛ اما کاش شهرداری هم اوضاع خرابِ زندگی ما را بفهمد و از یک محلی، تامین اعتبار کند و حداقل یکی دو ماه از مطالباتمان را بپردازد.

دفتر شهرداری سردشت پیش از این به خبرنگار ایلنا گفته بود: سه ماه از چهار ماه مطالبات کارگران تا آخر تیرماه پرداخت خواهد شد. وعده‌ای که به نظر می‌رسد تا حالا محقق نشده‌است.