تجمع کارگران تولی‌پرس برای جلوگیری از توقیف اموال کارخانه

ایلنا
اجتماع صنفی گروهی از کارگران کارخانه تولی پرس قزوین مانع از توقیف اموال این واحد صنعتی توسط بانک شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (شنبه، هفتم مرداد) جمعی از کارگران کارخانه تولی‌پرس در شهرصنعتی البرز استان قزوین با برپایی تجمعی صنفی از توقیف قسمتی از اموال این واحد صنعتی جلوگیری کردند.

کارخانه تولی‌پرس نزدیک به ۴۶۰ کارگر دارد و از قرار معلوم در این تجمع صنفی حدود ۱۰۰ نفر از آنها شرکت داشتند.

از قرار معلوم یکی از بانک‌های خصوصی از مدتی قبل بابت مطالبات معوقه خود از مراجع قضایی حکم توقیف اموال کارخانه تولی‌پرس را دریافت کرده است و اجتماع صنفی امروز نیز به منظور نگهداشتن اموال کارخانه برپا شده بود.

به گفته یکی از کارگران، این تجمع اعتراضی درنهایت با توافق مدیریت کارخانه و نماینده بانک بر سر باقی‌ماندن اموال کارخانه در کارگاه مرتفع شده است.

در این باره به نقل از کارگران معترض گفته می‌شود: ترس از مختل شدن روند فعالیت این واحد تولیدی و در نتیجه تهدید امنیت شغلی شان باعث شده تا آنها نسبت به توقیف اموال محل کار خود معترض شوند.

در این زمینه یک منبع مطلع در کارخانه تولی پرس به ایلنا گفت: موضوع بدهی‌های کارخانه به بانک مورد نظر مربوط به سال ۹۰ و قبل از آن می‌شود که این واحد خصوصی آن زمان تحت مدیریت دولتی بوده است.

به گفته وی، امروز با توافقی که بین مدیران کارخانه ونماینده بانک انجام شد، این موضوع به صورت توافقی مرتفع شده است.