تجمع کارگران "آذراب" اراک در برابر دادگستری

(تیتراز جنگ خبر)
ایسنا
جمعی از کارگران شرکت آذراب اراک صبح امروز به نشانه اعتراض به عدم انجام تعهدات توسط مدیرعامل شرکت در مقابل دادگستری استان مرکزی تجمع کردند.

به گزارش ایسنا، کارگران آذراب چند ماهی است که حقوق و مزایا دریافت نکرده و به این مهم معترض هستند. آنها چندی پیش با تجمع در شرکت، مرکز شهر اراک و مقابل استانداری اعتراضات خود را بیان کرده و قول‌هایی از مسئولان برای پیگیری گرفته‌اند.

شکراله حسن بیگی معاون سیاسی استاندار مرکزی در جمع خبرنگاران درخصوص تجمع امروز کارگران آذراب گفت: مشکل ایجاد شده به جهت عدم انجام تعهدات توسط مدیرعامل شرکت آذراب است.

وی افزود: سه هفته پیش دادستان اراک به جهت رفع مشکلات کارگران با "پرنا" مدیرعامل و دو عضو هیات مدیره آذراب جلسه‌ای برگزار کرد که توافقاتی در این جلسه صورت گرفت، اما متاسفانه مدیرعامل نسبت به انجام تعهدات حاصل از این جلسه عمل نکرده است و همین عامل اعتراض دوباره کارگران را موجب شده است.

حسن بیگی گفت: براین اساس کارگران امروز در مقابل دادگستری تجمع کرده و خواهان رسیدگی دادستان به این مهم و الزام مدیرعامل به انجام توافقی هستند، که امضا کرده است.

وی با بیان اینکه توافقات انجام شده نوعا شامل پرداخت حقوق و معوقات کارگران است و غیر از این مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: مدیران و کارگران آذراب از سه تا 5 ماه حقوق معوقه دارند.

وی با تاکید بر اینکه رکود شامل حال آذراب نشده است، افزود: براساس بررسی انجام شده این شرکت بیش از 300 میلیارد تومان قرارداد بسته و شرکت در حال فعالیت البته با ظرفیت پایین است.

وی خاطرنشان کرد: امروز به اتفاق دادستان جهت بررسی موضوع و گفتگو با مدیرعامل شرکت در خصوص دلیل عدم انجام تعهدات اقدام می کنیم.

به گزارش ایسنا، کارگران آذراب چندی است که به عدم پرداخت معوقات خود معترض بوده و نشست به تجمع و طرح اعتراض اقدام می کنند.