کارگران "اداره راه و حمل و نقل جاده‌ای کردستان" معوقات مزدی دارند

ایلنا
کارگران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان چندین ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند.

در روزهای گذشته کارگران راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان با خبرگزاری ایلنا تماس گرفتند و از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: در سال گذشته پس از ادغام اداره راه با حمل و نقل و پایانه، اداره راه و حمل و نقل جاده ای به بخش خصوصی واگذار شد و از همان زمان مشکلات ما آغاز شد.

به گفته این کارگران از اواخر سال گذشته، پس از خصوصی‌سازی، تاخیر در پرداخت دستمزد و مزایای مزدی کارگران مشکل ساز شده است و اکنون نیز بیش از سه ماه است که دستمزد بیش از دویست کارگرِ شاغل در این سازمان پرداخت نشده است.

یکی از این کارگران می‌گوید: 15 سال سابقه کار دارم؛ در سال جاری فقط حقوق فروردین را گرفته‌ام؛ همه همکارانم در شهرهای مختلف استان، وضعیت مشابهی دارند و هیچ مقام مسئولی هم پاسخگوی ما نیست.

تماس خبرنگار ایلنا با اداره راه و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان در زمینه پیگیری وضعیت این کارگران تا کنون به نتیجه نرسیده است؛ مسئولان این اداره حاضر به پاسخگویی نشده‌اند و با وجود تماس‌های مکرر، هیچ پاسخی دریافت نشده است.

در عین حال مدیر اداره راه و حمل و نقل جاده‌ای یکی از شهرهای استان کردستان با تایید تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: مشکل وجود دارد اما مساله این است که از اداره کل در سنندج ، پول و بودجه به شهرستان‌ها نیامده و باید از همان اداره کل موضوع را پیگیری کنید.