مدیر کارخانه نساجی بروجرد: ۳۵۰ کارگر اخراحی به کار برگشتند

ایسنا
مدیر کارخانجات نساجی بروجرد با بیان این مطلب که تاکنون این کارخانه تسهیلاتی دریافت نکرده گفت: اما برای خریداری ماشین‌آلات جدید بالغ بر 20 میلیارد تومان از منابع مالی هزینه شده است.

امید اعلایی اظهارکرد: تاکنون تسهیلاتی به این کارخانه داده نشده است در حالی‌که با ارائه تسهیلات می‌توان برای رونق بیشتر و تولید اقداماتی انجام داد.

مدیر کارخانجات نساجی بروجرد تصریح کرد: از 483 کارگر اخراجی نساجی بروجرد به مرور زمان حدود 350 کارگر بازگشت به کار شده‌اند.

اعلایی اضافه کرد: بیش از 75 درصد کارگران اخراجی بازگشت به کار شده‌اند که این روند ادامه خواهد داشت، ولی عده‌ای از کارگران اخراجی هم در این مدت در جای دیگری مشغول به کار شده و عده‌ای هم در انتظار بازگشت به کار هستند.

وی بیان کرد: طی چند روز آینده نیز ماشین آلات کاردینگ و کششی در ریسندگی نصب خواهند شد.