کارگران بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج فارس دوباره تجمع کردند

ایلنا
کارگران بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اعتراض نسبت به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود، صبح امروز مقابل اداره کل کار استان هرمزگان تجمع کردند.حال آنکه کارفرما می‌گوید: این افراد به دلیل سن و تجربه کم در حوزه انرژی و بی‌توجهی به رفتارهای سازمانی تصور اخراج شدن را داشته‌اند اما در واقع اتفاق خاصی نیفتاده است.

کارگران بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اعتراض نسبت به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود، صبح امروز (شنبه؛ 11 شهریور ماه) مقابل اداره کل کار استان هرمزگان تجمع کردند.

این کارگران که شمار آنها تا 97 نفر برآورد می‌شود، برای دومین بار است که در هفته‌های گذشته بابت پیگیری همین مطالبه صنفی، تجمع برپا کرده‌اند.

آنها مدعی هستند که به دستور کارفرما، صبح امرروز کارت‌های حضور و غیاب آنها بار دیگر جمع‌آوری شده است و درنتیجه آنها برای دومین بار از حضور در محل کارشان منع شده‌اند.

پیش از این در تاریخ شنبه، بیست و هشتم مرداد ماه نیز کارت‌های حضور و غیاب این کارگران توسط کارفرما جمع‌آوری شده بود.

آن زمان کارگران منع شده در اعتراض به وضعیت ایجاد شده مقابل ساختمان استانداری استان هرمزگارن تجمع کردند که در نتیجه آنها توانستند دوباره به سر کار سابق‌شان بازگردند.

این کارگران مدعی هستند؛ از طریق شرکت در آزمون استخدامی که در دی ماه سال ۹۲ برگزار شد، توانستند از سال گذشته در این واحد پتروشیمی به صورت قرارداد مستقیم مشغول کارشوند اما در نتیجه جابجایی مدیریت پایشگاه ستاره خلیج فارس از حدود دو ماه پیش برای تغییر قرارداد استخدامی و معرفی شدن به پیمانکار تحت فشار کارفرما قرار گرفته‌اند.

این کارگران که مدعی هستند که قراردادهای فعلی آنها تا پاییز سال جاری اعتبار دارد، می‌گویند: نگران آن هستیم که در نتیجه طرف قرارداد شدن با پیمانکار مزایای مزدی کنونی به صورت چشمگیری کاهش یابد.

در این رابطه سیدضیاء الدین فائق (مشاور مدیر عامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس) در گفتگو با ایلنا ضمن تکذیب خبری مبنی بر اخراج نیروهای رسمی پالایشگاه اظهار داشت: این خبر به هیچ وجه با واقعیت مطابقت ندارد.

...