قسمتی از حقوق کارگران دشت سیستان واریز شد

ایلنا
دبیر اجرایی اداره کار سیستان‌و‌بلوچستان می‌گوید: تا اینکه همه حقوق کارگران دشت سیستان واریز نشود مطالبات آنها را از کارفرمای دشت سیستان پیگیری می‌کنیم.

حسینعلی اکبری، دبیر اجرایی اداره کار استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار ایلنا می‌گوید: دو شرکت از هشت شرکتی که حقوق کارگرانش حدود شش ماه به تعویق افتاده بود؛ در هفته گذشته قسمتی از حقوق کارگرانشان را پرداخت کردند.

او ادامه می‌دهد: اداره کار استان به صورت مداوم پیگیر مسائل کارگری در پروژه ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان است تا معوقات این کارگران به زودی پرداخت شود.

وی در مورد شرکت جهاد نصر کرمان که کارگرانش هفته گذشته در اداره کار زابل تجمع کرده بودند، خاطرنشان می‌کند: شرکت جهاد نصر کرمان که یکی از پیمانکاران پروژه دست سیستان است شرکت خود را واگذار کرده و ما باید در ادامه منتظر تصمیمات کارفرما (وزارت جهاد کشاورزی) باشیم.