کارگزاران مخابرات روستایی: به بهانه خصوصی‌سازی قانون اجرا نمی‌شود

ایلنا
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای خطاب به مقامات عالی کشور ضمن بیان مطالبات خود، خواستار اجرای قانون شدند.

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای خطاب به مقامات عالی کشور خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

در بخشی از این نامه آمده‌ است: این شرکت مخابرات ایران است که به بهانه اینکه تا حدودی خصوصی شده است قانون را اجرا نمی‌کند و یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملکرد تبعیض‌آمیز شرکت مخابرات ایران است که باعث این‌همه اختلافات و فشار و نگرانی‌ها شده است و متاسفانه گاها چنین وانمود می‌کند که قانون در مورد ما شمولیت نخواهد داشت.

در ادامه این نامه می‌خوانیم: مجلس محترم شورای اسلامی در 4 اسفند ماه 1393 قانونی به نام ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) را برای ما تصویب نموده است و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی کرده و وزارت کار که متولی تعیین نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است قرارداد دائم را مورد تائید قرار داده است ولی شرکت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون کار از در تقابل با ما وارد می‌شود و به هر دری می‌زند تا قوانین مذبور را دور بزند برای مثال همچنانکه عرض نمودیم در دیوان عدالت اداری علیه ما کارگزاران ساده دل و قشر زحمتکش روستایی طرع دعوی نموده است.

در پایان این نامه، جامعه کارگزاران خواستار توجه به مطالبات خود و اجرای قانون شدند.