شورا "کاشی اصفهان" را مدیریت می‌کند/ از ابتدای سال حقوق کارگران را پرداخته‌ایم

ایلنا
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه کاشی اصفهان از مدیریت شورای اسلامی کار بر کارخانه خبر داد.

رضا صالحی (رئیس شورای اسلامی کار کارخانه کاشی اصفهان) در ارتباط با وضعیت فعلی کارخانه گفت: همچنان مدیرعامل نداریم ولی خطوط تولید در کارخانه فعال است.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی کار مدیریت کارخانه را در دست گرفته؛ افزود: از ابتدای سال جاری؛ بعد از ما‌ه‌ها توقف در خطوط تولید، شورای اسلامی کار تصمیم گرفت تولید را به کارخانه برگرداند. ما نیز با فروش محصولاتِ انبارها، مواد اولیه خریدیم و خطوط تولید را فعال کردیم.

وی افزود: از ابتدای سال دستمزد کارگران را پرداخته‌ایم اما پرسنل کارخانه از سال گذشته یازده ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند که تاکنون نتوانسته‌ایم این معوقات را به آنها بپردازیم.

صالحی از پرداخت بدهی‌های کارخانه خبر داد و گفت: کارخانه به نهادها و افراد مختلفی بدهکار بود که در ماه‌های گذشته توانستیم این بدهی‌ها را بپردازیم.

به گفته صالحی، دوشنبه هفته آینده قرار است مجمع عمومی کارخانه کاشی اصفهان برگزار شود. او ابراز امیدواری کرد در این مجمع، مدیرعامل کارخانه انتخاب و مشغول به کار شود.

وی تصریح کرد: این چهارمین بار است که در چند ماه گذشته مجمع عمومی برگزار شده؛ نشست‌های قبلی نتیجه‌ای نداشته و همچنان این واحد تولیدی، بدونِ مدیرعامل مانده است.

کارخانه کاشی اصفهان، 365 کارگر دارد و از ابتدای سال جاری، 4 نفر اعضای شورای اسلامی کار، مدیریت کارخانه را برعهده گرفته‌اند.