مطالبات کارگران ارگ قدیم بم بازهم پرداخت نشد

ایلنا
در حالی که قرار بود سه ماه مطالبات مزدی ۱۲۰کارگر پروژه بازسازی و مرمت ارگ قدیم بم روز گذشته (سه‌شنبه، بیست‌وپنجم مهرماه) پرداخت شود، این اتفاق نیفتاد و با وجود وعده‌های کارفرما بازهم جیب این کارگران خالی ماند.

جمعی از کارگران پروژه بازسازی و مرمت ارگ قدیم بم در استان کرمان در تماس با ایلنا از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

این کارگران که تعداد آنها ۱۲۰ نفر است، می‌گویند: از روز دو شنبه هفته گذشته (۱۷ مهرماه) تا روز سه شنبه (۲۴ مهرماه) برای دست کم ۳ماه مزد معوقه و مشخص نبودن وضعیت پرداخت دستمزد مان دست به اعتراض زده بودیم.

به نقل از این کارگران گفته می شود که در نتیجه این اقدام سرانجام روز سه شنبه مدیرپایگاه ارگ قدیم بم با حضور در جمع متعرضان به آنها وعده پرداخت معوقات مزدی را دادو در نتیجه با اعتماد به این وعده‌ها به اعتراض یک هفته‌ای خود خاتمه دادیم.

براساس ادعای کارگران، مدیر پایگاه میراث کشور هنوز (تا لحظه ارسال خبر ) معوقات مزدی آنها را نپرداخته‌است.

کارگران پروژه ارگ قدیم می‌گویند: بارها برای دریافت مطالبات خود به پایگاه ارگ قدیم مراجعه کرده‌ایم، اما تا کنون پاسخ روشنی نگرفته‌ایم و علارغم وعدهایی داده شده از سوی مدیرپایگاه میراث کشور وارگ قدیم بم مشخص نیست چه زمانی قرار است سازمان، مطالبات ما را پرداخت کند.